K&A

Open positions

Areas

Development

Java Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2918

We are looking for a developer in Java for the Intercompany Trading and E-invoicing systems to join the ITS/E-invoicing development team.

The Intercompany Trading System (ITS) is a web-based system built on the JEE platform. The system is used for the registration and booking of external and internal commercial invoices. It is a system that combines advanced business logic with equally advanced technical functions. Development of ITS is done in close collaboration with the business.

Work tasks

As a developer your main tasks will be:
- Maintenance and new development of business logic and technical functions.
- Error correction, simplification, and improvement of the systems and their documentation.
- Contribute to the development of architectural solutions for mainly the ITS system.
- Upgrades and improvements of the systems and the development environments.
- Technical support and incident work of primarily ITS.

Specific competence:
- You are an experienced developer with approximately 5 years or more experience in development in the Java environment – JEE (e.g. EJB3, JMS)
- You have proven experience in web development – JSF, JavaScript, JS
- You have experience with cloud solutions and working in a cloud environment

Tools competence

It is qualifying if you have the knowledge and/or experience of:
- Relational databases, SQL (Oracle)
- PrimeFaces
- IntelliJ or Eclipse
- JBoss Application Server
- Ant or Maven

Additional / Other
- You have a solution and service-oriented and positive approach to your work
- You understand complex problems and proactively seek out the information you need to solve the problem
- You are a team player with good abilities to work individually
- You have experience of working in an Agile way
- You have excellent communication and documentation skills in English

Start: 19 Sep 2022
End: 03 Mar 2023

Development

PowerBI Utvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2917

Organisationen utvecklar en ny informations- och dataplattform enligt en Big Data-arkitektur (LakeHouse), som innefattar en data lake lösning i AWS. Ett Data warehouse (DW) är i fas att utvecklas. Uppdraget innefattar primärt utveckling av rapporter och dashboards i främst MS PowerBI teknikstacken, men andra aktiviteter såsom inläsning och lagring av data i AWS samt möjliggöra self-service konsumtion av datan kan vara aktuellt. Men även andra tjänster och produkter inom området kan komma att ingå i ditt uppdrag. Du kommer ingå i ett team som består av lösningsarkitekt, testautomatiserare, scrum master, produktägare, data scientist och flera andra utvecklare.

Dataplattformen som byggs på AWS, ska hantera stora mängder data och integrerar med andra system och lösningar för både inläsning och konsumtion av data. Behovet att förstärka och vidareutveckla analysförmågan för uppföljning ökar inom hela organisationen och är fortfarande i ett tidigt stadium i utvecklingen och fokus är på att bygga vidare plattformen, genom att ta in nya dataflöden och att bygga förmågan att tillgängliggöra data för konsumtion på flera sätt, där både rapporter onprem samt embedded lösningar är aktuella.

Vi söker dig som har erfarenhet av att utveckla och förvalta BI frontend verktyg, främst i PowerBI. Vi tror att du har ett brinnande intresse för teknik i allmänhet och data i synnerhet och att kunna förstå och leverera lösningar som möter olika konsumenters behov. Organisationen använder många AWS teknologier såsom Lambda, Kinesis, Glue och Athena, så vi ser gärna att du redan har erfarenhet av att utveckla BI frontend i kombination med flera molnteknologier och onprem.  Vi tror att du är tekniskt bred med en stor vilja att lära dig.

Arbetsuppgifter:
- Kommunicera med användare och på ett strukturerat sätt fånga konsumenter och användares behov av BI verktyg
- Utveckla BI frontend verktyg och hantera integrationer mellan olika teknikstackar och opensource
- Organisationen applicerar ett agilt tankesätt och agila metodiker.
- Även arbete med andra produkter/team kan förekomma inom ramen för uppdraget.

 Ska-Krav:
- Högskoleexamen eller minst 5 års yrkeserfarenhet som utvecklare inom data & analys.
- Minst 3 års total dokumenterad erfarenhet av roll som BI utvecklare i Microsoft PowerBI.
- Minst 2 års erfarenhet av databaser som tex MySQL, MSSQL, PostgreSQL, OracleDB, MongoDB, Redis, DynamoDB, Aurora, MariaDB, AWS Athena, AWS Glue / Apache Spark, Presto, Hive, RedShift eller ElasticSearch.
- Minst 1 års erfarenhet av att jobba med ETL utveckling (tekniker såsom SSIS, databricks, Glue m fl)

Bör-Krav:
- Minst 1 års erfarenhet av minst ett av Python, Scala, Ruby, Powershell, Java, C#, Kotlin.
- Minst 1 år erfarenhet av att jobba med en eller flera av de följande tekniker: AWS EMR, AWS Lambda, ECS, ElastiCache, DMS, API Gateway.
- Minst 1 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer som tex Jenkins, GitHub Actions, Azure Pipelines, Bitbucket pipelines, AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, TeamCity, CircleCI, Bamboo, Buddy, GitLab Pipeline, Travis CI, CodeShip, GoCD, Wercker, Semaphore eller Spinnaker.

Start: 01 Sep 2022
End: 01 Sep 2023

Management

Produktägare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2915

Organisationen utvecklar en ny informations- och dataplattform enligt en Big Data-arkitektur (Lake House), som innefattar en data lake lösning i AWS. Inledningsvis kommer du jobba med Lakelösningen för inläsning och lagring av data samt möjliggöra self-service konsumtion av data. Men även andra tjänster och produkter inom området kan komma att ingå i ditt uppdrag.

Arbetsuppgifter:

- Produktvision och backlogghantering

Som produktägare samarbetar du med intressenter för hela kedjan från vision till sub-task på teamets tavla. Du är ledande i arbetet med att definiera MVP-er i tidiga steg, förmedla dess värde, samt ta fram en roadmap och driva det strategiska utvecklingsarbetet för de produkter och tjänster som ingår i ansvarsområdet. I en tät dialog med intressenter och team jobbar du med att specificera, bryta ner och prioritera teamets backlogg för att maximera värdet av teamets arbete.

Du kommunicerar transparent kring teamets fokus och progress och följer upp att ni har helhetsbilden i sikte.

- Budget och prognoser för vidmakthållande och nyutveckling

Som en naturlig del i arbetet hanterar du budget för teamet. Du följer upp och uppdaterar utvecklingsbudget utifrån pågående arbete, samt attesterar fakturor. Du upprättar också underlag för produktens fortsatta utveckling. I arbetet får du bland annat stöttning av sektionens controller.

- I ditt arbete ingår att hjälpa till att estimera framtida leveranser till stöd för beslut, samt upprätta preliminära hållpunkter för utvecklingen.

- Verka för sektionen i samarbete med ledning och andra produktägare

Organisationen är ung, med stora möjligheter till utveckling. I samarbete med andra produktägare, scrum masters och ledningen förväntas produktägaren vid sidan av arbetet med teamet att verka för förbättringsarbete inom sektionen.

- Organisationen applicerar ett agilt tankesätt och agila metodiker.

- Även arbete med andra produkter/team kan förekomma inom ramen för uppdraget.

Ska-Krav:
- Högskoleexamen eller högre i datarelaterat område
- Minst 4 års erfarenhet av att arbeta med olika agila processer och metoder, under de senaste 6 åren.
- Arbetat minst 3 år som Produktägare för ett agilt team, under de senaste 6 åren.
- Erfarenhet av minst 2 uppdrag att etablera fungerande samarbeten med beställare/intressenter.
- Erfarenhet av minst 1 uppdrag med realtidsdata.
- Har varit ansvarig för en produkt och/eller minst en gång tagit fram en agil produkts vision, strategi och roadmap (i roller som tex Produktägare, Product Manager, Produktledare).
- Minst 1 års erfarenhet av budgetarbete.

Bör-Krav:
- Minst 2 års erfarenhet från arbete inom support, drift eller förvaltning.
- Erfarenhet från minst ett uppdrag av att jobba med minst 3 team i samma leverans.
- Erfarenhet av minst ett uppdrag av att samarbeta med icke-teknisk personal. (Dvs. kunna förklara tekniskt komplexa ärenden för mindre kunniga inom området.
- Erfarenhet i minst ett uppdrag från team som arbetat med molnbaserad produkt(er).
- Certifiering inom DevOps, ITIL, Scrum Master, Produktägare, Scrum Developer eller Agilt ledarskap.

Start: 01 Sep 2022
End: 01 Sep 2023

Development

Software Engineer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2914

You will be working as a Software Engineer and you and the team are responsible for the entire software life cycle – design, development, test, release, and maintenance and translates business needs into working software. Regardless of the area, tools, or languages, a software engineer builds and configures solutions that are easy to maintain and change, enabling a constant delivery pace to be kept indefinitely. This is achieved through continuous attention to technical excellence and good design, with extensive use of automation.

The Software Engineer believes in a non-hierarchical culture of collaboration, transparency, safety, and trust. We believe that you are focused on value creation, growth, and serving customers with full ownership and accountability. Delivering exceptional customer and business results.

You would be joining a team of skilled developers and a few testers, responsible for driving the checkout APIs for the company´s future checkout as well as existing checkout journey.

The team needs to follow the pace of the group in enabling new sales opportunities as well as adopting the checkout to local needs.

The organization is also on a journey to take DevOps responsibility and is looking for persons that can help in this journey by pushing the team forward in for example continuous delivery and continuous testing.

Mandatory requirements:
- Java 11 or higher, Hybris, Git

Qualifying requirements:
- Azure, Oracle, Docker, SAFe, Scrum
- Test automation of APIs, projectIO, or similar experience
- Test-driven Development (TDD),Test Automation, Continuous Integration/Deployment (CI/CD) and Sonar

Start: 05 Sep 2022
End: 31 Mar 2023

Management

Grupchef/Produktchef - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2913

I rollen som grupp-/produktchef kommer du, i nära samarbete med sektionschefen och andra grupp-/produktchefer verka för ett väl fungerande samarbete med verksamheten, utveckla arbetssätt och processer samt driva nödvändiga förändringar. Du ansvarar för gruppens utveckling, främjar och verkar för en miljö som stimulerar till samarbete, nytänkande och ständiga förbättringar samt skapar engagemang för nya metoder och processer.

Du ansvarar också för att tillsammans med produktägare och leveransledare i gruppen definiera och utveckla produkter och tjänster inom området med stort fokus på användare och verksamhetsnytta. Du är också i högsta grad involverad i den utveckling som görs nu som handlar om digital/agil transformation där det införs nya arbetssätt.

Du har troligen högskoleutbildning inom IT eller motsvarande flerårig erfarenhet antingen som anställd eller konsult. Du har erfarenhet som chef med ekonomi och personalansvar samt förmågan att snabbt komma in i en ny verksamhet.

Erfarenhet av agila arbetssätt, förändringsledning och transformation till nya arbetssätt och roller är meriterande. Du kommer jobba mycket med människor så det är viktigt att du är kommunikativ och kan anpassa ditt arbete beroende på vad situationen kräver.

Ska-Krav:
- Minst 5 års chefserfarenhet med ekonomi-, personal- och planeringsansvar.
- Minst 5 års erfarenhet som chef med produkt och eller leveransansvar inom IT.
- Minst 5 års erfarenhet av förvaltning och utveckling av IT-tjänster i ett större företag och eller organisation (> 1000 medarbetare).
- Minst 3 års erfarenhet av agila metoder och agil transformation.
- Minst 3 års erfarenhet av service management, outsourcade IT-tjänster och leverantörssamverkan.

Bör-Krav:
- Minst 5 års erfarenhet av förändringsarbete i ett större företag eller organisation (> 1000 medarbetare).
- Minst 5 års bevittnad ledarförmåga och konstruktiva förhållningssätt till förändring och utveckling av människor.
- Minst 3 års erfarenhet av förvaltning och utveckling av administrativa IT-tjänster.

Start: 01 Sep 2022
End: 31 Mar 2023

Development

Utvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2912

För det här uppdraget söker vi tvärfunktionella utvecklare med erfarenhet av Java eller Python, och eftersom utvecklingen sker i AWS är det till stor fördel om man har jobbat med cloud-plattformar (AWS eller liknande). Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att arbeta med och förbättra bygg- och deploypipelines, CI/CD, integration, datalagring, infrastruktur via kod, test samt drift med DevOps-ansvar för produkter och deras livscykel.

Vi söker utvecklare som gillar att jobba teambaserat, med mycket interaktion och samarbete både inom teamet men också med andra team och intressenter. Vi värdesätter också att man är kommunikativ, lösningsfokuserad, analytisk, har ett helhetsperspektiv och är självgående och drivande.

Arbete med andra produkter/team kan förekomma inom ramen för uppdraget.

Ska-Krav:
- Minst 4 års total dokumenterad erfarenhet av systemutveckling, varav minst 2 år i roll som backendutvecklare alternativt DevOps.
- Minst 2 års total dokumenterad erfarenhet av utveckling med Java eller Python.
- Minst 2 års erfarenhet av att jobba mot databaser som MySQL, MSSQL, PostgreSQL, OracleDB, MongoDB, Redis, DynamoDB, Aurora, MariaDB, AWS Athena, AWS Glue / Apache Spark, Presto, Hive, RedShift, ElasticSearch eller liknande.
- Minst 1 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer som Jenkins, GitHub Actions, Azure Pipelines, Bitbucket pipelines, AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, TeamCity, CircleCI, Bamboo, GitLab Pipeline, Travis CI, CodeShip, Semaphore, Spinnaker eller liknande.

Bör-Krav
- Minst 2 års högskolestudier i till tjänsten relaterat område eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet på minst 5 år.
- Minst 1 års erfarenhet att arbeta med utveckling i cloudplattform, såsom AWS, Azure, GCP, Heroku, Digital Ocean eller liknande.
- Minst 3 år erfarenhet av att jobba med microservices eller andra typer av distribuerade system.
- Minst 2 år erfarenhet av att jobba med Container Orchestration med Docker, Kubernetes, AWS ECS / EKS, Fargate, OpenShift eller liknande.
- Minst 3 år erfarenhet av att jobba med eventstyrda system med RabbitMQ, HiveMQ, Mosquitto MQTT, ActiveMQ, AmazonMQ, SNS, SQS, Kafka, Kinesis eller liknande.
- Minst 1 års hands-on/egen erfarenhet med att skapa och sätta upp Infrastructure as Code i Terraform eller CloudFormation.
- Minst 2 år erfarenhet av att jobba med utveckling av/med REST-API, OpenAPI, Swagger, SOAP, JSON, XML, Protobuf, gRPC, avro eller liknande.
- Minst 3 antal år att jobbat med testautomatiseraing på unit/integration test nivå med PyTest, Unittest, Junit eller liknande.
- Minst 1 års erfarenhet av att jobba i team med agil systemutvecklingsmetodik, såsom Scrum, Kanban, XP eller liknande.

Start: 01 Sep 2022
End: 31 Aug 2w023

Development

Systemutvecklare - Göteborg

Göteborg,

LEAD-2911

Uppdraget innebär arbete med systemutveckling, löpande förvaltning, felsökning, analyser och releaser. Det sker genom förvaltning, utvecklingsuppdrag samt gentemot användare, verksamhet och övriga på IT-avdelningen. Målsättning som team är att automatisera mer tester och att med hjälp av ett effektivt arbetssätt kontinuerligt leverera värde till kunder. Teamet värdesätter att inspirera till innovationsarbete där alla vill utmana varandra att tänka nytt och få tid för kreativitet.

Som utvecklare kommer du att ha ett varierande arbete som kräver att du är driven, tar initiativ och är lätt att samarbeta med. Du har erfarenhet att arbeta i team och med Scrum. Inom förvaltningen innebär arbetet allt från att kontrollera loggar, genomföra körningar och hantera produktionsincidenter. Arbetsuppgifter omfattar nyutveckling såväl som vidareutveckling av befintliga system.

Vi söker en person som gillar att gå in i detaljer men kan också ta ett steg tillbaka och se helheten. Du är strukturerad, självgående och kan få saker att bli gjorda. Du kan arbeta ihop med andra och skapar positiva relationer med människor. Du är kommunikativ och är bekväm med att presentera framför en grupp. 

Du ska minst ha följande:
- Nödvändiga kompetenser: Java, SQL      
- kompetens som Java utvecklare
- Erfarenhet av arbete med databaser så som Oracle  
- Erfarenhet av HTML, CSS och javascript
- Erfarenhet av Git som versionshanteringssystem
- Erfarenhet av systemutveckling på ett större företag eller myndighet
- Erfarenhet av analys och design samt genomförande av system- och systemintegrationstester. Att verifiera både funktionella krav och de tekniska lösningarna som utvecklats.
- Erfarenhet av att arbeta enligt agil metodik

Det är meriterande om du har följande:
- Erfarenhet av React
- Erfarenhet av containerplattformar som OCP
- Erfarenhet av Jira, Jenkins

Start: 01 Sep 2022
End: 31 Aug 2023

Development

Junior Fullstack Developer - Stockholm/Remote

Stockholm,

LEAD-2907

Att jobba som fullstackutvecklare i ett devopsteam i ordets rätta bemärkelse. Teamet har stor frihet över sin miljö, deployment och teknikval och arbetar med en produkt som är green field och utvecklats inhouse från scratch. Produkten omfattar både molnbaserad backend, externa molntjänster, egenutvecklade klienter som körs på fordon i Kubernetes så väl som webgränssnitt. Arkitekturen är mikrotjänst- och eventbaserad. I gränslandet mellan fordon och IT finns många utmaningar och ovana förutsättningar, så en lösningsorienterad inställning är ett måste.

Centrala tekniker:
Spring Boot & Java 17React & TypeScript
Mikrotjänster
MQTT
AWS
Kubernetes

Utöver det som nämns ovan söker vi dig som är bekväm i ett team med mycket interaktion och samarbete såväl utvecklare emellan som mellan utvecklare och andra roller. Vi applicera ett agilt tankesätt och agila metodiker i det vi gör. Vi förutsätter att den vi söker fungerar bra såväl på plats på ett kontor som på distans.

Start: 2022-08-09
End: 2023-08-31 (+4 år)

QA

Teknisk Testare - Remote

Stockholm,

LEAD-2905

Som teknisk testare är du väl insatt i de användningsfall som realiseras av systemet och de verksamhetsprocesser som systemet stödjer. Du följer utvecklingen inom testautomatisering och continuous delivery och är intresserad av området.

Arbetet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder och aktivt bidra till att teamet lyckas med agilt utvecklingsarbete.
För att vara framgångsrik i detta uppdrag bör du ha mycket god samarbetsförmåga, men också god förmåga att arbeta självständigt. Du bör vara analytisk, strukturerad och stresstålig. Vi ser gärna att du arbetar proaktivt.

• deltar i det dagliga testarbetet genom att analysera krav och skapa testfall
• deltar i analys av nyutveckling och incidenter
• testar utvecklad funktionalitet manuellt både baserat på testfall och utforskande
• bygger automatiska tester av ny- och befintlig logik med Java i JBehave och Selenium
• övervakar resultatet av automatiska tester som körs schemalagt med Jenkins
• säkerställer att felen som identifieras korrigeras
• Arbetar kontinuerligt med utvärdering och förbättring av arbetssätt och bidrar aktivt med kompetensspridning.

Erfarenhet (ska-krav):
• Minst 2 års erfarenhet av testautomatisering
• Minst 5 års erfarenhet av teknisk test
• Erfarenhet av test i JavaEE-miljö på Unix/Linux-plattform
• Erfarenhet av att bygga autotester med exempelvis Java
• Erfarenhet av etablerade testramverk, tex JBehave och Selenium
• Erfarenhet av att arbeta med byggserver, exempelvis Jenkins.

Erfarenhet (bör-krav):
• Erfarenhet av agila verktyg för krav/test-hantering, t ex Jira testmanager eller motsvarande
• Erfarenhet av BDD-baserad testning
• Erfarenhet från integrationsintesiv testning

Start: 2022-09-05
End: 2023-03-31 (+1 år möjlig förlängning)