K&A

Open positions

Areas

Development

Software Engineer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2451

As a Software Engineer, you are responsible for the entire software life cycle – design, development, test, release, and maintenance and translate business needs into working software. Regardless of area, tools, or languages, a software engineer builds and configures solutions that are easy to maintain and change, enabling a constant delivery pace to be kept indefinitely. This is achieved through continuous attention to technical excellence and good design, with extensive use of automation. ​

In this role, you work in a highly collaborative team with a focus on the development of the organization´s website. That also includes working with tests within the team and continuously improving the Quality Assurance process. At the same time, you will:
- Define and translate business needs into requirements (user stories) and acceptance criteria.
- Collaborate with other product teams to understand and solve questions related to dependencies.
- Need to be proficient when it comes to different technical and architectural viewing points.
- Need to have an agile mindset and participate in the aim at becoming dev/ops teams.

Mandatory requirements, both competence, and tools:
- Strong coding skills and deep knowledge in HTML5, CSS3/SCSS, JS, React JS/Redux.
- Experience and knowledge of API design.
- Experience and knowledge of testing; jest & react-testing-library in particular.
- Experience and knowledge of A/B-testing; Optimizely in particular.
- Experienced in agile software development practices (automated testing, mob/pair programming, CI/CD, etc.)
- Comfortable in discussing product design and improvements.
- Experienced in Azure DevOps and/or other cloud environments.

Good/Qualifying knowledge:
- Typescript
- React JS/Redux
- Webpack
- DevOps (Azure DevOps)
- Node.js
- SEO
- WCAG
- HTTP/REST

Personal Competences:
- Ability to understand and analyze complex information and share it with ineffective and powerful communications.
- Ability to understand people’s psychology and to connect to people to encourage new behaviors.
- Ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments.

Language skills:
- English- oral, and written
- Swedish- oral, and written is meriting

Start: 22 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Security

Cyber Security Specialist - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2450

I rollen som säkerhetsspecialist ansvarar du för att kvalitetssäkra arkitektur ur ett säkerhetsperspektiv. Säkerhetsspecialistens arbetsuppgifter kan omfatta genomförande av riskanalyser, värdering av informationstillgångar och bedömning av säkerhetsnivåer. I uppgifterna ingår även arbete med katastrof- och kontinuitetsplanering med inriktning på informationsbehandling och utformning. Du etablerar rutiner för incidenthantering, övergripande IT-säkerhetsarkitektur samt mätning/utvärdering av IT-säkerhet. På strategisk nivå genomför säkerhetsspecialisten analyser avseende behoven av struktur för styrning av användares åtkomst och behörighet. Rollen arbetar främst inom områdena nätverk och kommunikation men är också deltagande i arbetet med lösning av inkomna incident- och problemärenden.

Arbetsuppgifter:
- Designa och kvalitetssäkra arkitektur.
- Genomföra analyser av säkerhetsrelaterade incidenter.
- Utarbeta och utföra proaktiva åtgärder för att säkerställa kvalitet utifrån ett säkerhetsperspektiv i leveransen.
- Utforma och implementera säkerhetslösningar i webbtjänster, brandväggar och andra intrångsskyddssystem.
- Analysera tillämpningar av rollbaserad behörighet.
- Analysera intrångsskydd.
- Installationer, uppgraderingar, dokumentering, testning, driftsättning och konfigureringar av system.
- Löser incidenter, problem och ändringshantering.
- Arbeta enligt Myndighetens överenskomna driftsprocesser.

Ska-Krav:
- ISACA CISA certifiering
- ISACA CISM certifiering
- Arbetat minst 10 år med beslutsstöd på ledningsnivå
- Arbetat minst 15 år med arkitekturfrågor inom it-säkerhet
- Arbetat minst 15 år med säkerhetsrådgivning
- Arbetat minst 15 år med it-säkerhetsrevisioner i europa och internationellt
- God kännedom om interna och externa SMTP gateways
- God kännedom om DNS
- God kännedom om Cacti för statistik
- God kännedom om Netflow för felsökning
- God kännedom om Backscatter för trafikmönster

Omfattning: 50%
Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Development

Systemutvecklare - Remote

Remote,

LEAD-2449

Som systemutvecklare arbetar du med att designa, utveckla och implementera nya programvarulösningar utifrån funktionella och icke-funktionella krav i leverans. I ditt arbete ingår att säkerställa kvaliten i det som utvecklas. Arbetet genomförs i enlighet med de processer, ramverk, verktyg och styrande dokument som verksamheten använder sig av. Du arbetar i huvudsak i agila team, men ska också kunna arbeta självständigt och driva egna utvecklingsinsatser, felsökning och föreslå förbättringsåtgärder.

Ansvar och befogenheter:
- Delta i det dagliga utvecklingsarbetet genom att analysera krav och implementera lösningar utifrån dessa.
- Säkerställa kvalitet i den implementerade lösningen.
- I tillräcklig grad dokumentera lösningen.
- Bidra aktivt med kompetensspridning.
- Bidra med förslag till effektivare arbetssätt.
- Utifrån ett systemutvecklingsperspektiv vara delaktig vid planering och prioritering av uppgifter.

Arbetsuppgifter:
- Utveckla lösning utifrån beslutad krav och design.
- Följa gällande styrande dokument för systemutveckling.
- Ta fram och implementera enhetstester och integrationstester.
- Bidra vid framtagande av testdata för tester inom ramen av utvecklingsarbetet.
- Aktivt bidra med förbättringsförslag.

Språkkunskaper:
- Svenska och Engelska

Ska-Krav:
- Högskoleutbildning, avklarad examen inom Data/IT, eller motsvarande kompetens
- Minst 4 års arbetserfarenhet av Java/JavaEE7- utveckling med fokus på CDI, JPA2, och JAAS de senaste åren
- Minst 4 års arbetserfarenhet av att jobbat i team som använder automatiska byggen, med Jenkins som byggserver under de senaste 5 åren.
- Arbetserfarenhet av agila arbetsprocesser under de senaste 5 åren.
- Förmåga att skapa lösningsförslag i samarbete med kravanalytiker och arkitekt
- Utveckla och använda tjänster baserade på SOAP och REST.
- Utveckla integrationer baserade JMS-köer och topic.
- Utveckla enhetstester baserade på Mockito eller något annat mockningsramverk.
- Utveckla lösningar baserade på XML, JSON, XSD, JAXB.
- Arbeta med Java 8 och Java EE 7 med fokus på CDI, JPA2, JAAS
- Arbeta med Weblogic 12 och JBoss EAP7/OpenShift
- Arbeta med continuous integration med hjälp av Jenkins.
- Arbeta med pullrequest med hjälp av GitHub.
- Arbeta med kodgranskning

Bör-Krav:
- Utveckla nytt ärendehanteringssystem
- Varit med och utvecklat nytt system från scratch
- Erfarenhet av testautomatisering

Start: 02 Nov 2021
End: 30 Nov 2022

Infrastructure

Integrationsarkitekt - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2448

Uppdraget innebär att tillsammans med tågledning för området driva och leda insamling av integrationsbehov utifrån plattformsperspektivet. Att definiera den arkitektur som behövs för att realisera dessa behov och att etablera och bibehålla roadmaps för integratonsplattformar och tjänster. Uppdraget genomförs inom ramen för agil utvecklingsmetodik, SAFe och i uppdraget innefattas att konsulten aktivt deltar och driver implementationen och kvalitetsäkring tillsammans med tågledning och team.

Du kommer att arbeta med att:
- Ta fram roadmaps för nuvarande integrationsplattformar.
- Driva och leda insamling av integrationsbehov utifrån plattformsperspektivet.
- Utifrån behov föreslå nya integrationsmönster och integrationsförmågor.
- Driva implementation tillsammans med tågledning och team.
- Verifiera och kvalitetsäkra integrationsmönster och dess implementationer.
- Stödja, coacha och kompetensutveckla enhetens medarbetare inom integrations området.

Ska-Krav:
- Erfarenhet av moderna arkitekturmönster och dess implementationer i minst 4 år
- Arbetat med integrationsarkitektur och design av distribuerade system löst kopplade system i minst 4 år
- Erfarenhet av applikationsintegrationsplattformar och produkter i minst 4 år.
- Erfarenhet av att arbeta inom SAFe eller andra utvecklingsmetodiker
- Det är en fördel om konsulten har erfarenhet ifrån att jobba på myndighet och flera olika organisationer.

Start: 01 Nov 2021
End: 01 Nov 2023

Development

Software Engineer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2447

As an MDG Software Engineer, you will be working within one of the largest SAP installations in the world. You will have the opportunity to interact with a high number of stakeholders and utilize your knowledge of SAP and MDG to the fullest degree.
You will be working in a fast-paced environment with lots of challenges, like how to manage the infrastructure, how to integrate with existing business IT solutions, and how to manage the data quality.

Responsibilities
The primary tasks for the SW Engineer in product area Data Foundation are:
- Work with the execution of master data vision and strategy; processes and tools.
- Drive continuous improvement of data governance and data maintenance processes across the organization.
- Suggest MDG capabilities that bring the most business benefits for the organization.
- Mapping of Config data from the source system to MDG system /environment.
- Co-ordinate MDG Teams for the execution of activities and deliverables.
- Co-ordinate and guide Material Master POs and associated SME's.
- Perform Data Quality setup, Duplicate Check, and other required validation to Migrate existing master data into MDG.
- Provide advice and support for the definition of Data Standards across Master Data Objects.
- Support the development and implementation of MDG User access requirements.
- Support the development and implementation of MDG interfaces.
- Co-ordinate across the legacy systems to identify impacts and support the development of solutions.
- Provide input for the planning of the MDG implementation.

Skills and abilities
Mandatory requirements:
- 10+ years of techno-functional experience in applications such as SAP Data Management, SAP Master Data Governance (MDG).
- Experience in MDG configuration of Business Partner/ Customer/ Vendor/Financial Objects/Material required and the ability to advise on the best practices in SAP MDG solution stack.
- Experience in SAP Data Services (BODS) and SAP Information Steward is a plus.
- Strong grasp on data/ process modeling, UI Design, derivations, Data Quality, duplicate data checks, and Rule-based Workflow (BRF PLUS) required.
- Strong knowledge of ABAP Object-Oriented Programming, Master Data Governance (MDG), ABAP Floor Plan Manager (FPM), ABAP Web Dynpro, ABAP Workflow.
- In-depth exposure to SAP MDG applications- Financials, Supplier, Customer, Material.
- Strong knowledge of the configuration of MDG applications.
- Hands-on experience Data replication techniques, MDG error handling experience. Validations and derivations.
- Worked on integration of MDG with other components of the SAP enterprise information management stack and with the external world.
- Ability to explore, expose and advise on best-in-class practices in SAP EIM / MDG solution stack.
- Master Data Governance; Develop and implement Enterprise Master data solutions in SAP MDG.
- Extension of the standard master, Custom data model definition, UI configurations & Workflow configuration, and extension.

Qualifying:
- Has worked in global projects with experience in collaboration with offshore development.
- Experience from working in an agile context.
- Data/information management.

Tools:
Qualifying:
- ServiceNow
- Atlassian Jira

Others:
- Adoptable to the organization´s methods and tools – and working environment.
- Strong working knowledge of office-related automation tools: PC, word processing, spreadsheet, etc.
- Straightforward and open-minded.
- Flexible, yet structured.
- Strong team player as well as good ability to work individually.
- Social competence, non-prestigious.
- You like a high working pace and are not afraid to work extra when needed.

Start: 22 Nov 2021
End: 04 Nov 2022

Development

Java Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2445

Vi söker en senior javautvecklare som kommer arbeta med en ny biljett- och betallösning. Idag är det ca 30 personer fördelat på 3 agila team. Tjänsterna skall vara robusta, säkra, skalbara och användarvänliga. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma senare.

För att lyckas i rollen är du en driven utvecklare med lång erfarenhet av att utveckla tjänster i ett större ekosystem. Du ska ha arbetat med automatiserade bygg- och deploymentmiljöer (t.ex. Ansible, Jenkins, CircleCI, Gitlab Pipelines), ha erfarenhet av att arbeta med molntjänster (t.ex. AWS, GCP) och containers (t.ex. Docker). Du får gärna ha arbetat med distribuerade/eventbaserade system och Spring/Spring Boot.

Egenskaper:
- Kommunikativ
- Lösningsfokuserad
- Analytisk
- Engagerad
- Självgående
- Lagspelare

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom dator eller teknik.
- Minst 6 års arbetslivserfarenhet inom systemutveckling.
- Minst 4 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Java 8 eller senare version under de senaste 6 åren.
- Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer, t.ex. Ansible, Jenkins, CircleCI, Gitlab Pipelines.
- Minst 2 års erfarenhet att arbeta med molntjänster/-tekniker, t.ex. AWS, GCP.
- Minst 3 års erfarenhet av att jobba med containers, t.ex. Docker.

Bör-Krav:
- Minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av Java 11 eller senare.
- Ha erfarenhet från minst ett projekt av eventbaserade/distribuerade system.
- Minst 4 år dokumenterad arbetslivserfarenhet av Spring och/eller Spring Boot

Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Management

Scrum Master - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2444

Vi söker nu en scrum master till teamet som ansvarar för utvecklingen och förvaltning av organisationens nya diarieföringstjänst samt ärendehanteringssystem för verksamheter som ej har eget it-stöd. Då rollen är på ca 50% söker vi efter en person som även kan ta någon annan roll, t.ex. testare eller utvecklare.

Arbetssättet bygger på de agila principerna; ständig omprioritering/omplanering efter förutsättningarna, självorganisering kring arbetsuppgifter, testdriven approach och leveranser till slutanvändarna i små men frekventa portioner.

Arbetsuppgifter:
- Säkra att teamet följer agila principer, processer och metoder.
- Facilitera de agila momenten.
- Undanröja hinder.
- Representera teamet i Scrum of scrums.
- Sträva efter att teamet blir ett högpresterande (agilt) team.
- Delta som teammedlem i teamets övriga aktiviteter, som t.ex. test eller utveckling.
- Aktiv bidra till att teamet som helhet ökar sin förmåga genom att:
Säkerställa att hen breddar sin egen kompetens genom kompetensöverföring från övriga teammedlemmarnas på samma sätt som hen ser till att överföra av den egna kompetensen till andra teammedlemmar.
Föreslå och aktivt delta i teamutvecklande aktiviteter.

Ska-Krav:
- 4 års erfarenhet av scrum master rollen
- God erfarenhet av Jira

Bör-Krav:
- Erfarenhet av utveckling med Java
- Kunskap om SAFe
- SAFe-certifiering

Erfarenhet av en eller flera av följande:
- Selenium
- Gradle
- SOAP och REST services
- Oracle
- Linux
- Moderna javascript-ramverk, t.ex. Angular, React eller liknande
- Jenkins
- OCP / Kubernetes
- Mockito
- jUnit

Omfattning: 50%
Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Security

Cyber Security Specialist - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2443

As a Cyber Security Specialist, your main objective will be to empower colleagues to be part of the team protecting the company. Specifically, you will focus on the department responsible for creating, deploying, and maintaining the tech products – but also securing them.

Your task will be to develop a comprehensive training strategy for the Business Tech, lifting the security competence in the department. You will need to create several security learning paths for different roles such as Product Owner or Software Engineer, based on your experience of the security skills needed in agile product teams today. At this stage, the company plans to rely heavily on already existing content and training platforms to be able to scale to an organization of several thousans of colleagues, but you might contribute to creating content or host training in a second stage of the assignment. You might also lead the deployment of training solutions for your colleagues.

This is a great opportunity to contribute with your wide information/IT security background as well as experience from lifting the security competence in an agile organization. You have been supporting product teams in the past with security and understanding their challenges as well as their needs. We believe that you have both technical and human skills, always on the lookout for new ways to improve and raise the security level of an organization. You have the ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments

Qualifying requirements:
- 4+ years of experience with Information / IT Security
- IT and Information Security
- Training strategy and delivery, Learning & development
- Agile ways of working
- Change Management
- Project Management

Tools/software:
- Office 365
- Nice to have: Learning Management System, Pluralsight

Language required:
- Fluent English
- Beneficial if you speak Swedish

Start: 22 Nov 2021
End: 31 May 2022

Management

Project Manager - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2442

We are looking for a self-dependent and driven Project Manager to be responsible for leading and coordinating the activities to manage personal data that resides in unstructured formats e.g. email, shared drives, cash management, physical archiving. Implementation and coordination of GDPR requirements in regards to the transfer of Data Privacy. Coordinate and drive digital solutions to support the Transfer Impact Assessment. Boost the implementation of Data Privacy by Design & Default.

Your main responsibilities will be:
- Analyze and convert privacy requirements into concrete deliverables for the organization.
- Integrate and operationalize GDPR requirements by driving your own project deliverables and activities, collaborating with the line organization.
- Integrate the requirements into the relevant policies, processes, and relevant work instructions.
- Develop a control framework with the line organization to enable them to have effective oversight over their unstructured personal data.
- Identify delivery issues and risks, support mitigation strategies with expertise, and escalate risks when necessary.
- Actively contribute to the program’s strategy, culture and align it with the organization´s business plans & dates.

Experience and skills needed for the assignment:
- Minimum 5-10 years working experience in financial or consultancy services.
- Experience in change management initiatives.
- GDPR regulatory experience is a strong merit.
- Experience in Vendor procurement.
- Strong business analysis and change management skills.
- Drive collaboration via strong stakeholder engagement and management at a senior level.
- Risk mindset – you are expected to proactively identify, understand and act on current and future risks.
- Process improvement orientated with the user design and control in focus.
- Curious mindset.
- Strong communication and influencing skills.
- Good presentation and commercial acumen.
- Capacity to work in an agile environment, easily adaptable, and can work independently.
- English, Swedish is a merit.

Start: 01 Nov 2021
End: 30 Apr 2022

Management

Scrum Master - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2441

Vi söker nu en scrum master till teamet som ansvarar för utvecklingen och förvaltning av organisationens nya diarieföringstjänst samt ärendehanteringssystem för verksamheter som ej har eget it-stöd. Då rollen är på ca 50% söker vi efter en person som även kan ta någon annan roll, t.ex. testare eller utvecklare.

Arbetssättet bygger på de agila principerna; ständig omprioritering/omplanering efter förutsättningarna, självorganisering kring arbetsuppgifter, testdriven approach och leveranser till slutanvändarna i små men frekventa portioner.

Arbetsuppgifter:
- Säkra att teamet följer agila principer, processer och metoder.
- Facilitera de agila momenten.
- Undanröja hinder.
- Representera teamet i Scrum of scrums.
- Sträva efter att teamet blir ett högpresterande (agilt) team.
- Delta som teammedlem i teamets övriga aktiviteter, som t.ex. test eller utveckling.
- Aktiv bidra till att teamet som helhet ökar sin förmåga genom att:
Säkerställa att hen breddar sin egen kompetens genom kompetensöverföring från övriga teammedlemmarnas på samma sätt som hen ser till att överföra av den egna kompetensen till andra teammedlemmar.
Föreslå och aktivt delta i teamutvecklande aktiviteter.

Ska-Krav:
- 1 års erfarenhet av scrum master rollen
- God erfarenhet av Jira

Bör-Krav:
- Erfarenhet av utveckling med Java
- Kunskap om SAFe
- SAFe-certifiering

Erfarenhet av en eller flera av följande:
- Selenium
- Gradle
- SOAP och REST services
- Oracle
- Linux
- Moderna javascript-ramverk, t.ex. Angular, React eller liknande
- Jenkins
- OCP / Kubernetes
- Mockito
- jUnit

Omfattning: 50%
Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

QA

Testautomatiserare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2440

Vi söker nu en testautomatiserare till teamet som ansvarar för utvecklingen och förvaltning av organisationens nya diarieföringstjänst samt ärendehanteringssystem för verksamheter som ej har eget it-stöd.

Arbetssättet bygger på de agila principerna; ständig omprioritering/omplanering efter förutsättningarna, självorganisering kring arbetsuppgifter, testdriven approach och leveranser till slutanvändarna i små men frekventa portioner.

Teamet ansvarar också gemensamt för att förvalta den utvecklade produkten, vilket kräver att alla teammedlemmar aktivt arbetar för att alla ska kunna utföra så många olika uppgifter som möjligt.

Arbetsuppgifter:
- Designa, utveckla och underhålla automatiserade tester.
- Utveckla helautomatiserade regressionstester.
- Aktivt bidra till att teamet som helhet ökar sin förmåga genom att:
Säkerställa att hen breddar sin egen kompetens genom kompetensöverföring från övriga teammedlemmarnas på samma sätt som hen ser till att överföra av den egna kompetensen till andra teammedlemmar.
Föreslå och aktiv delta i teamutvecklande aktiviteter.

Du ska minst ha följande:
- 4 års erfarenhet av design och utveckling av automatiserade tester
- 2 års erfarenhet av utveckling i Java
God erfarenhet av
- Selenium
- Gradle
- SOAP och REST services
- Oracle
- Linux
- Moderna javascript-ramverk, t.ex. Angular, React eller liknande
- Jenkins

Meriterande om du har följande:
- Erfarenhet av OCP / Kubernetes
- Erfarenhet av Mockito
- Erfarenhet av jUnit
- Erfarenhet av Jira
- Kunskap om Safe

Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

QA

Senior Testautomatiserare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2439

Vi söker nu en testautomatiserare till teamet som ansvarar för utvecklingen och förvaltning av organisationens nya diarieföringstjänst samt ärendehanteringssystem för verksamheter som ej har eget it-stöd.

Arbetssättet bygger på de agila principerna; ständig omprioritering/omplanering efter förutsättningarna, självorganisering kring arbetsuppgifter, testdriven approach och leveranser till slutanvändarna i små men frekventa portioner.

Teamet ansvarar också gemensamt för att förvalta den utvecklade produkten, vilket kräver att alla teammedlemmar aktivt arbetar för att alla ska kunna utföra så många olika uppgifter som möjligt.

Arbetsuppgifter:
- Designa, utveckla och underhålla automatiserade tester.
- Utveckla helautomatiserade regressionstester.
- Aktivt bidra till att teamet som helhet ökar sin förmåga genom att:
Säkerställa att hen breddar sin egen kompetens genom kompetensöverföring från övriga teammedlemmarnas på samma sätt som hen ser till att överföra av den egna kompetensen till andra teammedlemmar.
Föreslå och aktiv delta i teamutvecklande aktiviteter.

Du ska minst ha följande:
- 8 års erfarenhet av design och utveckling av automatiserade tester
- 4 års erfarenhet av utveckling i Java
God erfarenhet av
- Selenium
- Gradle
- SOAP och REST services
- Oracle
- Linux
- Moderna javascript-ramverk, t.ex. Angular, React eller liknande
- Jenkins

Meriterande om du har följande:
- Erfarenhet av OCP / Kubernetes
- Erfarenhet av Mockito
- Erfarenhet av jUnit
- Erfarenhet av Jira
- Kunskap om Safe

Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Management

Scrum Master - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2437

Vi söker en erfaren Scrum Master som är van vid att coacha och stötta team till att bygga upp struktur och stöd från agila processer. I rollen ansvarar man vidare för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av teamets agila processer och möjliggöra för möten så som standups, backlogplanering, retrospektiv och reviews. Erfarenhet av verktygstöd för planering, exempelvis JIRA, är ett krav.

Tätt samarbete med PO

Konsulten jobbar tätt tillsammans med produktägarna, och ska kunna vara ett stöd för dem, i dialog mot intressenter och beställare.

Då organisationen jobbar med en mängd intressenter som har behov av integrationsutveckling ser vi att det är viktigt att även du har en bakgrund av att tidigare ha jobbat nära systemintegration och de ofta komplexa kopplingar och beroenden det innebär.

Coaching och mentoring

Konsulten ska bidra till andras växande. Du behöver därför ha en väl utvecklad förmåga att kunna göra avvägningar i ditt ledarskap och anpassa din approach till olika teammedlemmar. Parallellt med detta krävs hög skicklighet och lyhördhet i att utmana och utveckla team som befinner sig i olika mognadsstadier och skeden.

Vidare ska konsulten också kunna samarbeta väl utanför teamet: med andra team, intressenter och ledning.

Då verksamheten befinner sig i ett expansivt skede ser vi att skicklighet i att få till förändring är en viktig kompetens för rollen. Du behöver vara en katalysator i utveckling av såväl processer och organisation även ur ett större perspektiv.

Ska-Krav:
- Minst 3 års erfarenhet som Scrum Master/Agil coach på heltid (100%) för ett agilt team inom produktutveckling under de senaste 6 åren.
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med eller i olika agila processer och metoder under de senaste 6 åren.
- Scrum master/agile coach-certifiering.
- Minst 2 års erfarenhet av verktygstöd för planering, exempelvis JIRA, Trello eller andra likvärdiga verktygstöd

Bör-Krav:
- Minst 2 års erfarenhet av att ha arbetat i ett agilt utvecklingsteam tex som utvecklare, testare eller kravställare
- Minst 2 års erfarenhet av att leda team som jobbat med integrationsutveckling

Start: 15 Nov 2021
End: 31 Oct 2022

Software Engineer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2435

We are looking for experienced senior engineers to help the organization tackle one of the key aspects of enabling to roll out a new CIAM solution to improve the way to identify, log in, and sign-up the customers. The Customer Id & Sign-on team will be in charge of delivering this central and strategic solution.

Work tasks:
- Launch Customer Identity Access Management solution across the organization and 50 markets.
- Support teams with implementing secure microservices using JWT.
- Develop Spring Boot Java microservices to assist with just-in-time migration.
- Develop strategies for optimizing the security and identification rate of customers in all channels.

Technical Competences:
- Spring Boot Java
- Cloud development
- JWT implementation
- Optional: Previous experience implementing CIAM

Personal Competences
- Ability to understand and analyze complex information and share it with ineffective and powerful communications.
- Ability to understand people’s psychology and to connect to people to encourage new behaviors.
- Ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments.

Language skills:
- English - both written and oral

Start: 22 Nov 2021
End: 31 May 2022

Kravanalytiker - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2434

Teamets uppdrag är framtagande av material, modeller och processer för att öka förmågan att utveckla tjänster och verksamhet genom att decentralisera organisationens integrationsarbete.

Kravanalytikern ska identifiera kundernas och verksamhetens önskemål och behov, leda analysarbete, delta i projektarbete och förvaltningsarbete. Organisationen arbetar tvärfunktionellt i agila team där kravanalytiker är en av flera förmågor.

Ska-Krav:
- 8 års erfarenhet som kravanalytiker
- Erfarenhet av agilt arbete inom ramverket SAFe
- Erfarenhet av arbete på ett integrationskompetenscenter

Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Development

Fullstack Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2433

Vi letar efter en fullstack java/angular utvecklare till gruppen Identification & Signing.

I din roll som fullstackutvecklare arbetar du med utveckling av lösningar för identifiering, signering och utgivning av elektroniska identiteter, t ex mobilt BankId.

Helhetslösningarna organisationen bygger, används genom hela verksamheten och av externa parter vilket sätter krav på tillgänglighet och säkerhet 24/7. Du blir delaktig i spännande initiativ och förbättringsprojekt. Teamet jobbar agilt och du kommer arbeta med hela utvecklingscykeln från design, utveckling, test till produktion.

Erfarenhet & kompetenser:
- Du behöver 2-3 års erfarenhet från Java 11, JEE, Spring Boot DevOps pipeline (Jenkins, GitHub, OpenShift), Angular 8, RxJS, NgRX samt Jasmine och Karma för testning.
- Teknikmässigt har du arbetat några år med utveckling i Java och har kunskaper av något Javascript-ramverk så som Angular eller React, gärna med erfarenhet av NgRX state management och TypeScript.
- Det är meriterande med erfarenhet av några av de andra teknikerna ur tech-stack listade ovanför.

För att komma till din rätta i teamat ser vi att du är van att jobba både individuellt och i team. Du har en förmåga att självständigt driva ditt arbeta framåt och du är van att ta ansvar i din dagliga leverans.

Språkkrav:
- Kommunicerar flytande på både engelska och svenska.

Start: ASAP
End: 31 Dec 2022

Development

Azure Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2432

Kunden har ett automatiskt beslutsfattande för en stor och viktig del av kundserviceärenden. Initialt är målet att realisera stöd för utbetalning till Swish och Bankkonto baserat på automatiskt beslutsfattande.

Arbetsuppgifter:
- Ansvarar för att leverera med god kvalitet till sig själv och andra.
- Deltar i hela utvecklingsprocessen från analys, design, implementation, test, release, uppföljning och intrimning.
- Ansvarar för att kontinuerligt underhålla verksamhetens systemdokumentation för gjorda leveranser.
- Stödjer Arkitekter och Produktägare i dagliga arbetet.
- Tar ansvar för sin egen och teamets planering.

Ska-Krav:
- Flera års av C#.NET utveckling, scriptspråk javascript, Angular med god SQL kunskap.
- Flera års erfarenhet av design och integrationsutveckling i Microsoft Azure Integration Services.
- Flera års erfarenhet av Azure Logic apps, Azure functions, Azure devops, Visual studio, Azure API Management.
- Flera års erfarenhet av design och utveckling av API:er (SOAP/REST) utifrån definitioner så som OpenAPI (Swagger), YAML, RAML och WSDL.

Bör-Krav:
- Önskvärd erfarenhet av liknade gränssnitt inom betalningslösningar och kryptering.
- Erfarenhet av bussorienterade arkitekturer och t.ex. Azure Service bus.
- Erfarenhet av Azure network administiration, Azure Virtual Machines, Azure security.
- Meriterande med erfarenhet av att arbete med Agila metoder som Scrum.
- Meriterande med Azure certifiering.
- Svenskspråkig

Personliga egenskaper:
- För att lyckas i rollen krävs att du är nyfiken, driven och teknikintresserad.
- Du är en positiv lagspelare som är starkt samarbetsorienterad och prestigelös.
- Du har en hög kommunikativ förmåga och kan anpassa din kommunikation till olika mottagare.
- Vi förväntar oss att du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
- Förmåga att påverka tekniska diskussioner på ett konstruktivt sätt.
- Självgående med hög egen initiativnivå (självmotiverad).

Start: 01 Dec 2021
End: 01 Jun 2022

Infrastructure

Solution Architect - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2430

Vi söker en lösningsarkitekt för att hjälpa kunden med att ta fram och realisera lösningskoncept för ett strukturerat informationsutbyte av s.k. kundhändelser samt identifiera och utforma lösning/lösningar för indexering av de nationella byggblocken som har behov av ett sådant. Lösningarna har gemensamt att de skapar förutsättningar för informationsutbyte inom eller med det offentliga. Lösningarna ska vara hållbara, skalbara och tillgodose identifierade behov på ett effektivt sätt. Vidare ska lösningarna utformas med hänsyn till de medverkande myndigheternas förutsättningar och efter de nationella riktlinjer som finns eller håller på att tas fram.

Lösningsarkitekten ska vara stödjande och drivande med att genomföra arbetet inom de nationella byggblocken som verksamheten är ansvarig för. Det innebär att ta fram och utveckla tekniska förmågor, tjänster, standardiserade modeller, ramverk och mönster inom ramen för dessa två nationella byggblock. Även bidra till arbetet med att fånga och konkretisera verksamhetens behov. Arbetet sker i nära samarbete med övriga inblandande kompetenser såsom kravanalytiker, jurister och verksamhetsutvecklare.

Ska-Krav:
- Minst 8 års erfarenhet som lösningsarkitekt
- Erfarenhet av att ta fram lösningar som ska möta många olika behov och förutsättningar (tekniska, organisatoriska och legala)
- Erfarenhet av att leda och driva arbete i samverkan med andra organisationer, t.ex. leda och dokumentera workshops
- Erfarenhet av att realisera och utveckla tekniska lösningar som möter höga krav på säkerhet, skalbarhet och interoperabilitet

Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2428

Initialt kommer projektledaren att leda två parallella projekt. Det rör sig om ett projekt som ska utöka biljettutbudet i det nya biljettsystemet och ett annat projekt som ska automatisera flöden för digitala återförsäljare av biljetter. Projekten är precis uppstartade och förstudiearbete påbörjat. Det ingår att genomföra dessa projekt, överlämna resultatet samt avsluta projekten. Det kan även bli aktuellt att leda arbetet i ytterligare projekt alternativt vara delprojektledare i annat projekt inom programmet.

För rollen krävs en mycket god förmåga att se och förstå komplexa sammanhang och beroenden, god kommunikativ förmåga och mycket bra samarbetsförmåga.

Som projektledare ansvarar man för att projektet genomförs i enlighet med organisationens styrande dokument, strategier, riktlinjer, bestämmelser och anvisningar. Det är viktigt att följa regler för offentlig upphandling, allmänna handlingar samt processer och rutiner. Verksamheten har en projektmodell, baserad på XLPM som fungerar som stöd såväl som en styrande instruktion för projektledare och andra nyckelroller i projekt för att underlätta genomförandet.

Samtliga projekt ingår i programmet och rapportering sker till programledaren.

Ska-Krav:
- Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av projektledning av projekt med komplexa IT-system med flera integrationer och komponenter.
- Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete med biljettsystem och/eller kringliggande system under de senaste 5 åren, ge exempel.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet de senaste 5 åren av projekt kopplat till Samtrafikens BoB-standard, ge exempel.

Bör-Krav:
- Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet de senaste 5 åren av projektarbete mot ombud och/eller digitala återförsäljare inom kollektivtrafik.
- Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av resekort i kollektivtrafik som följer EMV specifikationerna.

Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Development

Fullstack Developer - Malmö

Malmö,

LEAD-2427

Fullstack developer:
- Be able to take responsibility and be self-driven.
- In a humble way cooperate with the team.
- Worked with systems including both SW and HW

You have:
- +5 years of experience within software development
- Experience as a frontend developer working in Typescript/Javascript
- Experience with data layer interfaces (we use a combination of message queues, REST, custom web sockets, etc…)
- Experience with microservice architecture (Docker, Kubernetes, etc…)
- Experience working with collaboration software (e.g. Jira, Confluence, Git)
- Fluent English skills

Good to have:
- Experience in DevOps, Continuous Integration & Delivery
- Experience working in an international, multicultural, and entrepreneurial environment
- Knowledge within cloud services (Azure/AWS etc.)

Start: ASAP
End: Open

Infrastructure

Senior DevOps Engineer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2426

As a Senior DevOps Engineer in the AI Foundation, your mission is to contribute to these challenging, yet rewarding causes which will enable the company to roll out scalable and production-ready AI and Advanced Analytics software. You will be part of an agile team that not only takes the responsibility of delivering such platforms but also ensures the success of the stakeholders through ensuring the best experience. In addition, you will be part of guilds that establish and promote best practices throughout the organization by adopting inner source culture that champions collaborations, reusable codes, and knowledge sharing.

The ambition is to amplify all business processes in the organization using AI and Advanced Analytics by 2025. This means it needs to improve the existing platforms or build novel platforms to efficiently and cost-effectively
- prepare and serve hundreds of millions of AI modeling features
- train, manage and serve tens of thousands of AI models
- run thousands of AB tests
- deploy hundreds of exploration/dev/test/prod environments
- integrate with key IT systems supporting critical business processes.

Qualifications:
- 5+ years of experience in the required role or similar one.
- Automation is part of your DNA, you are passionate about building a zero-touch system.
- Proven experience of working and optimizing CI/CD pipelines (Knowledge of Azure DevOps is a plus).
- Prior experience of working with Big Data and ML projects is preferred.
- Deep understanding of Azure is a must.
- Strong experience of working with Docker, Kubernetes, and microservices.
- Proven experience with Infrastructure as Code tools like Terraform (or something similar).
- Experience with setting up monitoring systems.
- Experience in managing Linux-based infrastructure.
- Scripting knowledge is a must (shell/python..etc).
- You have good communication skills, preferably in English, both verbal and written. You are not shy in presenting your work.

Start: 18 Oct 2021
End: 22 Apr 2022

Management

Project Manager - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2424

- Hold together the Fulfill from Store capability – a cross-cutting initiative spanning over and impacting many products and business functions – keeping the end-to-end perspective
- Maintain the roadmap for Fulfill from Store, to continuously learn from and develop the solution to maximize business value (Maintain hypothesis for roll-out and improvements)
- Stakeholder management & pro-active participation in the Quarterly Business Review process within Business Tech to secure Fulfill from Store are considered in prioritization with clear business benefits presented
- Maintain and administrate Fulfill from Store Epics in Jira
- Responsible for and taking ownership of the progress of pilot (autumn 2021), upcoming roll-outs, and improvements:
- Coordinate the technical delivery between the delivering product teams (ca 20 teams) within Business Tech – secure progress, manage dependencies, synchronize backlogs and activities (with support from System Architects, Test lead, and other roles)
- Coordinate the business workstreams involved when establishing this capability in the markets
- Project management (in agile setting) related tasks such as planning, follow-up, risk and dependencies management, communication & change management, stakeholder management

Mandatory requirements:
- Microsoft Office
- Jira

Personal Competences:
- Ability to understand and analyze complex information and share it ineffective and powerful communications
- Ability to understand people psychology and to connect to people to encourage new behaviors
- Ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments

Start: 11 Nov 2021
End: 30 Jun 2022

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2423

Projekt BESAM (Bana El Signal Asset Management) arbetar för att förvalta, vidareutveckla, nyutveckla ett systemstöd för hantering av tillgångar avseende drift och underhåll. Systemet omfattar även ett anläggningsregister. Organisationen avser att förvalta och vidareutveckla IBM:s plattform Maximo Asset Management med tilläggsmoduler, en mobilapplikation och en kartapplikation. Projektet har ett uppdrag att fokusera på verksamhetsförankring av systemet samt fokusera på användarfrämjande.

Obligatoriska krav (minst 3 krav):
- Dokumenterad erfarenhet från minst 2 uppdrag som projektlevererats med agila metoder
- Dokumenterad erfarenhet från minst 1 uppdrag av att rapportera till och kommunicera med styrgrupp
- 1 års erfarenhet av att arbeta som produktägare i en agil organisation
- Dokumenterad erfarenhet från minst 2 uppdrag som projektledare varav ett större projekt med budget på minst 10 MSEK
- Eftergymnasial utbildning inom IT, management, projketledning, ingenjör eller liknande

Bör-Krav:
- 2 års erfarenhet inom agil mjukvaruutveckling
- 1 års erfarenhet av att samla in, formulera samt följa upp krav enligt user story format gärna i Atlassians vektyg Jira och Confluence
- 1 års erfarenhet vid budgetansvar för projekt

Start: 22 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Development

Oracle Apps DBA - Stockholm/Remote

Stockholm,

LEAD-2422

Vi söker nu en Oracle Apps DBA som arbetar med it-stödet i såväl ny- och vidareutveckling som i förvaltning. Som Oracle Apps DBA är du specialist på teknisk drift och infrastruktur av Oracle E-Business Suite (eBS). Du kommer arbeta i en applikation som hanterar finansiella strömmar inom verkställighetsprocessen på myndigheten. Det händer mycket inom betal- och medelshanteringsområdet, och vill du vara med att bidra till vidareutvecklingen är detta rätt uppdrag för dig.

Uppdraget kräver att du har god teknisk erfarenhet och förståelse, mycket god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga. Du har driv och är självgående, serviceinriktad och tydlig. Du behöver ha god beslutsförmåga samt vara utvecklings- och resultatinriktad. Du bör också vara noggrann, analytisk och strukturerad samt ha en god helhetssyn. Du måste kunna hantera snabba växlingar i ett högt tempo, och kunna hantera flera aktörer parallellt.

Följande arbetsuppgifter ingår :
- Ansvara för applikationsservern och dess mjukvara.
- Arbeta nära driftleverantör och vara en del av utvecklingsteamet kring applikationen.
- Installera/uppdatera Oracle E-Business Suite.
- Säkerställa kontinuerligt underhåll och säkerhetsarbete.
- Övervakning och hantering av produktions- och testmiljöer.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/it el. motsvarande kompetens.
- Minst 3 års erfarenhet av Oracle E-Business Suite i rollen som AppsDBA.
- Generell teknisk kunskap om Oracles produkter som ingår i en eBS installation som t ex databas, applikationsserver, FORMS och Reports.
- Arbete med teknisk design och utveckling av tillägg till eBS, tex integrationer, enligt riktlinjer i Oracle eBS designriktlinjer.
- Erfarenhet av andra Oracle affärsprodukter.
- Erfarenhet av komplexa systemmiljöer i större organisationer.

Bör-Krav:
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska .
- Erfarenhet av olika agila metoder och ramverk såsom SAFE och Scrum.
- Erfarenhet av SOA Suite.

Språkkunskaper:
- Utmärkt svenska i tal och skrift.

Säkerhetsklassning kommer att göras.

Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Design UI/UX

UX/UI Designer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2421

Vi söker nu en ui-/ux-designer till teamet som arbetar med intranätet. I rollen som ux-designer ingår att leda användartester, utvärdera, ta fram koncept, design och protyper för utveckling av befintlig design och gränssnitt på intranätet.

Du kommer arbeta som ux-designer i ett agilt team där ni tillsammans ansvarar för både utveckling och förvaltning av organisationens intranät. Intranätet lanserades i början av 2020 men en del funktionalitet prioriterades ner av tidskritiska skäl. Efter lanseringen har undersökningar visat att flera förbättringsinsatser behövs och där är resan bara påbörjad. Organisationen har också tagit fram ett nytt digitalt designsystem för ökad tillgänglighet, där delar har implementerats. Teamet behöver förstärkas med ytterligare ux-ui-kompetens för att lyckas fortsätta förbättra användaruppleveslen.

I nära samverkan med verksamheten levererar teamet färdiga lösningar som förenklar för alla medarbetare. Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet och ni hjälper varandra på ett prestigelöst sätt. Utvecklingsverksamhet bedrivs agilt med stöd av ramverket SAFe.

Det är viktigt att:
- ha analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga
- snabbt kunna omvandla idéer till praktiskt användbara lösningar
- vara utvecklingsinriktad
- ha god samarbetsförmåga
- ha god kommunikationsförmåga på svenska och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
- vara flexibel och öppen för förändring

Kompetens och erfarenheter som efterfrågas och ska innehas av resursen:
- Senior ux-/ui-designer, minst 8 års erfarenhet
- Erfarenhet av att ta fram såväl konceptuella lösningar som färdig design
- Erfarenhet av att ha arbetat i/med informationstung verksamhet
- Erfarenhet av att ta fram användargränssnitt för webbplats eller intranät i större företag, organisation eller myndighet
- Erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet enligt lagkrav

Annat som också är bra att kunna:
- Sitevision
- Matomo

Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Development

Frontend Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2420

I rollen som frontendutvecklare kommer du att arbeta inom DKAM - Digitalt Kundmöte i Andra Miljöer. DKAM är ett område som utvecklar tjänster/API’er som kan integreras och nyttjas i system utanför verksamheten. Ett av teamen har i uppdrag att undersöka möjligheten att exponera rättsligaregler till extern part så att tolkning av regler förenklas.

Arbetet innefattar:
- Att omsätta krav och arkitekturell beskrivning till teknisk implementation.
- Säkerställa att lösning håller rätt kvalité.
- Säkerställa att lösning följer organisationens riktlinjer.
- Utveckla verktyg i React samt andra uppgifter som utförs av teamet.

Ska-Krav:
- Ska ha minst 8 års erfarenhet och kompetens som frontendutvecklare.
- Ska ha erfarenhet av JavaScript eller något JavaScript bibliotek.
- Bör ha erfarenhet av React.

Start: 01 Nov 2021
End: 31 Dec 2022

Development

Systemutvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2419

I rollen som systemutvecklare ska du säkert och tydligt utveckla organisationens kodbas för provisionering så att det följer gängse standard. Du kommer att arbeta med dagliga förvaltningen med systemet och stödja vid uppgraderingar.

Gruppen arbetar med bl. a. puppet som provisioneringsverktyg och har ett legacysystem som är en blandning av puppet-opensource och icke-standard-moduler som migreras och moderniseras till en ny arkitektur som ska följa puppet standard och dess community för puppet enterprise samt migrera automationer till Ansible/AWX-miljö.

Ska-Krav
Konsulten ska minst ha följande:
- 10 års erfarenhet av systemutveckling
- Puppet enterprise-kunskap
- Erfarenhet av Red Hat Ansible Automation Platform
- Linux-kunskap
- Erfarenhet av git, merge- eller pull-requests

Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Infrastructure

Senior Solution Architect - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2418

The Data & Process domain has a broad mission to support the bank with global common processes and data. The organization works with Master Data Management, KYC, Product on/off-boarding, and Financial Crime Prevention as well as the platforms that support data management, advanced analytics and process management.

We are now looking for a senior architect to strengthen the architect team in the MDM area.

Your core focus areas will be on master data management and master data distribution for both operational and analytical needs.

Establishment of new capabilities in the public cloud and laying the foundation for the next generation of data management systems for KYC/AML related solutions.

Your core deliverables will be data models, architectural blueprints, solution designs, and decision recommendations.

Technical Competences and Personal Competencies:
- You have experience from both operational integration of data as well as warehousing preferably in the cloud. Prior experience from master data management in the financial sector and understanding of banking regulations such as AML, MIFID, Dodd-Frank, FATCA, etc. is a big advantage.
- You are good at communicating architecture to both business and IT people and can independently drive complex architectural initiatives.
- Strong skills in modeling (data and information), as well as methods, are expected. But you are also good at balancing critical deliveries with the need to do it right.
- Experience from cloud transition projects would also be beneficial for this candidate.
- You probably have a keen interest in new technology but are also very much driven by how the technology can enable new business opportunities.
- Java

Language skills:
- Swedish and English

Start: 31 Oct 2021
End: 31 Oct 2022

Infrastructure

Solution Architect - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2417

The specific role is to work as an architect/software engineer supporting a solution for seamless data exchange between the organization and its external sales channel partners. This will enable fast and stable onboarding of new partners, which contributes to the global expansion plans.

The solution spans across all functions within the heart of the organization´s e-commerce setup, such as product enrichment, logistics and order orchestration, marketing, and business intelligence. You will work in collaboration closely with a team of engineers who are building and designing the overall solution, and at times also support in tasks for the generic solution. In the daily scrum meetings, you will interact with a variety of individuals with different roles – all contributing to the high-performing product team. The product team is run in a multiple supplier set-up, in agile methodology

Mandatory requirements, both competence, and tools:
- Understanding of the retail and online business and how to apply the technical solutions to support the business needs
- Translate product strategy and requirements into suitable, maintainable, and scalable solution design according to existing architecture guard rails
- Perform technical and architectural analysis of requirements and impact analysis
- Use an experimental mindset to identify, evaluate and recommend alternative design options which take target environment, performance security requirements, and existing systems into account
- Collaborate with team to fulfill the architectural design
- Cooperate with area architects to secure the solution position
- Cooperate with Infrastructure and Security architects
- Have a holistic view of how the solution adds value and ties into the defined business outcomes
- Experience in working with IT/system/solution is preferably large, international organizations working with cloud solutions (preferably Azure), API’s, Agile, and DevOps
- Having a good understanding of retail and e-commerce
- Experience working with different architectural viewpoints to identify and understand their dependencies
- Confident to take architectural decisions regarding functional, information, and quality requirements

Qualifying requirements:
- Experience from using SAFe or other agile methods is an advantage

Personal Competences
- Ability to understand and analyze complex information and share it ineffective and powerful communications
- Ability to understand people psychology and to connect to people to encourage new behaviors
- Ability to take responsibility, work proactively and continuously improve activities in complex, quickly transforming environments

Language skills
- English- written and oral

Start: 15 Nov 2021
End: 31 May 2022

Development

.Net Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2398

You will support the team in the technical transformation of the Internet bank, moving towards our target architecture.

Experience from Angular and other modern frameworks such as typescript, etc.
Good with DevOps, experience such as containers, Open Shift, or similar.
.Net
Experience from pair- and mob programming
HTML, CSS, JavaScript
Bonus is experienced from DevOps
Social skills are very important, it is a big team and everyone needs to be active and participate.

Start: ASAP
End: 2021-12-31

Management

Agile Coach - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2361

We are looking for a Senior Agile Coache to guide, educate and improve the way of working in the Agile journey to become more customer-centric in a modern tech environment. The approach is shaped by strong respect and belief in everyone, and now it is time to learn all about agile methodologies like SCRUM, Kanban, stand-ups, sprints, etc. Therefore, you will play a key role in cultural and organizational transformation. Your main responsibility will be to educate the upcoming agile coaches in agile ceremonies, creating effective teams, and grow a healthy, collaborative, continuously improving culture. On a daily basis, you will work as a coach, mentor, teacher, deblocker, and change agent.

Furthermore, you will

Educate and support future agile coaches in Agile concepts/processes. Support the Group in an agile way of working. Make sure agile ways of working are understood, practiced, and adjusted to fit the purpose. Promote self-organization and team spirit. Pushing for the right, not for the easy. Set up and conduct ceremonies on different levels. Assist with internal and external communication, improving transparency and clarity. Facilitate discussion, decision-making, and conflict resolution. Facilitate getting the work done without coercion, assigning, or dictating the work.

Responsibilities:
- In a passionate and encouraging way contribute to develop and spread the company culture and the agile mindset among other coaches.
- Grow a healthy, collaborative, continuously improving engineering and product culture
- Facilitate speed, quality, and customer value creation through agile ways of working
- Promote self-organization and team spirit inside the teams. Pushing for the right, not for the easy.
- Assist others in setting up and conducting ceremonies
- Teach others in conducting good internal and external communication, improving transparency, and radiating information
- Facilitate discussion, decision making, and conflict resolution.
- Facilitate getting the work done without coercion, assigning, or dictating the work.

Requirements:
- Knowledge of Agile software development processes
- Knowledge of Agile methodologies, new trends, and frameworks; such as Scrum
- Previous experience as Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, or similar
- Knowledge in creating a customer experience
- Track record in business innovation

Start: 18 Oct 2021
End: 31 Mar 2022

Development

Senior Developer - Lund/Remote

Lund,

LEAD-2232

Vår kund är ett innovativt teknik- och kunskapsföretag specialiserat på modern handel som erbjuder en kombination av prisbelönta lösningar för digital handel och strategisk vägledning om hur man kan anpassa sig till modern konsumentbeteende och en digital framtid.

För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av .NET, .NET Core, E- handel och Microsoft Web Services och är van vid att jobba enligt de Agila metoderna.

Ett plus om du har arbetat tidigare med
- EpiServer
- InRiver PIM
- Betallösningar
- Integrationer

Arbetet sker på distans.

Start: ASAP
End: Open

Management

Product Owner - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2216

As a part of Customer Domain, the Customer Attraction area is responsible for all digital capabilities across the organization that attracts new and existing customers into the stores, both digital and physical. This includes the technology supporting all our paid and organic marketing activities, such as email, push, paid, and organic marketing channel technology as well as core enablers such as attribution, media mix modeling, content optimization, and 3rd party data sources. The area is fully responsible to develop, build & operate these tech products to fulfill the Group’s business growth.

About the role & Responsibilities:
- As a Product Owner for Owned Media Channels, you will have a tight collaboration with the other products within Business Tech as well as with different marketing and media teams within the Group. Your role is to secure that the customers across the markets and brands receive relevant content at the right time, in channels they have actively chosen to meet in.
- Take end-to-end ownership of the product (full lifecycle from ideation to optimization) with ultimate accountability for business and customer value delivered
- Set ambitious and clear product mission and OKRs and translate these into a prioritized roadmap and team backlog that drive agreed KPIs
- Lead a cross-functional team including business experts, software engineers, product designers, and data analysts to execute and deliver value
- Set a budget and follow up costs for the product team
- Maintain an in-depth understanding of market/industry landscape and customer needs through gathering & analyzing qualitative and quantitative insights to adjust strategy and priorities dynamically
Clearly communicating the product mission, OKRs, and backlogs across the organization
- Translate customer needs into user stories and acceptance criteria for the product
- Define MVPs, manage product backlog priorities, and strategically de-scope to achieve rapid feedback cycles
- Monitor and manage the financial impact of decisions and priorities of the product team
- Engage, communicate and collaborate with product-specific stakeholders within the organization, as well as the marketplace partners.

Qualifications:

We believe that you have a leadership style that coaches and empowers your colleagues so they can lead, collaborate and deliver exceptional customer and business results. We also believe that you have experience from working with Marketing and/or Sales, and preferably have knowledge about email and push channels.

- Experience in leading a cross-functional team
- At least 3 years experience of working as Product Owner/Product Manager
- Experience working with external business partners, vendors, and suppliers
- Strong in planning, prioritizing, execution, and follow up together with a “can-do attitude”
- Motivated to work in an environment that allows you to work and take business decisions independently
- Previous experience of working in an agile, customer-centric, product organization
- Fluent in English both written and verbal

Start:01 Jul 2021
End: 30 Jun 2022