K&A

Open positions

Areas

Management

Tech Lead - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2572

Vi söker tech lead med stora kunskaper inom android för att vidareutveckla appar. Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team där det finns roller så som produktägare, scrum master, etc.

Exempel på arbetsuppgifter för rollen:
- Leda Android-utvecklingen och driva tekniska diskussioner kring lösningar, arkitektur och design.
- Aktivt vara delaktig i utvecklingen av organisationers androidapplikationer.
- Ansvar för val, konfiguration och drift av CI/CD-verktyg.
- Ansvar för att ta fram lämpliga integrationer med tjänster som byggs och förvaltas av andra team.

Ska-Krav:
- Högskoleexamen eller högre examen i datorrelaterat område.
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utvecklingsarbete för Android där androidutveckling odelat varit uppdraget.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 5 medlemmar.
- Minst 2 års arbetserfarenhet av Kotlin och dess ekosystem.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet som tech lead för team som arbetar med androidutveckling.

Bör-Krav:
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Ansible, Jenkins, Bamboo etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 3 androidutvecklar.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att skriva unit tester.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum, Kanban etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet från arbete med system kopplade mot resenärer.

Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

QA

Teknisk testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2571

Vi vill att du ska:
- vara en lyhörd och samarbetsvillig person som gillar att arbeta i team.
- vara resultatinriktad och ta egna initiativ.
- förstå och analysera komplexa frågor och problem.
- ha mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Tillsammans med testledare och utvecklingsteam ansvara för att utföra tester av den kompletta tjänsten såväl som delar av tjänsten.
- Granska och analysera krav utifrån testperspektiv.
- Identifiera och designa regression-, system- och integrationstester (end-to-end) i komplexa miljöer (Mikrotjänst arkitektur).
- Verifiera funktionella- och systemkrav.
- Utveckla och underhålla automatiserade tester.
- Test av Frontend och test av Backend.
- I samarbete med testledare, produktägare och utvecklare ställa krav på testmiljöer.
- Förbereda och strukturera testdata.
- Utvärdera testning, testresultat, identifiera fel och orsakssamband samt kommunicera resultat.
- Dokumentera samt presentera tester och resultat.
- Manuella tester där testfall skrivs i Jira test Manager.

Ska-Krav:
- Erfarenhet av att arbeta med test i miljöer för externa användare (öppna APIer), t ex REST-assured.
- Erfarenhet av att automatisera systemtester/End-to-end och regressionstester.
- Erfarenhet av att felsöka och göra analyser i komplexa testmiljöer.
- Erfarenhet av JAVA-programmering.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Continuious Delivery.

Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Android iOS

iOS Develeoper - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2570

Vi söker en iOS-utvecklare för att vidareutveckla organisationens appar. Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team där det finns roller så som produktägare, scrum master, etc.

De mobila applikationerna är bara en del i de distribuerade system som tillsammans bygger upp lösningar. Kunskap och erfarenhet av liknande distribuerade miljöer är därför ett krav. Då teamet består av både iOS- och Android-utvecklare är det starkt meriterande att kunna agera utvecklare för båda plattformarna. Systemutveckling sker i Swift.

Ska-Krav:
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utveckling för iOS.
- Mycket god kunskap om Swift och dess ekosystem, minst 3 års arbetslivserfarenhet.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i team med mer än 5 medlemmar.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete inom offentlig sektor.

Bör-Krav:
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade bygg- och deployment-miljöer. (Bitrise, Jenkins, App Center etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att skriva unit tester.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i agila team (Scrum, Kanban etc.)
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att att arbeta med MVVM-arkitektur i iOS.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att att arbeta med Coordinator-arkitektur i iOS.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet från arbete med system kopplade mot resenärer.

Start: 03 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Development

Systemutvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2567

Vi söker en systemutvecklare för att vara en del i arbetet med att förvalta verksamhetens personal- och organisationssystem (POGE). Du ska arbeta med systemutveckling med fokus på löpande förvaltning och hantering av incidenter.

Arbetsuppgifter:
- Delta i utredningar och analys av stories.
- Sköta daglig förvaltning; drift och underhåll.
- Genomföra eventuella förebyggande åtgärder.
- Incident- och problemhantering.
- Löpande systemadministration (dokumentation).
- Delta i nyutveckling av POGE’s efterföljare.
Du ska minst ha följande:

8 års erfarenhet av:
- C- programmering
- XML
- Tuxedo
- .Net-programmering
- Oracle SQL
- PL SQL
- Perl
- Schellscript
- Linux (RedHat)
- Java

5 års erfarenhet av att arbeta med:
- Clear Case
- Integrationer
- GitHub
- Jenkins
- TFS
- Openshift(OCP)
- Spring boot
- Jira
- Confluence
- Agile utveckling, gärna SAFe
- Webbutveckling

Start: 10 Jan 2022
End: 10 Jan 2023

QA

Testledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2566

Vi söker en erfaren testledare med mycket kunskap att leda testarna i projektet i den senaste tekniken med mikrotjänster och container-teknik med erfarenhet av agila arbetsmetoder. Dessutom ha viss erfarenhet inom QM-området.
För att göra ett bra jobb och trivas i teamen oavsett roll så behöver du vara en aktiv teamspelare, vara lösningsorienterad, ta ansvar och vara engagerad.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Planera, leda, följa upp testgenomförandet för projektet i samsynk för projekts arbetsmetodik.
- Ta fram teststrategi och planera testaktiviteter inom projektet.
- Ansvara för planering, specificering och genomförande av tester.
- Leda testmöten och coacha resurser inom test.
- Ha mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift samt har förståelse för när information ska rapporteras till projektledning.
- Ha en god samarbetsförmåga.
- Har bred systemkunskap och god analytisk förmåga.
- Något QM (Quality Manager)-arbete kan förekomma.
Du ska minst ha följande:
- Minst 5 års erfarenhet som testledare under de senaste 8 åren med system med mycket hög komplexitet, t ex flertalet systemintegrationer inom större organisation, med större organisation avses fler än 1000 anställda.
- Minst 1 års erfarenhet med microservicearkitektur och av distribuerade system.

Start: 10 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Infrastructure

Lösningsarkitekt - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2565

Vi söker en lösningsarkitekt till teamet som arbetar med utveckling samt förvaltning av Central Övervakning inom tjänsteområdet ITSM. Det system som i huvudsak används är Micro Focus Operations Bridge Manager (OBM). Teamet stöttar även produktionsteamet med felsökning vid incidenter som rör Central Övervakning.

Arbetsbesuppgifter:
- Säkert och tydligt utveckla verksamhetens centrala övervakning av system och applikationer.
- Driva mindre initiativ i rollen som utvecklare och arkitekt samt stötta tjänsteområdesteamet för ITSM i beslut kring utveckling av området Central Övervakning.
- Stödja vid uppgraderingar av systemet OBM samt stödja produktionsteamet med felsökning vid incidenter.
- Stödja resterande resurser i utvecklingsteamet med arkitekturkompetens.

Du ska minst ha följande:
- Minst 8 års erfarenhet av systemutveckling samt erfarenhet från arkitekturarbete.
- Micro focus OBM-kunskap.
- Erfarenhet från agila arbetsmetoder.
- Behärska Svenska språket i tal och skrift.
- Erfarenhet från andra övervakningssystem såsom Splunk och Vrops är meriterande.

Start: 10 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

QA

Testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2564

Organisationen genomför ett flerårigt projekt för att förnya systemstödet för färdtjänstområdet. Projektet kommer mynna ut i flera fördelar för de personer som är delaktiga i handläggningen av färdtjänst- och sjukreseärenden och relaterade tjänster för färdtjänst och sjukresor. Högre verksamhetsnytta förväntas med färre, nyare och modernare IT-system. De förändringar projektet resulterar i innebär samtidigt stora förändringar för befintliga systemen inom förvaltningen.

I projektet ingår ett nytt upphandlat system för att hantera tillstånd, inklusive tillståndsnära kundärendehantering. Projektet har även ansvar för att förnya systemstöd för skanning och dokumenthantering. Dessa och andra befintliga system ska samverka via en nyetablerad integrationsplattform.

Uppdraget är planera samt genomföra projektets tester. Scopet för tester är alltifrån utforskande tester, system- och integrationstester till end-to-end-tester.

Dina arbetsuppgifter kommer vara väldigt blandade med fokus på att skapa testfall, utföra tester och skriva rapporter, förändringshantera, granska rapporter från leverantörer, ta fram testdata och analysera utfall av tester.

Du kommer stötta verksamheten med testutförandet och vara delaktig i att stödja och följa upp kravarbetet.

Arbetet sker enligt verksamhetens rutiner, processer och verktyg (HP-ALM, Confluence, Jira och Xray).

Du har även kunskaper kring tekniska plattformar, teknisk design, har erfarenhet av integrationstester och testautomatisering.

Ska-Krav:
- Minst 9 års erfarenhet av arbete som testare.
- Minst 6 års arbete av testning av integrationer där minst 3 system är involverade.
- Minst 5 års erfarenhet av arbeta med testverktyg, Xray (Jira) och/eller HP ALM.
- Minst 5 års erfarenhet av test enligt agil metodik.
- Minst 5 års erfarenhet av arbete med testautomatisering.
- Minst 5 års erfarenhet av test i projekt metodik.
- Minst 1 uppdrag med erfarenhet av tjänste utveckling för Färdtjänstverksamhet.

Bör-Krav:
- Certifiering enligt ISTQB/ISEB.
- Certifiering enligt REQB/IREB.
- Minst 1 uppdrag med erfarenhet av att testa Customer Relationship Management system, baserat på MS Dynamics.
- Minst 1 uppdrag där testning i COBOL miljö har förekommit.
- Minst ett uppdrag där man använt JSON.

Start: 01 Dec 2021
End: 31 Dec 2022

QA

Testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2563

Förvaltningsområdet efterfrågar nu en Testare med erfarenhet av kravställning för planerade aktiviteter inom förvaltningsområdet. Du kommer att ledas av ansvarig IT-specialist och arbeta i interfacet mellan IT, verksamhet och leverantör.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:
- Stödja med systemkrav för införandet av nya funktioner i Boomerang.
- Tester och testledning inför produktionssättning av nya funktioner i Boomerang och flöden.
- Kravställande på integrationer mellan Boomerang och angränsande systemområden.
- Genomföra och effektivisera regressionstester.
- Stödja verksamhet i acceptantester.

Ska-Krav:
- Minst 9 års erfarenhet av arbete som testare, varav de 5 senaste åren skall ha varit i uppdrag som testare.
- Minst 3 års erfarenhet av systemintegrationstester och end-to-end tester.
- Minst 3 års erfarenhet av att testa system inom kundhantering, e-handel och kundtjänststöd.
- Minst 5 års erfarenhet av acceptanstest.
- Minst 3 års erfarenhet av arbete av kravformulering och kravdetaljering för systemutveckling.
- Minst 2 års arbete inom offentlig förvaltning.

Bör-Krav:
- Certifiering enligt ISTQB/ISEB.
- Certifiering enligt REQB/IREB.
- Minst 1 års erfarenhet av integrationer mot offentlig organisation med e-handel de senaste 2 åren.

Start: 03 Jan 2022
End: 30 Jun 2022

QA

Testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2562

Vi söker en Testare till appteamet som är ett agilt produktteam som ansvarar för alla organisationens appar.

Du ska ha erfarenhet av testning av mobilapplikationer både på iOS och Android. Uppdraget avser specificera och genomföra tester inom flera olika applikationer samt integration med andra system samt helhetstester.

Du behöver vara självgående gällande utförandet av testerna samt ha förmåga att själv identifiera testbehov utifrån dokumentation. Du skall även ha ett agilt mindset och känna till Scrum och agila produktutvecklingsmetoder.

Rollen innefattar att:
- Planera och genomföra tester samt utvärdera testresultat
- Genomföra helhetstester (end-to-end)
- Vara del i ett agilt team och bedriva testning och kvalitetstänk

Ska-Krav:
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete med appar på iOS- och/eller Android-enheter.
- Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av teknisk testning på IT-system med minst 2 integrationer.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenheter av att jobba i en agil team.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenehet av att arbeta i Jira.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med testverktyg, så som Xray (Jira) eller motsvarande (Zephyr, TM4J).
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att jobba med utvecklingsverktyg Xcode, Android Studio, Visual Studio, IntelliJ, Java.

Bör-Krav:
- ISEB/ISTQB-certifiering.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att testa data från och till applikationer.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av testautomatisering.
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av strukturerad utforskande testning (Exploratory Testing).

Start: 03 Jan 2022
End: 30 Jun 2022

Development

C# Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2561

Projektet efterfrågar en C#-utvecklare med intresse för och god kunskap om infrastruktur/DevOps till det pågående utvecklingsprojektet av nytt tillståndssystem. Systemet baseras på Microsoft Dynamics CRM men har vidareutvecklats i hög omfattningen för att anpassas till verksamhetens behov. Systemet består även av två webbplatser kopplade till CRM:et och ingår i ett integrationstätt systemlandskap med en mängd beroenden.

I ansvarsområdet ingår att utveckla det nya tillståndssystemet men också att implementera och förbättra deployment- miljöer och processer. Du kommer att vara en viktig del av ett tvärfunktionellt agilt team på ca 10 personer. Du ska kunna självständigt driva frågor mot och tillsammans med organisationens drifts- och applikationsdriftsleverantör och att du är kommunikativ och flexibel.

Produktteamet ska på sikt ta ett större ansvar för förvaltningen av systemet och i det arbetet kommer du att vara en viktig del.

Ska-Krav:
- Minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av utveckling inom MS Dynamics CRM i en distribuerad miljö.
- Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling i C# under de senaste 10 åren.
- Minst 6 månaders praktisk efarenhet av att arbeta med CI/CD.
- Minst 6 månaders erfarenhet att arbeta med typescript/javascript.
- Minst 6 månaders praktisk erfarenhet av att arbetat med infrastruktur.

Bör-Krav:
- Erfarenhet av att arbeta med lastbalansering från minst 1 uppdrag.
- Erfarenhet av att arbeta med distributed deployment av MS Dynamics CRM från minst 1 uppdrag.
- Erfarenhet av att arbeta med Identity Provider från minst 1 uppdrag.
- Erfarenhet av system med integration med andra system, integrationsmönster och API:er, etc. från minst 1 uppdrag.
- Erfarenhet av att arbeta med Octopus Deploy från minst 1 uppdrag.
- Erfarenhet av att arbeta med TeamCity Deployment från minst 1 uppdrag.
- Erarenhet av att arbeta med Power Shell från minst 1 uppdrag.

Start: 01 Dec 2021
End: 31 Dec 2022

QA

Testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2560

Uppdraget är planera samt genomföra projektets tester. Scopet för tester är alltifrån utforskande tester, system och integrationstester till end-to-end och acceptanstester.

Dina arbetsuppgifter kommer vara väldigt blandade med fokus på att skapa testfall, utföra tester och skriva rapporter, förändringshantera, granska rapporter från leverantörer, ta fram testdata och analysera utfall av tester. Du kommer stötta verksamheten med testutförandet och vara delaktig i att stödja och följa upp kravarbetet.

Arbetet sker enligt organisationens rutiner, processer och verktyg (HP-ALM, Confluense, Jira och Xray).

Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att du har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Du har även kunskaper kring tekniska plattformar, teknisk design och har erfarenhet av integrationstester.

Ska-Krav:
- Minst 4 års erfarenhet av arbete som testare.
- Minst 2 års arbete av testning av integrationer där minst 3 system är involverade.
- Minst 2 års erfarenhet av arbeta med testverktyg, Xray (Jira) och/eller HP ALM.
- Minst 2 års erfarenhet av test enligt agil metodik.
- Minst 2 års erfarenhet av test i projekt metodik.

Bör-Krav:
- Certifiering enligt ISTQB/ISEB.
- Erfarenhet från uppdrag inom större organisationer (>500 anställda).
- Minst 1 års erfarenhet av att testa Customer Relationship Management system.
- Minst 1 års erfarenhet av att testa system baserat på MS dynamics.
- Minst 1 års erfarenhet av att genomföra eller planera acceptanstester med slutanvändare.
- Minst 1 års erfarenhet av Testledning.
- Minst 1 års erfarenhet av releasekoordinering.

Start: 01 Dec 2021
End: 31 Dec 2022

Management

Scrum Master - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2559

Som Scrum Master är det viktigt att du har hög förmåga att anpassa din approach och coachande insatser utifrån behov, vidare är det också viktigt att förstå att även om organisationen jobbar i en agil leveransmodell så finns det också en mer klassisk projektstruktur att förhålla sig till. Alla team jobbar utifrån Scrum-metodik och under föregående år blev flera av teamen också DevOps-team. Det sker förändring och anpassning till nya krav och behov löpande, och konsulterna på denna roll ska också kunna bidra till organisatorisk utveckling.

Du ska vara van vid att coacha och stötta team till att bygga upp struktur och stöd från agila processer. Som Scrum Master ansvarar man vidare för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av teamets agila processer och möjliggöra för möten så som stand-ups, sprintplaneringar, retrospektiv och sprint reviews.

Du jobbar tätt tillsammans med produktägaren, och ska kunna vara ett stöd för denne i produktutvecklingen. Då organisationen vill jobba nära intressenter ser vi att det är viktigt att du kan förklara tekniskt komplexa ärenden för mindre kunniga inom området, och troligtvis är du en fena på visualisering av olika slag.

Du ska bidra till andras växande. Hen behöver därför ha en väl utvecklad förmåga att kunna göra avvägningar i sitt ledarskap och anpassa sin approach till olika teammedlemmar. Parallellt med detta krävs hög skicklighet och lyhördhet i att utmana och utveckla team som befinner sig i olika mognadsstadier och skeden.

Vidare ska du också kunna samarbeta väl utanför teamet: med andra team, intressenter och ledning.

Du behöver vara en katalysator i utveckling av såväl processer och organisation även ur ett större perspektiv.

Du blir en viktig del av IT-avdelningens samlade Scrum Master kompetens. Där får du chansen att samarbeta med andra erfarna Scrum Masters för att stötta, lära av och hjälpa varandra att bli ännu bättre.

I samarbete med produktägaren kommer Scrum Mastern hjälpa till att lägga budget och tidplan för plattform och drift för kommande år samt bistå i det ekonomiska arbetet.

Ska-Krav:
- Minst 4 års erfarenhet som Scrum Master/Agil coach på heltid (100%) för ett agilt team inom produktutveckling under de senaste 6 åren.
- Minst 6 års erfarenhet av att arbeta med eller i olika agila processer och metoder under de senaste 9 åren.
Scrum master/agile coach certifiering.
- Minst 2 års erfarenhet av verktygstöd för planering, exempelvis JIRA, Trello eller andra likvärdiga verktygstöd.
- Minst 3 års erfarenhet av att leda team inom produktutveckling.

Bör-Krav:
- Erfarenhet av förändringsledning/verksamhetsutveckling från minst två uppdrag.
- Minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat i ett agilt utvecklingsteam tex som utvecklare, testare eller kravställare.
- Minst 3 års erfarenhet av att samarbeta med icke-teknisk personal/intressenter/leverantörer. (Dvs. kunna förklara tekniskt komplexa ärenden på ett icke tekniskt språk).

Start: 01 Dec 2021
End: 31 Dec 2022

Infrastructure

Architect/Tech Lead - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2558

We are looking for an Architect / Tech Lead to the team whose mission is to enable an efficient order management flow, in a highly automated and modular way, to delight the customers with the right products at the right time.

This is a new cross-functional team that the organization started during the fall and is geographically spread out. The current solution is to be defined and to be consisting of three parts; COTS solutions, in-house development, and AI capabilities. Some of the solutions are existing and others are not yet identified.

Responsibilities:
- Design, develop and implement enterprise-scale solutions to support the organization's business strategy and goals.
- Design APIs:s and events to communicate with Products and solutions around yours.
- Identifying, researching, and prototyping new technologies to improve DevOps processes.
- Build a functional CI/CD pipeline that maximizes efficiency for the dev team.
- Conduct design and code reviews with extended team to ensure that code meets enterprise standards.
- Collaborating with various teams and disciplines to promote and develop DevSecOps best practices.
- Work closely with the Product Owner to fully understand requirements or clarify functional requirements that translate to actionable stories that can be worked independently.
- Working with teams to develop code quality metrics and release gates

Preferred skills and previous experiences:
- You have excellent communication and documentation skills in English.
- Structured and pragmatic approach to communicating in a dynamic environment.
- Knowledge and experience building cloud solutions with a full DevOps perspective.
- Knowledge and experience building and maintaining modern integration patterns APIs + events.
- Experience in Supply chain, preferably in Order Management.
- Experienced in working with vendors around solutions from a long-term perspective.
- Knowledge and experience of agile methods and frameworks such as Scrum, Kanban, SAFe.
- Agile mindset and willing to find new ways to deliver on your goals in case you get stuck.
- You are truly a doer, willing to get hands-on solving any problems needed to help the product move forward.
- You are structured, analytical, and fast in understanding and execution. 
- Humble yet driven, you believe in a non-hierarchical culture of collaboration, transparency, safety, and build trust and relationships at all levels.
- Experience with Jira.
- Knowledge and experience in selecting COTS is a bonus.

Qualifications:
- Experience in architecting, designing, and programming applications in an Azure Cloud environment.
- Designing and building application using Container and serverless technologies.
- Experience architecting highly available systems that utilize load balancing, horizontal scalability, and high availability.
- Proficient in developing large-scale web applications using C#, ASP.NET Core Web API, SQL Server, GraphQL.
- Experience in migrating On-Premise applications into Azure cloud.
- Experience with NoSQL Database like CosmosDB.
- Strong knowledge of object-oriented principles and Design patterns.
- Experience with Azure services.
- Containers.
- Securing web applications with Azure AD.
- Problem-solving, design, coding, and debugging skills.
- Experience in working with Agile methodology.

Start: 03 Jan 2022
End: 01 Jul 2022

Development

Fullstack Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2557

Dina arbetsuppgifter innebär att du ingår i ett team som arbetar med organisationens förändring för att möta digitaliseringen. Teamet arbetar tillsammans med att lösa uppgifter från ”ax till limpa” där olika discipliner såsom krav, utveckling, test, testautomation, dokumentation, release och driftsättning ingår. Arbetet bedrivs agilt med frekventa leveranser, stor flexibilitet och förändringsbenägenhet.

Du ska ha erfarenhet av följande verktyg:
- Angular
- TypeScript
- HTML, CSS
- Git/GitHub
- Openshift, Jenkins, Java

Det är meriterande om du har följande:
- Arbetslivserfarenhet av systemutveckling i agil utvecklingsmiljö, SAFe och CI/CD.

Start: 01 Dec 2021
End: 31 Dec 2023

Development

C# Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2556

Projektet efterfrågar en senior C#-utvecklare till det pågående utvecklingsprojektet av nytt tillståndssystem. Systemet baseras på Microsoft Dynamics CRM on premise men har vidareutvecklats i hög omfattning för att anpassas till verksamhetens behov. Systemet består även av två webbplatser kopplade till CRM-delen och ingår i ett integrationstätt systemlandskap med en mängd beroenden. Uppdraget kan på sikt komma att innefatta vidareutveckling av andra produktområden som bygger på Microsoft Dynamics CRM.

Ska-Krav:
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som utvecklare av MS Dynamics CRM.
- Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling i C# under de senaste 10 åren.
- Erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer under minst 1 år.
- Erfarenhet att arbeta med typescript/javascript under minst ett uppdrag.
- Erfarenhet av att arbeta med komplexa verksamhetssystem, där stora informationsmängder delas i mer än 2 system.
- Minst 3 års erfarenhet av att sw utveckling i agila steam.

Bör-Krav:
- Minst 1 års erfarenhet som sw-utvecklare inom webbutveckling.
- Minst 1 års erfarenhet som sw-utvecklare av API.
- Erfarenhet av minst 1 uppdrag som ansvarig för kravutredning och kravanalys mot verksamheten/affären.
- Minst 1 års erfarenhet av utveckling av integrationer och att speca API och integrationskontrakt.
- Minst 2 års erfarenhet av arbete med deploysverktyg (t.ex. Octopus, Team City).
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som tech lead eller senior utvecklare.
- Akademisk examen t.ex. inom datateknik, systemvetenskap eller annat likvärdigt område.

Start: 13 Dec 2021
End: 31 Dec 2022

Development

Fullstack Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2555

Målet för uppdraget är att produktionssätta och vidareutveckla en central digital dynamisk informationslösning som kan hantera alla fordonsslag och digitala skyltar i form av ett infotainmentsystem. Systemet består i grova drag av tre delar – ett CMS, en backend som hanterar events, regler och styrning, samt en frontendapplikation som körs på fordonens skärmar. Utöver detta kommer också fordons-lokala implementationer som hanterar ljudutrop och diodskyltar, att göras.

Till detta söker vi nu en erfaren backend-utvecklare med erfarenhet av moln, nätverk och infrastruktur. Den förväntas kunna ta ett ägandeskap för att applikationen som helhet levererar och är framtidssäker. Du förväntas vara självgående i att utveckla i Java-kod och att inte ha några utmaningar att bidra med ReactJS. Applikationen driftas på AWS och vissa förkunskaper krävs inom detta område. Sökande förväntas även ha erfarenhet av att arbeta med och förbättra bygg- och deploypipelines.

Utöver det som nämns ovan söker vi dig som är bekväm i ett team med mycket interaktion och samarbete mellan utvecklare och andra roller. Organisationen applicera ett agilt tankesätt och agila metodiker.

Ska-Krav:
- Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling.
- Minst 2 års total dokumenterad erfarenhet av utveckling med Java 9 eller senare..
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer. (T.ex. Ansible, Jenkins, CircleCI, Gitlab Pipelines etc.)
- Minst 1 års erfarenhet att arbeta med AWS och molntekniker.
- Minst 1 års erfarenhet av att jobba med containers.

Bör-Krav:
- Minst 1 års hands-on erfarenhet med att skapa Infrastructure as Code I t.ex. Terraform eller CloudFormation.
- Minst 1 år dokumenterad arbetslivserfarenhet av Spring Boot.
- Minst 1 år dokumenterad arbetslivserfarenhet av Kubernetes.
- Minst 1 år dokumenterad arbetslivserfarenhet av React.

Start: 03 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

QA

Teknisk testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2554

Testaren arbetar med verifiering av funktionella och icke-funktionella krav samt att dessa uppfylls i lösningar. Arbetet genomförs i olika testtekniker, testprocesser och systemlösningar. Detta innebär ibland att testa funktionalitet som saknar användargränssnitt. I rollen ingår att driva egna testarbeten samt förutse och hantera testrelaterade frågor i projekt. Testning av system sker med hänsyn till den planerade/levererade lösningens hela livscykel. I uppdraget ingår även 3:e linjens support. Arbetet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder och aktivt bidra till att teamet lyckas med agilt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter:
- Genomför testarbete enligt definierade arbetsprocesser, utifrån krav.
- Utvecklar testidéer och/eller script med testdata, preparerar testdata.
- Felsöker och analyserar testexekvering.
- Genomför utforskande tester och loggning av resultat, både på maskinella och manuella flöden.
- Designar och genomför BDD-baserad testning.
- Teknisk hantering av systemtestmiljöer till exempel, deploy av byggen, felsökning och återstarter. (Linux, SQL Developer, WLS, Putty, Jenkins, GIT).
- Driver och deltar i det dagliga testarbetet genom att analysera krav, skapa testfall och genomföra tester, rapporter testresultat. (Jira, Jira Test Manager)
- Deltar aktivt i sprintarbete.
- Coach och testledning för övriga testare i teamet.
- Bidrar aktivt med kompetensspridning.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens
- Minst 10 års erfarenhet av testarbete av IT applikationer
- Minst 5 års erfarenhet av test av Java/JavaEE7 applikationer
- Erfarenhet av test i komplexa systemmiljöer med avancerade användargränssnitt och fler än fem integrationspunkter
- Erfarenhet av acceptanstestledning av beställarorganisation
- Minst 3 års erfarenhet av coachning av juniora testare och testledning
- Erfarenhet av flera av följande tekniker/verktyg
Java, Unix, GIT, SQL, SQL-developer, GIT och PubSub för integration
- Utmärkt svenska i tal och skrift

Bör-Krav:
- Erfarenhet av testplanering, testdata hantering samt testdokumentation
- Minst 2 års erfarenhet av test av synkrona tjänster (Webservices) och köer (JMS/MQ)
- Erfarenhet av hela testprocessen från systemtest till acceptanstest
- Minst 2 års erfarenhet av agilt arbete i stor organisation med fler än 1000 anställda
- ISTQB/ISEB Foundation Certificate eller motsvarande kompetens

Start: 01 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Management

Tech Lead - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2553

We are looking for an Architect / Tech lead for Optimized Packing and Packaging. The area Optimized Packing and Packaging is a part of the Sourcing & Production domain and the Supply planning Product Area. The team’s mission is “To provide a seamless, sustainable and efficient packing & packaging solution for the entire logistics flow ensuring an excellent customer experience”.

The team is newly built, agile, and cross-functional with a great passion for developing a world-class solution for optimization of packing & packaging. The current solution is to be defined and we believe it to consist of three parts COTS solution, in-house development as well as utilizing AI capabilities.

Responsibilities:
- Design, develop and implement enterprise-scale solutions to support business strategy and goals.
- Evaluate COTS solutions for packing and packaging.
- Design APIs:s and events to communicate with Products and solutions.
- Identifying, researching, and prototyping new technologies to improve DevOps processes.
- Build a functional CI/CD pipeline that maximizes efficiency for the dev team.
- Conduct design and code reviews with extended team to ensure that code meets enterprise standards.
- Collaborating with various teams and disciplines to promote and develop DevSecOps best practices.
- Work closely with the Product Owner to fully understand requirements or clarify functional requirements and translate to actionable stories that can be worked on independently.
- Working with teams to develop code quality metrics and release gates.

Preferred skills and previous experiences:
- You have excellent communication and documentation skills in English.
- Being passionate about the customer and commitment to creating the best customer experience.
- Structured and pragmatic approach to communicating in a dynamic environment.
- Knowledge and experience in selecting COTS including working in an RFI/RFP process.
- Knowledge and experience building cloud solutions with a full DevOps perspective.
- Knowledge and experience building and maintaining modern integration patterns APIs + events.
- Experienced in working with vendors around solutions from a long-term perspective.
- Knowledge and experience of agile methods and frameworks such as Scrum, Kanban, SAFe.
- Agile mindset and willing to find new ways to deliver on your goals in case you get stuck.
- You are truly a doer, willing to get hands-on solving any problems needed to help the product move forward.
- You are structured, analytical, and fast in understanding and execution.
- Humble yet driven, you believe in a non-hierarchical culture of collaboration, transparency, safety, and build trust and relationships at all levels.
- Experience with Jira.
- Experience in the Supply chain, preferably in Packing and packaging.

Start: 03 Jan 2022
End: 30 Jun 2022

Development

Fullstack Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2552

Du är en självgående problemlösare som tycker om och har erfarenhet av att jobba med större projekt som del i ett team av utvecklare, med agilt arbetssätt som angreppssätt. Du har en positiv syn på teamarbete och genom ditt engagemang får ditt positiva humör att smitta av sig. Den tekniska systemmiljö som uppdraget utförs i är stor och mycket komplex.

OBS! Ytterligare information om uppdraget kommer ges vid senare steg i urvalsprocessen.

Konsulten ska minst ha följande:
- Aktiv erfarenhet av JEE och av att utveckla avancerad Javakod under minst 5 år.
- Aktiv erfarenhet microservices med docker under minst 1 år.
- Erfarenhet av Angular under minst 2 år.
- Erfarenhet av SCRUM.
- Aktiv erfarenhet av Spring boot och JPA under minst 2 år.
- Erfarenhet av arbete somTech lead inom ett team.

Start: 10 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Management

Agile Coach - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2550

Organisationen har i dagsläget fullt fokus på att införa ett Agilt arbetssätt på IT-avdelningen, och behöver nu förstärkning för att ta ett större kliv i den Agila förflyttningen.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Bistå avdelningen med kompetens kring Agila utvecklingsmetodiker (SCRUM)
- Hålla genomgångar/utbildningar inom Agila principer
- Kunna coacha team och scrummasters i Agilt införande och finslipning
- Kunna bistå med kompetens kring SAFE
- Driva egna fokusuppgifter
- Hjälpa till att etablera Agila principer på avdelningen

För att nå framgång i detta uppdrag bör du ha hög social kompetens och mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Du behöver ha god beslutsförmåga samt vara utvecklings- och resultatinriktad. Du bör också vara noggrann, analytisk och strukturerad samt ha en mycket god helhetssyn och förstå vad kan man göra avkall på gällande de Agila principerna för att kunna få till en förflyttning och implementation.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens
- Är SCRUM och SAFE 4.0 certifierad
- Har dokumenterad erfarenhet kring införandet av Agila metoder i stora verksamheter, gärna myndigheter
- Har dokumenterad erfarenhet av att på ett konstruktivt sätt kan ta diskussioner kring Agila principers VAD/HUR/VARFÖR
- Erfarenhet av att ha arbetat som Scrum Master samt Produktägare
- Erfarenhet av coaching av ledare
- Är pedagogisk och kan hålla internutbildningar
- På egen hand kan driva sak och fokusfrågor

Språkkunskaper:
- Utmärkt svenska i tal och skrift.

Start:14 Jan 2022
End: 14 Jan 2023

Testautomatiserare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2517

Ytterligare information om uppdraget kommer ges vid senare steg i urvalsprocessen.

Konsulten ska minst ha följande:
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av testautomatisering.
- Erfarenhet av att arbeta med test i miljöer för externa användare (öppna APIer), t ex REST-azure.
- Erfarenhet av att automatisera systemtester/End-to-end och regressionstester.
- Högskole-/universitetsutbildning och/eller arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom relevant område.
- Erfarenhet av programmering.
- Vara en lyhörd och samarbetsvillig person som gillar att arbeta i team.
- Vara resultatinriktad och ta egna initiativ.
- Förstå och analysera komplexa frågor och problem.
- Aktuell erfarenhet av agila utvecklingsmetoder, Scrum, Kanban m fl.

Det är meriterande om konsulten har:
- Erfarenhet av att sätta upp hela den automatiska testprocessen samt av att utarbetat teststrategier.
- Erfarenhet av Java-programmering.
- Erfarenhet av att felsöka och göra analyser i komplexa testmiljöer.
- Erfarenhet av SAFe.

Start: 01 Dec 2021
End: 31 Dec 2022

Development

Fullstack Developer - Malmö

Malmö,

LEAD-2427

- Be able to take responsibility and be self-driven.
- In a humble way cooperate with the team.
- Worked with systems including both SW and HW

You have:
- +5 years of experience within software development
- Experience as a frontend developer working in Typescript/Javascript
- Experience with data layer interfaces (we use a combination of message queues, REST, custom web sockets, etc…)
- Experience with microservice architecture (Docker, Kubernetes, etc…)
- Experience working with collaboration software (e.g. Jira, Confluence, Git)
- Fluent English skills

Good to have:
- Experience in DevOps, Continuous Integration & Delivery
- Experience working in an international, multicultural, and entrepreneurial environment
- Knowledge within cloud services (Azure/AWS etc.)

Start: ASAP
End: Open

Management

Product Owner - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2216

As a part of Customer Domain, the Customer Attraction area is responsible for all digital capabilities across the organization that attracts new and existing customers into the stores, both digital and physical. This includes the technology supporting all our paid and organic marketing activities, such as email, push, paid, and organic marketing channel technology as well as core enablers such as attribution, media mix modeling, content optimization, and 3rd party data sources. The area is fully responsible to develop, build & operate these tech products to fulfill the Group’s business growth.

About the role & Responsibilities:
- As a Product Owner for Owned Media Channels, you will have a tight collaboration with the other products within Business Tech as well as with different marketing and media teams within the Group. Your role is to secure that the customers across the markets and brands receive relevant content at the right time, in channels they have actively chosen to meet in.
- Take end-to-end ownership of the product (full lifecycle from ideation to optimization) with ultimate accountability for business and customer value delivered
- Set ambitious and clear product mission and OKRs and translate these into a prioritized roadmap and team backlog that drive agreed KPIs
- Lead a cross-functional team including business experts, software engineers, product designers, and data analysts to execute and deliver value
- Set a budget and follow up costs for the product team
- Maintain an in-depth understanding of market/industry landscape and customer needs through gathering & analyzing qualitative and quantitative insights to adjust strategy and priorities dynamically
Clearly communicating the product mission, OKRs, and backlogs across the organization
- Translate customer needs into user stories and acceptance criteria for the product
- Define MVPs, manage product backlog priorities, and strategically de-scope to achieve rapid feedback cycles
- Monitor and manage the financial impact of decisions and priorities of the product team
- Engage, communicate and collaborate with product-specific stakeholders within the organization, as well as the marketplace partners.

Qualifications:

We believe that you have a leadership style that coaches and empowers your colleagues so they can lead, collaborate and deliver exceptional customer and business results. We also believe that you have experience from working with Marketing and/or Sales, and preferably have knowledge about email and push channels.

- Experience in leading a cross-functional team
- At least 3 years experience of working as Product Owner/Product Manager
- Experience working with external business partners, vendors, and suppliers
- Strong in planning, prioritizing, execution, and follow up together with a “can-do attitude”
- Motivated to work in an environment that allows you to work and take business decisions independently
- Previous experience of working in an agile, customer-centric, product organization
- Fluent in English both written and verbal

Start:01 Jul 2021
End: 30 Jun 2022