K&A

Open positions

Areas

Infrastructure

Verksamhetsarkitekt - Stockholm (Remote)

LEAD-3367

Konsulten ska ha:
• Expertkunskap och minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av teknisk lösningsarkitektur inom nationell eHälsa i Sverige.
• Expertkunskap avseende områdena tjänstebaserad systemarkitektur och integrationsplattformar.
• Erfarenhet av framtagande av referensarkitektur.
• Erfarenhet av arkitekturgranskningar.
• Behärska det svenska språket väl i både tal och skrift så att denne obehindrat kan tillgodogöra sig information och kommunikation inom detta uppdrag.

Meriterande kompetens:
• Mycket god kunskap om nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad
• Dokumenterad erfarenhet av utveckling av e-tjänster inom hälso- och sjukvård
• Dokumenterad erfarenhet av OpenShift
• Dokumenterad erfarenhet av OpenID Connect (OIDC)
• Dokumenterad erfarenhet av KeyCloak

Certifierad IT arkitekt (Dataföreningen) alternativt ha en TOGAF certifiering.

Distans:
Möjlighet till arbete på distans finns.

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: 12 månader
Ansök senast: 2022-12-14

QA

Testledare - Umeå (Remote)

LEAD-3366

Konsulten ska:
• Ha tillgänglig omgående efter avtalets undertecknande.
• Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Uppfylla kompetensnivå 2 inom kompetensområde 3. Ledning och styrning
• Ha minst 2 års erfarenhet från roll som testledare senaste 5 åren

Meriterande kompetens:
• Erfarenhet från att arbeta med kravanalys.
• Erfarenhet från uppdrag inom en hälso- och sjukvårdsregion med fokus på vårdinformationssystem
• Erbjuden konsult erfarenhet från att leda testarbete i verksamhetskritiska system.
• Erfarenhet från att testarbete i system som hanterar personuppgifter samt känslig data.

Distans:
Umeå 1-2 ggr/månad, 1-2 dagar per tillfälle.
I övrigt medger uppdraget arbete på distans.

Start: Omgående
End: 2023-12-31
Option: 12 månader + 12 månader

Ansök senast: 2022-12-12

Management

Projektledare - Västerås

LEAD-3365

Två projektledare för investeringsprojekt inom tillverkningsutrustning

Arbetsuppgifter:
• Projektuppstart, upplägg av tidplan, resurssäkring etc
• Framtagning av styrande projektdokument
• Leda och genomföra projekt med uppföljning av tidplan, budget, resursplanering, riskhantering och leveransomfattning
• Ansvara för rapportering till interna/externa intressenter
• Projektavslut och ekonomirapportering

Profil:
• Utbildning: Högskoleutbildning gärna inom produktionsteknik eller automationsteknik
• Krav: Ett par års erfarenhet inom projektledning
• Önskvärt: Erfarenhet från projektledning inom exempelvis något av följande område: processteknik, utbyte av produktionsutrustning, automatisering, produktutveckling
• Program/systemkunskap: MS Office, SAP, Visio
• Personliga egenskaper: • Strukturerad • God förmåga att leda och motivera projektgrupper • God insikt i att utnyttja tidplan som verktyg för uppföljning, kostnadskontroll och framåtblick • Förmåga att bygga goda relationer med kund, leverantörer och kollegor • Lösningsorienterad
• Språk: God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska (andra språk meriterande)

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31

QA

Testledare - Umeå (Remote)

LEAD-3364

Konsulten ska:
• Ha tillgänglighet omgående efter avtalets undertecknande.
• Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
• Uppfylla kompetensnivå 3 inom kompetensområde 3. Ledning och styrning
• Ha minst 5 års erfarenhet från roll som testledare senaste 7 åren
• Erbjuden konsult ska vara certifierad inom ITIL

Meriterande kompetens:
• Erfarenhet från uppdrag inom IT-support.
• Erfarenhet från uppdrag inom test i offentlig myndighet där uppdraget haft stora krav på informationssäkerhet.
• Erfarenhet från uppdrag som testledare inom en hälso- och sjukvårdsregion med fokus på vårdinformation.
• Erfarenhet från testverktyg.
• Erfarenhet från Confluence.

Distans:
Umeå 1-2 ggr/månad, 1-2 dagar per tillfälle.
I övrigt medger uppdraget arbete på distans.

Start: Omgående
End: 2023-12-31
Option: 12 månader + 12 månader

Ansök senast: 2022-12-11

Management

Projektledare - Stockholm

LEAD-3363

Som projektledare i Faciliate-teamet arbetar du med att utveckla systemet inom processer, ny funktionalitet och vidareutveckla användningsområden på befintlig funktionalitet.
I ditt dagliga arbete tar du agilt , tillsammans med beställare och berörda delar av verksamheten att ta fram mål för de behov som ställs på systemet.
I teamet finns även systemförvaltare, informationsadministratörer och verksamhetsspecialist som alla arbetar för att förbättra och utveckla systemet.
Du rapporterar till verksamhetsspecialist Faciliate i första hand men även gruppchef och avdelningschef samt ledningsgrupp tar del av framarbetat resultat.

Ska krav:
Konsulten ska ha arbetat minst 1 år med Faciliate/Landlord
Konsulten ska ha arbetat minst 3 år inom kollektivtrafik eller närliggande sektor
Konsulten ska ha minst 1 års erfarenhet av kravställning
Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av framtagning av metodstöd och implementering av processer i verksamheten

Mervärdeskrav:
Minst 1 års erfarenhet av Jira, Confluence X-ray eller Jira service manager
Minst 6 månaders erfarenhet av arbete med datainformation mot eller med byggprojekt
Minst 6 månaders erfarenhet av MS Visio
Minst 6 månaders erfarenhet av MS Project

Start: 2023-01-20
Slut: 2023-07-20
Optioner: 6 mån * 2

Infrastructure

Lösningsarkitekt - Stockholm (Remote)

LEAD-3360

Konsulten ska ha:
• Hög generalistkompetens inom IT och teknik och mycket hög kompetens inom .NET-baserad applikationsutveckling
• Mycket hög kompetens av utveckling av REST APIer och integration mellan webbaserade system
• Mycket hög kompetens inom utveckling av moderna webbgränssnitt baserade på Javascript och React
• Mycket hög kunskap om utvecklingsverktyg och annan relevant teknik ex. relationsdatabaser, tredjepartsprodukter med mera
• Hög kompetens inom kontinuerlig integration, devops specifikt med leverans
• Erfarenhet av containerplattformer
• Erfarenhet av att leda utvecklare under agila arbetsformer och ha god förmåga att coacha grupper och individer
• God förmåga att omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar
• God förmåga att identifiera, analysera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav samt tillämpa dessa för utformning av IT-lösningar

Meriterande kompetens:
• Erfarenhet av GitOps, Jenkins och ArgoCD
• Erfarenhet som lösningsarkitekt för uppdrag inom hälso- och sjukvård
• God kunskap om nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad
• Kännedom om arkitekturkrav och regelverk som gäller för hälso- och sjukvård

Plats:
Möjlighet till arbete på distans finns

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: + 1 år

Management

Project Manager - Stockholm

LEAD-3359

VoLTE is an enhancement of the existing voice offering and services within IoT Connectivity to be provided to any IoT customer. VoLTE can be offered in addition to the 2G/3G voice services or to replace (Sunset) 2G/3G voice. 

The Project Manager’s responsibility covers planning, coordination, and alignment across multiple teams: Division X (Product Engineering, Operations), CPS, and Ericsson (DCP/IoTA); secure the service readiness for IoT customers in all the countries and the migration process for customers with legacy voice services. Secure the delivery of the new physical connectivity and the alignment of the final technical solution with Ericsson; secure the existing Operation process and Product offer are updated based on the new solution and secure the Handover to the PM’s responsibility to plan and coordinate the Customer migrations to DataNet solution.

DataNet The "Private APN with DataNet VPN access" service was developed approximately 5 years ago. This service is a combination of the private APN service delivered by Ericsson via the IoT-A platform and the company's own DataNet solution. Division X sold, delivered, and supported around 20 solutions in Sweden and 5 in Finland up to spring 2021. The service is primarily used by larger connectivity customers that need a Private APN and that have a DataNet agreement with the organization. 
The service results in a more secure way of communication and connectivity. The customers today are EON, One Nordic, Umeå energy, Lysekil energy, several municipalities, Södra Skogsägarna, etc. 

Start: 02 Jan 2023
End: 30 Jun 2023

QA

Testledare - Visby (Remote)

LEAD-3355

Vi har ett nytt fastighetssystem som ska införas under 2023, det nya systemet påverkar även vår hemsida vilket gör att en ny hemsida behöver lanseras. Syftet med uppdraget är att genomföra en acceptanstester av framtida fastighetssystem av hög kvalitet.
Tester behöver omfatta test av parametersättning, processflöde, koppling till hemsida, ekonomisystem och andra integrationer samt konvertering data. Målsättningen är att driftsätta lösningen med så få fel som möjligt.

Testledarens ansvar:
Leda och styra testarbetet och testresurserna (leda delprojekt Test)
Ansvara för dokumentationen som exempelvis testplan, testfall, felrapport, testrapport och statusrapport
Att testerna planeras, specificeras och genomförs
Dialog med leverantörer relaterat till testning, exempelvis integrationstest
Kontrollera att fel blir rättade och omtestade
Rapportera avvikelser från testplanen
Rapportera testarbetet till projektledningen

Beskrivning av roll/kompetens:
Testledare samt Delprojektledare för delprojekt Test.
Rollen är i ett införandeprojekt av nytt fastighetssystem, där vi ska utföra acceptenstest av det nya systemet som är en SaaS-lösning.
Resurserna i delprojektet har ej vana med testning, de jobbar i det dagliga med andra uppgifter som kundtjänst, fastighetsförvaltare eller reparatör. Därför kommer testledaren själv behöva skriva testfall ihop med resurserna.

Ska krav:
Kunskap – hög kompetens inom området
Erfarenhet – har som konsult genomfört flertal uppdrag inom området med hög kvalitet.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt
genomfört arbete med testledning i minst tre uppdrag, med hög kvalitet
erfarenhet av att ta fram testfall ihop med användare
erfarenhet från att leda testarbete och koordinera acceptanstest ur kundperspektiv
erfarenhet från att genomföra test av datakonvertering/migration
erfarenhet från fastighetsbolag, bolag inom Sveriges Allmännytta, kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning

Bör krav:
Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av testledning för Fastighetssystem
Erbjuden konsult bör ha erfarenhet från kundsidan vid minst tre uppdrag av acceptans-testledning vid införandeprojekt
Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av testledning av integrationer
Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av testledning av websida

Referenser:
Konsulten/konsulterna ska ha erfarenhet av minst tre liknande uppdrag.

Placering:
Distans eller Visby

Omfattning:
Cirka 50 % (40–60 %) i perioden februari till juni 2023

Start: 2023-02-06
End: 2023-06-30
Option: 1 + 1 + 1 månad

Management

Projektledare - Stockholm

LEAD-3354

Konsulten ska ha:
• Mycket god kunskap om nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad
• Dokumenterad erfarenhet av att leda nationella IT- projekt inom ehälsa
• Mycket goda kunskaper rörande RIV-TA och nationell arkitektur
• God kännedom om vårdinformationsmiljöer
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Långvarig erfarenhet av arbete i agila projekt

Meriterande kompetens:
• Erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrd organisation.
• God kännedom om juridiska frågor inom e-hälsoområdet

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: + 1 år

Development

Frontend Developer - Stockholm

LEAD-3353

Konsulten ska ha:
• Mycket god kännedom om REACT
• Mycket god kännedom om Angular (senaste 2 versioner)
• Mycket god kännedom om Web Components
• Mycket god kännedom om WCAG 2.1
• Mycket god kännedom om NPM
• Mycket god kännedom om Storybook
• Hög förmåga att leverera god kodstandard
• God kännedom om Atlassianprodukter som Jira och Bitbucket

Meriterande kompetens:
• Konsulten bör ha erfarenhet av komponentbibliotek och designsystem
• Mycket god kunskap om nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: + 1 år

Design UI/UX

UX, Webbstrateg - Stockholm

LEAD-3352

Konsulten ska ha:
• Stor kännedom i framtagande av designsystem
• Erfarenhet av hur utvecklingsprojekt normalt bedrivs
• God kunskap i verktyget Figma
• God kunskap om hur Atlassians verktyg, Confluence och Jira fungerar
• God kännedom av agila metoder
• Mycket god kunskap om nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad

Meriterande kompetens:
• Konsulten bör ha erfarenhet av att skapa tydliga instruktioner skriftligt och muntligt
• Konsulten bör ha erfarenhet av uppbyggnad av UX-ramverk

Omfattning:
40%

Start: 2023-01-01
End: 2023-06-30
Option: 6 månader

Management

Administrator - Stockholm

LEAD-3351

Manage and handle large amounts of data in excel

Skills:
Be very structured
Ability to work under pressure
High efficiency and accuracy skills
Solid excel experience
Coordinating skills
Administrative experience

Experience:
5-10 years

Start: 2023-01-09
End: 2023-05-09

Management

Projektledare - Stockholm

LEAD-3350

Vi söker nu en resurs för rollen som projektledare på en övergripande nivå i projekt bussdepåförsörjning avseende sju depåer. Rollen omfattar ett uppdrag med stort ansvar att tillsammans med övriga resurser styra och leda projektet mot uppsatta mål.
Under 2021/2022 har åtgärdsval bussdepåförsörjning genomförts. Åtgärdsvalet rekommenderar en utveckling av bussdepåkapaciteten i hela länet för att kunna upprätthålla befintliga fordonsvolymer och för att hantera de största bristerna i bussystemet.
Åtgärdsvalet beskriver var, när och i vilken omfattning bussdepåer behövs för att stödja ett vidmakthållande av befintlig fordonsflotta.
Vi har beslutat att inleda inriktningsfaser för sju bussobjekt av de tolv som analyserades i åtgärdsvalet.

En projektledares roll är att leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kostnad och kvalitet. Som projektledare ska man agera utifrån utvecklingsmålen; kompetent projektgenomförare, affärsmässig beställare, effektiv styrning med resenären i fokus.

Exempel på uppdrag och ansvar:
Leda och genomföra projekt mot mål i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet.
Ansvara för att projekt drivs i enlighet med PPH (projekt och programhandbok) samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.
Ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete.
Rapportera status till delportföljledning och vid behov styrgrupp.
Planera och leda vid behov rekrytera till projektet. Ansvara för resursplanering och -hantering såsom avrop av konsulter etc.
Ansvara för att projekt överlämnas till mottagare och att leveranser är genomförd enligt projektbeställningen.
Kontinuerligt identifiera och kvantifiera risker och möjligheter, samt, efter mandat, vidta eller föreslå lämpliga förebyggande åtgärder.
Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter.
Kommunicera behov av beslut till delportföljledningen och vid behov ta fram beslutsunderlag för frågor utanför projektledarens mandat.
Skapa en projektkultur som harmonierar med våra värderingar.
Säkerställa att projektet efterföljer våra säkerhetsstyrningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö. Motta och delegera vidare arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och säkerhet inom projektet.
Arbetsuppgifterna är ibland händelsestyrda och kan ändras vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassning.

Som projektledare samverkar du mycket brett med bl.a. delportföljledare, portföljadministratör, projektledare, projektmedlemmar, sponsorer, chefer, andra projektadministratörer samt externa leverantörer/entreprenörer.
Vi ser att du är noggrann, initiativtagande, driven, ansvarsfull och har ett stort intresse av att samarbeta inom projekten och verksamhet. Ett brinnande intresse för projektarbete samt ordning och reda är också en förutsättning för denna roll.
Arbetsuppgifter kan förekomma inom andra investeringsprojekt inom delportföljen och även inom andra investeringsprojekt inom sektionen, förutsatt att rollen är densamma samt att beställaren godkänt utnyttjandet i tid och omfattning. Tid och omfattning för nyttjandet inom andra projekt kommer inte att vara större än det i huvudprojektet där konsultens huvudsakliga uppdrag ska genomföras.

Ska krav:
Högskole- eller universitetsexamen.
Dokumenterad erfarenhet om minst 12 år som projektledare, varav minst tre projekt ska ha varit i komplexa infrastruktur- och anläggningsprojekt med en budget på minst 100 miljoner kronor. Budget ska framgå i CV.
Dokumenterad erfarenhet inom branschens lagar och regler så som AB, ABT, PBL etc i rollen som projektledare, från minst tre projekt.
Dokumenterad erfarenhet från projekt- och fastighetsutveckling från minst ett projekt.
Dokumenterad erfarenhet som projektledare från minst två olika projekt i skede inriktning (skedet innan program- och systemhandling) där planförfarandet ingår för detalj- järnvägs- eller vägplan.
Dokumenterad erfarenhet om minst tre år av att leda större (mer än tio personer) arbetsgrupper.
Dokumenterad erfarenhet om minst tre år av att leda större (mer än tio personer) arbetsgrupper.
Dokumenterad erfarenhet som projektledare i projekt i minst ett projekt med omfattande intressenthantering med exempelvis mark- och fastighetsägare, kommuner och region (landsting).

Mervärdeskrav:
Dokumenterad erfarenhet av projektledning som omfattar bussdepå eller bussterminal. Ett eller flera projekt, under sammanlagt minst 5 års tid. Behöver ej vara sammanhängande.
Dokumenterad erfarenhet av förhandling gällande avtal över 50 mkr. Ett eller flera projekt. Behöver ej vara sammanhängande.
Konsulten bör ha erfarenhet av att ha upphandlat material och tjänster. Ange minst ett referensprojekt. Beskriv hur kravet uppfylls i kolumn D samt referera till uppdrag i CV för att anbud skall kunna ges poäng.
Konsulten bör inneha någon av nivåerna hos PMI/IPMA/PRINCE2 certifiering.

Vem är du?
Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande. En god administrativ förmåga är en viktig egenskap för att lyckas med ditt uppdrag.

Du kommer ha en tät och mer än daglig dialog med delportföljledare. Vi förutsätter att du eftersträvar ett väl fungerande samarbete och att du med hjälp av en god kommunikationsförmåga kan engagera din omgivning och förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Framgång i arbetet bygger till stor del på samarbetet med delportföljledaren.
För att lyckas i rollen behöver du ha god vana av projektutveckling och markförhandling.

Plats:
Arbetet ska mestadels utföras i lokaler på Ulriksborgsgatan 5, men möjlighet att arbeta på distans finns också.

Start: 2023-01-16
Slut: 2026-11-30

QA

Teknisk Testare - Stockholm

LEAD-3349

Erfaren agil testare med kunskap om automatiserade tester

Nu söker vi en person som har arbetat med test och kvalitet i agila team för att förstärka kvalitetsarbetet i vår leverans. Du kommer arbeta som en del av teamet och bidra med att skapa och strukturera testfall, utföra manuella tester, dokumentera och säkerställa att kvalitetsarbetet drivs framåt enligt projektets riktlinjer. Vi försöker samtidigt att automatisera våra tester i hög grad, därför ser vi gärna att man kan bidra till att tester automatiseras. En viktig del av rollen är att coacha teamet i hur man säkerställer kvalitet från krav till genomförda testfall så det är viktigt att du har pedagogiska och sociala färdigheter och gillar att förklara och dela med dig av dina kunskaper.

Vi arbetar enligt SAFe och teamen är tvärfunktionella med ansvar för en egen del av leverans.
Projektet söker en Agil testare med kunskap om test automation som är van att arbeta i ett agilt sammanhang i ett nära samarbete med QA Manager, System Architechts och utvecklare. Arbetet genomförs dels i ett dedikerat QA-team och genom att förstärka befintliga utvecklingsteam med spetskompetens.

Arbetsuppgifter:
• Coacha utvecklare, agera kulturspridare, kompetensspridare gällande testautomation.
• Agerar stöd till team inom utpekade områden.
• Deltar i analyser och utredningar inom berörda områden.
• Skapa manuella och automatiska testfall utifrån acceptanskriterier.
• Först vara en del av ett utvecklingsteam för att öka test kapaciteten i teamet.
• Längre fram i projektet jobba mer med integrationstester och E2E tester som ska automatiseras. Mer automation/testfall via GUI.
• Hantera den testdata som behövs
• Versionshantera testfall

Ska krav:
• Minst 3 års erfarenhet av testautomation i stor organisation/ större projekt.
• Azure-devops
• Minst 5 års erfarenhet av test och kvalitet i större systemutvecklingsprojekt
• Erfarenhet av att coacha utvecklare och testare
• Pedagogisk och proaktiv
• Erfarenhet av Atlassian Zephyr
• Flytande svenska
• Flytande engelska

Meriterande krav:
• Erfarenhet av Jira
• Arbetat med testdriven utveckling
• Java/Javascript, Selenium, Cypress, Gherkin, Cucumber, SpringBoot, REST, Git, Playwright, BrowserStack,
• Erfarenhet från arbete hos aktör inom persontransport/resor.
• Certifiering inom agila metoder
• Certifiering SAFe.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är strukturerad och drivande med god kommunikationsförmåga såväl muntligt som skriftligt. Du behöver ha mycket god analytisk förmåga samtidigt som du är lyhörd och nyfiken.
Engagerad, coachande, drivande, lösningsorienterad, kontaktsökande, social, ödmjuk
Mycket god samarbetsförmåga med såväl personer från verksamheten som med IT krävs.

Plats:
Arbetet drivs från huvudkontor på Vasagatan.
Vi jobbar remote måndagar och fredagar.

Start: 09/01/2023
End: 31/12/2023 + 1 år

Management

Projektledare - Stockholm

LEAD-3346

Du ska ha:
• Mångårig erfarenhet av att leda nationella utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården med planerings- och budgetansvar
• God erfarenhet av att leda projekt enligt PPS-metoden
• Mycket god kunskap om nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad
• Kunskap om nationella och regionala behov av stöd för kodverksarbete
• God kommunikativ förmåga och kunna etablera samverkansformer med externa parter

Meriterande kompetens:
• Långvarig erfarenhet av arbete inom politiskt styrda organisationer
• Erfarenhet av förvaltning av nationella tjänster inom hälso- och sjukvården
• Ha kännedom om systemförvaltningsmodeller, exempelvis pm3
• Ha kunskap om verktyg för hantering av kodverk
• Ha erfarenhet av metoder och modeller för systemutveckling

Plats:
Möjlighet till arbete på distans finns

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: 12 månader

Management

Projektledare - Stockholm

LEAD-3345

Du ska ha:
• Relevant projektledarutbildning och relevant akademisk examen
• Erfarenhet av arbete med e-hälsoutveckling inom offentlig sektor
• Dokumenterad erfarenhet av att leda stora, komplexa projekt med många intressenter
• Dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete med utveckling av etjänster inom hälso och sjukvård
• Erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrda organisationer
• Erfarenhet av att leda implementeringsarbete
• Erfarenhet av att leda och samordna stora grupper
• Erfarenhet av att arbeta i digitala utvecklingsprojekt och komplexa IT-projekt.
• Erfarenhet av att arbeta i projekt med starka regulatoriska inslag och legala krav.

Meriterande kompetens:
• Utbildning i fördjupad projektstyrning
• Ha kännedom om interoperabilitet och informatik kopplat till vårdinformationssystem
• Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift

Plats:
Möjlighet till arbete på distans finns

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: 12 månader

Infrastructure

Systemförvaltare - Stockholm (Remote)

LEAD-3344

Du ska ha:
• Mycket stor erfarenhet av systemadministration av Atlassian – Jira
• Mycket stor erfarenhet av systemadministration av Atlassian – Confluence
• Stor mycket erfarenhet av systemadministration av Atlassian – Bitbucket
• Erfarenhet av användaradministration av Lucidchart
• Mycket stor erfarenhet av systemadministration av insticksmoduler i Atlassian
• Stor erfarenhet av best practice inom projektarbete med Kanban, Scrum

Meriterande kompetens:
• Konsulten bör ha erfarenhet av samspel mellan slutanvändaren och verksamheten samt IT 200
• Konsulten bör ha erfarenhet av verksamhet och projekt med lösningar utifrån varierande behov från slutanvändaren 200
• Konsulten bör ha erfarenhet av utlärning av systemadministration i Atlassian produkterna Jira, Confluence och Bitbucket.

Omfattning:
40%

Plats:
Möjlighet till arbete på distans finns

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: 12 månader

QA

Test Automation Engineer - Stockholm

LEAD-3343

Projektet söker en Test Automation engineer som är van att arbeta i ett agilt sammanhang i ett nära samarbete med QA Manager, System Architechts och utvecklare. Arbetet genomförs dels i ett dedikerat automationsteam och genom att förstärka befintliga utvecklingsteam med spetskompetens.
Organisationen vill införa testautomation i ett flertal utvecklingsteam tillsammans med CI/CD.

Arbetsuppgifter:
- Coacha utvecklare, agera kulturspridare, kompetensspridare gällande testautomation.
- Agerar stöd till team inom utpekade områden.
- Deltar i analyser och utredningar inom berörda områden.
- Skapa automatiska testfall utifrån acceptanskriterier.
- Först vara en del av ett utvecklingsteam för att öka kapaciteten att automatisera. Främst tekniska tester kring API som testas.
- Längre fram i projektet jobba mer med integrationstester och E2E tester som ska automatiseras. Mer automation/testfall via GUI.
- Hantera den testdata som behövs
- Versionshantera testfall

Obligatoriska krav:
- Minst 3 års erfarenhet av testautomation i stor organisation/ större projekt.
- Azure-devops
- Erfarenhet från SAFe.
- Kompetens inom JIRA

Meriterande krav
- Java/Javascript, Selenium, Cypress, Gherkin, Cucumber, SpringBoot, REST, Git, Playwright, BrowserStack,
- Erfarenhet från arbete inom persontransport/resor.
- Certifiering inom agila metoder
- Certifiering SAFe.

Språk: Svenska och Engelska

Omfattning/placering:
100% med start senast 9 januari 2023.
Placering: Stockholm; Remote måndagar och fredagar. Viktigt att vara på plats tisdag, onsdag och torsdag.

Infrastructure

Software Architect - Stockholm (Remote)

LEAD-3337

Vi söker en senior mjukvaruarkitekt och systemutvecklare med fokus på backend som ska:
Ingå i ett agit utvecklingsteam
Ha ett nära samarbete med teamet, förvaltningen och olika användargrupper
Självständigt kunna ta fram tekniska underlag och utvecklingsplaner baserade på krav från verksamheten
Vidareutveckla och dokumentera mjukvaruarkitekturen för tjänsten
Arbeta med mjukvaruunderhåll samt utveckla och testa ny funktionalitet i tjänsten
Genomföra felsökning och åtgärder vid eventuella driftsproblem

Ska krav:
Långvarig erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsteam
Långvarig erfarenhet av utveckling med hjälp av Java, Spring Boot
Erfarenhet av att utveckla transaktionsintensiva databasapplikationer implementerade med Spring Data, JPA, Hibernate med SQL-databaser
God kunskap om trådhantering i Java
God kunskap om samt erfarenhet av att implementera meddelandehantering med Message Queue
Goda kunskaper om REST och SOAP (json,wsdl,xml)
Erfarenhet av att implementera RIV TA-kontrakt med SOAP
Goda kunskaper om SFTP och SSH
Goda kunskaper om och erfarenhet av att hantera applikationer i Kubernetes/Openshift
Erfarenhet av arkitektur och implementation för att säkerställa zero-downtime uppgraderingar

Bör krav:
Långvarig erfarenhet av teknisk referensarkitektur för nationell eHälsa i Sverige och RIV Tekniska anvisningar
God kunskap om säker applikationsutveckling
Goda kunskaper om TDD
Erfarenhet av CI med Jenkins Pipelines samt goda kunskaper om Maven och Git

Referens:
Vi efterfrågar referensuppdrag som är relevanta mot bakgrund av uppdragsbeskrivningen och de obligatoriska kraven.

Plats:
Uppdraget ska vid behov utföras på plats i våra lokaler i Stockholm.
Möjlighet till arbete på distans finns.

Start: 2023-1-01
End: 2023-12-31
Option: + 1 år

Design UI/UX

UX Designer - Stockholm (Remote)

LEAD-3336

Vi söker en resurs som kan föra in ytterligare funktionalitet i den nyligen utvecklade webtidbokens gränssnitt. I det arbetet ingår även att vidare-utveckla det gränssnitt som vårdpersonal använder för att administrera webtidboken. En viktig del i uppdraget är att stötta kravframställnings-processen och utvärdera invånarens upplevelse av de pågående tekniska verifieringar som görs i pilotregioner. I det ingår även att kommunicera utfall av dessa utvärderingar som stöd för projektägare, förvaltning, regioner och deras verksamheter. Vidare är det önskvärt att resursen involverar olika parter i designprocessen framåt och bidrar med kunskap kring användbarhet såväl som tillgänglighet.

Eftersom krav-arbetet med skisser löpande tas vidare för utveckling är det mycket önskvärt om resursen är insatt i utvecklings-processen och gärna har en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som kan uppstå.

Du ska
Ansvara för och genomföra alla sedvanliga aktiviteter för att säkerställa en användbar produkt, såsom intervjuer, användbarhetstester, facilitering av workshops, ta fram flöden, detaljskisser och prototyper samt stötta teamet i detaljfrågor under utveckling. Tidbokningstjänsten är mycket komplex och processen innebär stundtals motstridiga krav och tekniska begränsningar, det är mycket viktigt att resursen snabbt kan sätta sig in i arbetet och förstå hur olika krav påverkar användarens upplevelse.
Representera användarens perspektiv i olika forum med såväl produkt-experter som regionalt ansvariga.
Stötta projektets produktägare i att ta fram och etablera användnings-centrerade arbetssätt
Stötta utvecklingsteamet med frågor som kommer upp under utveckling om exempelvis tillgänglighet.
Både skapa och presentera beslutsunderlag i form av skisser, prototyper och andra artefakter.
Ansvara för planering och genomförande av insatser för att få insikter från slutanvändare, både inom organisationen och bland invånare.
Arbeta i samverkan med det befintliga UX-ramverket och implementera design utifrån dess komponenter och utarbetade grafiska profil.

I uppdraget ingår även att bidra på strategisk, verksamhetsmässig och teknisk nivå i gemensamma arbeten kring samspel mellan tidbokningstjänsterna och andra nationella invånartjänster, tjänstepaketering och införande.

Ska krav:
Erfarenhet av att kunna identifiera interaktions- och designmönster för att uppnå en konsekvent användarupplevelse.
God kunskap i att översätta krav till användarflöden och koncept.
Erfarenhet av att kunna definiera design och beteende i nära samarbete med andra och vara aktivt delaktig under utvecklingen.
God kompetens inom tillgänglighetskrav (WCAG 2.1).
God kunskap i att skapa prototyper/wireframes av nya gränssnitt, och utvärdera och utveckla befintliga gränssnitt
Erfarenhet av att koordinera och genomföra användningstester för att få insikter och validera hypoteser
Mycket stor erfarenhet av kvalitativt insiktsarbete
Erfarenhet av agilt arbetssätt i tvärfunktionella team.

Bör krav:
Erfarenhet av att arbete med tillgänglighet (WCAG 2.1) från offentlig verksamhet
Bakgrund inom utveckling; programmering, html och css.
Erfarenhet av att hålla i workshops för utvecklingsteam.
God kunskap om designverktygen Figma & Sketch
God förmåga ta fram koncept såväl som med att reda ut detaljer på implementationsnivå.

Referens:
Vi efterfrågar referensuppdrag som är relevanta mot bakgrund av uppdragsbeskrivningen och de obligatoriska kraven.

Plats:
Uppdraget ska vid behov utföras på plats i våra lokaler i Stockholm.
Möjlighet till arbete på distans finns.

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Option: + 1 år

Management

Projektledare - Stockholm (Remote)

LEAD-3335

Du ska
ansvara för och genomföra alla sedvanliga projektledningsaktiviteter, som planering, koordinering, strukturering, uppföljning, rapportering, budgetering med mera
ansvara för relationen med leverantören och samarbetet på operativ ledningsnivå
ansvara för att det agila kontraktets värdegrund genomsyrar vårt arbete
stötta projektets Product Owners i att ta fram och etablera effektiva arbetssätt
ansvara för strukturerad förändringsledning inklusive planering och genomförande av vissa aktiviteter
själv skriva beslutsunderlag och slutarbeta andras
ansvara för planering och genomförande av alla kommunikationsinsatser
vara projektets ansikte utåt i flertalet regionala forum.

I uppdraget ingår även att bidra på strategisk, verksamhetsmässig och teknisk nivå i gemensamma arbeten kring samspel mellan Rådgivningsstödet och andra nationella invånartjänster, tidig tjänsteutveckling.

Ska krav:
Certifierad projektledare
God kompetens inom projektstyrningsmodeller, exempelvis PPS eller motsvarande
Erfarenhet av strukturerad förändringsledning enligt en etablerad och vedertagen modell
Gedigen erfarenhet av stora verksamhetsinföranden
Mångårig erfarenhet av agil IT-utveckling och effektiva arbetssätt
Erfarenhet av agil projektledning av större utvecklingsprojekt
Mycket god kunskap om nationella e-tjänster för hälso- och sjukvård, deras funktion och uppbyggnad
God kännedom om arkitekturkrav och regelverk som gäller för hälso- och sjukvård

Bör krav:
Dokumenterad erfarenhet av förankringsarbete på olika nivåer och i olika intressegrupper
God förmåga att etablera välfungerande team/projektgrupper samt leda och coacha grupper och individer
Bör ha kännedom om och kunna navigera bland regulatoriska krav kopplade till nationella medicinska informationssystem (NMI), patientdatalagen och personuppgiftslagen
Kompetens inom informations- och IT-säkerhet
God kunskap om användarcentrerad utveckling

Referens:
Vi efterfrågar referensuppdrag som är relevanta mot bakgrund av uppdragsbeskrivningen och de obligatoriska kraven.

Plats:
Uppdraget ska vid behov utföras på plats i våra lokaler i Stockholm.
Möjlighet till arbete på distans finns.

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Extension: +1 år

Infrastructure

Solution Architect - Stockholm (Remote)

LEAD-3334

Konsulten ska
Med stöd av kravhanterare, utredare, enterprisearkitekt och andra, ansvara för att ta fram leveransens lösningsarkitektur
Driva projektets frågor och arbete inom området IT‑arkitektur på lösningsnivå
Leda utvecklingsteam i en riktning som linjerar med beslutad arkitektur och teknisk design och principer inom system- och lösningsarkitektur
Genomföra förankringsarbete
Utföra tekniska utredningar och producera tekniskt underlag för utvecklingsteam
Producera dokumentation av arkitektur- och teknisk lösning
Driva projektets frågor och arbete inom området IT‑arkitektur på lösningsnivå
Säkerställa att lösningars kvalitetsegenskaper (såsom prestanda, skalbarhet, robusthet, förvaltningsbarhet och flexibilitet) adresseras och vägs mot funktionella krav
Ansvara för samverkan med arkitekturledning.

Även andra förekommande uppdrag kan komma ifråga.

Ska krav:
Erfarenhet av att leda utvecklingsteam under agila arbetsformer
Ha god ledarskapsförmåga
Ha mycket god kommunikationsförmåga
Hög generalistkompetens inom IT och teknik
Hög kompetens inom .NET-baserad applikationsutveckling och React-baserade webbgränssnitt
Goda kunskaper om den agila utvecklingsprocessen och dess steg
God kunskap om utvecklingsverktyg och annan teknik så som databas, utvecklingsramverk, tredjepartsprodukter
erfarenheter av att leda workshops med både verksamhets- och IT-experter
God förmåga att etablera välfungerandet team samt leda och coacha grupper och individer
God förmåga att omsätta verksamhetsarkitekturen till hållbara tekniska lösningar
Vara väl insatt i de nationella infrastrukturlösningar som t.ex. Nationella tjänsteplattformen, hantering av tjänstekontrakt, säkerhetslösningar samt goda kunskaper inom RIV/TA
Gedigen erfarenhet av uppdrag inom hälso- och sjukvård
Mycket stor erfarenhet av och kunskaper om lagstiftningen kring nationell infrastruktur inom e-hälsa
Mycket god kunskap om nationella e-tjänster inom hälso- och sjukvård, deras infrastruktur, funktion och uppbyggnad
Goda kunskaper inom DevOps

Bör krav:
Erfarenhet av att leda utvecklingsteam vid utveckling av IT-system inom .NET-baserade webbapplikationer
Ha kännedom om och kunna navigera bland regulatoriska krav kopplade till patientdatalagen och personuppgiftslagen
ha kompetens inom kravställning på IT-system inom informationssäkerhet och säker programvaruutveckling
Ha kunskap inom infrastruktur, design för skalbarhet och alternativa driftslösningar
Erfarenhet av att hantera tekniska frågor vid införande av tekniska system, gällande till exempel integration och migrering

Referenser:
Vi efterfrågar referensuppdrag som är relevanta mot bakgrund av uppdragsbeskrivningen och de obligatoriska kraven.

Placering:
Uppdraget ska vid behov utföras på plats i kundens lokaler i Stockholm.
Möjlighet till arbete på distans finns.

Start: 2023-01-01
End: 2023-12-31
Extension: + 1 år

QA

Teknisk Testare - Stockholm

LEAD-3332

Webbutveckling bedrivs idag av tre agila team. Tillsammans ansvarar vi för externa webbsajter.
Teknikstacken är modern och förnyas kontinuerligt, den är huvudsakligen byggd kring en mikroarkitektur både i frontend och backend. Primärt arbetar vi med React i frontend och .Net i backend, strävan är att arbeta i en cloudbaserad miljö i Azure så långt som möjligt. Inom frontend används ett eget komponentsystem underbyggt av ett designsystem baserat i Figma. Vi fokuserar vår utveckling på att skapa fristående, test och releasbara komponenter med hög kvalitet och prestanda och har en strävan att automatisera så stor del av arbetet som möjligt. Utvecklingsarbetet bedrivs av sammansvetsade team som strävar mot snabba releaser och en miljö där varje teammedlem känner sig delaktig i den gemensamma produktutvecklingen.

Vi söker nu en person med erfarenhet av Frontend och Backend testning samt testautomatisering.

Rollen innefattar att:
Planera och genomföra tester i form av automatiserade tester i verktyget katalon men också manuella frontend fokuserade tester samt utvärdera testresultat
Scripta automatiserade end-to-end tester med katalon studio i ett BDD format
Skapa och genomföra integrationstester i Postman
Genomföra manuella flödestester (end-to-end)
Vara delaktig och kvalitetsdrivande i ett agilt team genom att bedriva ett långsiktigt kvalitetstänk och testarbete
Vara del i ett agilt team och bedriva testning och kvalitetstänk

För rollen krävs:
En mycket god förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa uppgifter
God kännedom inom testautomatisering och API tester
Att man har god kännedom om tillgänglighet och WCAG
Att man har ett agilt mindset och är välbekant med Scrum och agila produktutvecklingsmetoder.
Att man har en god kommunikativ förmåga och mycket bra samarbetsförmåga då uppdraget kräver samarbete med många parter inom både verksamheten och IT
Att man är självgående, noggrann och strukturerad
Att man har goda kunskaper kring tekniska plattformar och har god erfarenhet av helhetstester i en agil miljö (som ansvarig (ensam) testare)
Tidigare kunskaper i Confluence och Jira eller liknande

Ska krav:
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att kvalitetssäkra webb på både windows och mac i olika webbläsare samt mobila enheter.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att jobba i en agil kontext och där vara drivande att få med QA-perspektivet i den agila processen.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att skapa API-tester med verktyg som Katalon, SoapUI, Postman eller motsvarande.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att skapa automatiserade API-tester.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att scripta och köra automatiserade frontend tester.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med och lösa konflikter i GIT
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i Jira eller motsvarande ärendehanteringsverktyg med test.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av Tillgänglighetstester enligt WCAG 2.1 AA.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att säkerställa kvalitetssäkring i en CD-kontext med piplines så som Jenkins, Azure DevOps eller liknande.

Mervärdeskrav:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att jobba med CMS som Contentful, Optimizely (EpiServer) eller liknande.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av JavaScript, Groovy och/eller Java/.NET.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med Xray eller motsvarande test management plug-in till Jira,
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av verktyget Katalon Studios.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av lasttester med verktyg som Jmeter, K6 eller motsvande.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med analysverktyg som Matomo, Google Analytics eller liknande.
Beskriv hur kravet uppfylls i kolumn D samt referera till uppdrag i CV för att anbud skall kunna ges poäng.

Plats:
Uppdraget möjliggör både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov av i organisationen och i de agila team man arbetar.

Start: 2023-01-09 - Vi ser gärna att du kan börja ganska omgående men senast i början av februari.
End: 2023-12-31
Option: + 4 år

Management

Förvaltningsledare - Stockholm

LEAD-3322

Som förvaltningsledare agerar du digital strateg för ditt område och du kommer att få ansvar för ett eller flera förvaltningsobjekt. Vi erbjuder dig möjligheten att leda, planera och driva den IT-nära förvaltningen utifrån våra utvecklingsbehov och förvaltningsmodell. Du ansvarar för förvaltningsplan, mål, strategi, leveranser, budget och leverantörsstyrning, problem- och förändringshantering samt kravinsamling tillsammans med dina kollegor i utvecklingsteamet.

Arbetet innebär många kontakter och nära samarbete med olika delar av verksamheten, där du är den som koordinerar, följer upp och prioriterar arbetet utifrån teknik-, verksamhets- och användarkrav. Du kommer även ha löpande kontakt med våra leverantörer och i samråd med verksamheten säkra att leveranserna möter rätt behov samt deltar i och/eller driver projekt och upphandlingar inom ditt objekt. Rollen innebär också att verka för en strukturerad förvaltning samt att driva utvecklingen av systemnyttjandet i rätt riktning, så att det stödjer verksamheternas arbetsprocesser på bästa sätt, både nu och i framtiden. Du jobbar tätt tillsammans med andra som har samma roll.

Konsulten ska ha:
• Relevant akademisk utbildning inom data/systemvetenskap/IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Förvaltningsledarutbildning eller projektledarutbildning, gärna baserad på någon etablerad modell
• God erfarenhet (minst 5 år) av att leda och driva IT-nära förvaltningsuppdrag eller IT-projekt
• Gedigen erfarenhet av IT-system, gärna som systemspecialist/systemförvaltare för system som används inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av samhällsbyggnadsområdet, gärna inom kommunal verksamhet.

Meriterande kompetens:
• Erfarenhet av budgetering och uppföljning
• Erfarenhet av att arbeta med agil metodik
• Kunskaper och erfarenhet av att arbeta enligt rutiner/processer baserade på ITIL/pm3
• Erfarenhet av kravformulering i samband med upphandling
• Erfarenhet av offentlig sektor
• Intresse av arkitekturfrågor

Plats:
Uppdraget kan genomföras på plats och/eller på distans

Start: ASAP eller 2023-01-02
End: 2023-09-30
Option: 3 x 3 månader

QA

Testare - Stockholm

LEAD-3321

Till en av grupperingarna på IT-avdelningen inom Externa Tjänster söker vi nu en testare/testledare med bred erfarenhet av QA allt från kravställning till acceptanstester. Primärt kommer konsulten arbeta inom fokusområdet kund och resenär.

Det är en plattform för hantering av kund, försäljning och ärenden som används i flera olika flöden.
Boomerang är ett kritiskt system som hanterar betaltjänster, fakturering och gallringsfunktioner för 14 miljoner registrerade privatkunder och ca 13 000 företagskunder.

Du kan också komma att arbeta med andra angränsande områden då gruppens ansvarsområde spänner över flera olika flöden och system

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar:
· Stödja med systemkrav för införandet av nya funktioner
· Tester och testledning inför produktionssättning av nya funktioner och flöden.
· Kravställande på integrationer mellan Boomerang och angränsande systemområden
· Genomföra och effektivisera regressionstester
· Utveckla stöd och processer kring automatisering
· Stödja verksamhet i acceptantester

Skra krav:
Minst 9 års erfarenhet av arbete som testare, varav de 5 senaste åren skall ha varit i uppdrag som testare.
Minst 3 års erfarenhet av systemintegrationstester och End to End tester.
Minst 3 års erfarenhet av att testa system inom kundhantering, e-handel och kundtjänststöd.
Minst 5 års erfarenhet av acceptanstest.
Minst 3 års erfarenhet av arbete av kravformulering och kravdetaljering för systemutveckling.
Minst 3 års erfarenhet av arbete mede verktyg Bitbucket, Jira, Confluence.
Minst 3 års erfarenhet av utveckla och automtiserade tester.

Mervärdeskrav:
Certifiering enligt ISTQB/ISEB.
Certifiering enligt REQB/IREB.
Minst 2års erfarenhet av integrationer mot offentlig organisation med e-handel de senaste 3 åren.

Egenskaper:
Personen har god vana av att arbeta med olika intressenter, ha stor fokus mot resultat i tid och som kan ta in synpunkter, men också förmedla och förankra uppnådda resultat.
Personen ska vara driven, strukturerad och ha mycket god samarbetsförmåga.

Plats:
En del av tiden kan ske på distans.

Start: ASAP eller 2022-12-19
Slut: 2023-12-31

Development

Senior Frontend Developer - Stockholm

LEAD-3318

Vi söker vi nu ytterligare en erfaren frontendutvecklare med kunskaper i React.

Du behöver vara självgående och framåtlutad i utvecklingsarbetet. Tillsammans med produktägare, utvecklare och representanter från verksamheten behöver du kunna fatta beslut och kommunicera på ett tydligt och prestigelöst sätt. Vi arbetar verksamhetsnära, vilket gör det fördelaktigt att ha verksamhetsförståelse inom reseförsäljning. För att lyckas i rollen behöver du dessutom ha god social förmåga och positiv attityd. Vi ser gärna en person som vill bidra med perspektiv och erfarenheter inom teknik/utveckling såväl som metod/samarbete.

Vi använder agila arbetsmetoder med en grund i SAFe och teamen arbetar tvärfunktionellt.

Kunskapskrav på rollen: 
React, TypeScript, CSS  
Agila arbetssätt och metoder  
Van att arbeta i team och i nära samarbete med UX  
Mycket god engelska

Meriterande är erfarenhet av: 
Azure DevOps
Tidigare erfarenhet av resor och persontransport
Automatiserade tester  
Tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA 

Plats:
Då projektet till stor del arbetar på plats på vårt kontor i centrala Stockholm behöver du kunna vara på plats flera dagar varje vecka, även om delar av arbetet kan levereras på distans.

Start: 09/01/2023
End: 31/12/2023
Option: + 1 år

Development

CyberArk Developer - Stockholm

LEAD-3317

Föreslår, förbättrar och implementerar nya säkerhetslösningar samt underhåller och vidareutvecklar dessa för att möta krav och behov från verksamheten.

Kräver god kunskap om arkitektur ur ett säkethetsperspektiv.

God kunskap inom områden såsom PKI, certifikat, kryptering och erfarenhet från implementation av säkerhetslösningar i olika tekniska miljöer.

Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
Option: +1 år

Management

Verksamhetskonsult - Stockholm

LEAD-3307

Du hjälper oss att få en bättre förståelse för våra kunders beteenden och utforskar hur vi ständigt kan förbättra deras upplevelse. Du är van att arbeta insiktsdrivet när du stöttar och samarbetar med verksamhet och utvecklingsteam. Du är van att använda kvalitativ data i din analys och koppla det till UX-design.
Du är kunnig på research metodik och kan stötta UX designers och andra intressenter i att utföra research. Du är van att självständigt leda kundintervjuer med allt från rekrytering, hålla i intervjuer, analysera och kommunicera resultatet. Du tycker om att både genomföra operativt och att lyfta blicken strategiskt för att se till att kundinsikterna är med och bidrar till skapandet av upplevelsen och att uppfylla våra mål.
Som person är du framåtriktad och självgående med förmåga att hitta lösningar. Din positiva attityd och goda kommunikationsförmåga gör dig till en uppskattad medarbetare. Du gillar att samarbeta med kollegor med olika kompetens, roll och bakgrund och har vana vid att arbeta med agila team.

Kompetenser:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med digitala kanaler samt research
• Kvalitativ research metodik
• Web Analytics
• Interaktionsflöden
• Tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA
• Agil systemutveckling
• User research

Språk:
Flytande svenska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Plats:
Tjänsten är placerad på i Stockholm City men arbetet sker i en blandning mellan distans och på kontoret.

Start: 01/01/2023
End: 28/02/2023
Option: + 1 år

Management

Product Owner - Stockholm

LEAD-3306

Produktområdet spänner över digitala kanaler så som webb, app och talsvar samt flera back end system med förvaltning och vidareutveckling hos externa leverantörer.

Inom domänen har det nyligen lanserats ett nytt tillståndssystem, arbetet har bedrivits i projektform och nu behöver arbetssätten övergå till mer löpande operations. Samtidigt finns det stora planerade investeringar inom området, så som vidareutveckling av webbplattform, förbättrad kundupplevelse i digitala kanaler, vidareutveckling av tillståndshanteringen, arkitektuella förflyttningar för att frigöra beroenden och samt hantera tidigare nedprioriterade livscykelhantering.

Uppdraget innebär att tillsammans med arkitekt och medarbetare inom teamet området fortsätta att bygga roadmap och den övergripande backlogen. Det är också bra om du har erfarenhet av att kravställa datadriven agil utveckling och kundcentrerad design. Du är erfaren, driven, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Ska krav:
Minst 5 års erfarenhet av arbete som Produktägare / Product Manager över ett produktområde som spänner över mer än 1 agilt team och leveranser av externa leverantörer
Minst 2 dokumenterade uppdrag där konsulten ansvarat för att ta fram ett produktområdes vision, strategi och roadmap.
Minst 2 års erfarenhet av Produktägarskap för digitala kanaler.
Minst 1 års erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Minst 2 års erfarenhet av agil produktledning, uppdrag där konsulten ansvarat för att ta fram en agil produkts vision, strategi och roadmap.

Mervärdeskrav:
Certifierad i agila ramverk ex Safe
Minst 1 års erfarenhet av att kravställa datadriven agil utveckling och kundcentrerad design
Minst 1 års erfarenhet av förvaltnings arbete enligt PM3

Egenskaper:
Personen har god vana av att arbeta med olika intressenter, ha stor fokus mot resultat i tid och som kan ta in synpunkter, men också förmedla och förankra uppnådda resultat. Personen ska vara driven, strukturerad och ha mycket god samarbetsförmåga.
Teamegenskaper med fokus på leverans, teknisk och affärsmässig analys samt prioritering och vana av arbete i offentlig miljö.

Start: 2022-12-15
Slut: 2023-04-30
Option: + 6 månader

QA

Teknisk Testare/Testledare - Stockholm

LEAD-3305

Vi efterfrågar nu en testare med intresse och viss erfarenhet av testledning till vårt team som arbetar med vårt system för tillståndshanteringen inom Särskilda persontransporter. Systemet baseras på Microsoft Dynamics CRM och har vidareutvecklats i hög omfattning för att anpassas till verksamhetens behov. Systemet består även av webbplatser kopplade till CRM:et och ingår i ett integrationstätt systemlandskap med en mängd beroenden.

Du kommer arbeta som en del i ett agilt team med att planera och utföra löpande system och funktionstester samt vara behjälplig vid acceptanstester. Produkten har nyligen lanserats i form av en MVP och kommer nu löpande utökas med ytterligare funktionalitet och förbättringar.

Dina arbetsuppgifter kommer vara väldigt blandade med fokus på att skapa testfall, utföra tester och skriva rapporter, förändringshantera, granska rapporter från leverantörer, ta fram testdata och analysera utfall av tester.

Du kommer stötta verksamheten med testutförandet och vara delaktig i att stödja och följa upp kravarbetet. Arbetet sker enligt våra rutiner, processer och verktyg (HP-ALM, Confluence, Jira och Xray).

Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att konsulten har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Du har även kunskaper kring tekniska plattformar, teknisk design, har erfarenhet av integrationstester och testautomatisering.

Som person är du en god kommunikatör, noggrann, strukturerad med stor erfarenhet av att både planera och genomföra tester. Du har dokumenterad erfarenhet av att snabbt förstå verksamhetens behov.

Ska krav:
Minst 3 års erferenhet som testare för produkter med agil utveckling
Minst 3 års erfarenhet av arbete som testledare med agil utveckling.
Minst 3 års erfarenhet av att bygga testflöden över flera produkter.
Minst 2 års erfarenhet av arbeta med testverktyg, Xray (Jira)
Minst 1 uppdrag inom offentlig verksamhet
Minst 2 års erfarenhet av att testa webb gränssnitt
Minst 2 års erfarenhet av att testa CRM, baserat på MS Dynamics 365

Mervärdeskrav:
Minst 2 års erfarenhet av verksamhet för sjukresor och/eller färdtjänstresor.
Certifiering enligt ISTQB/ISEB
Minst 1 års erfarnhet av arbete som testare i Dev&Ops team

Egenskaper:
Personen har god vana av att arbeta med olika intressenter, ha stor fokus mot resultat i tid och som kan ta in synpunkter, men också förmedla och förankra uppnådda resultat. Personen ska vara driven, strukturerad och ha mycket god samarbetsförmåga.
Personen ska vara självgående och van att arbeta i olika teamkonstellationer, stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att konsulten har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Start: 2022-12-15
Slut: 2023-12-31
Optioner: 1+1 år

Infrastructure

Domänarkitekt - Stockholm

LEAD-3301

Konsulten ansvarar för den övergripande arkitekturen inom domänen samt ansvarar för att arkitekturen på Domännivå linjerar med de strategiska mål och arkitekturbeslut som fattats på förvaltningsglobal nivå. Arkitekten skall samverka med arkitekter inom övriga domäner och med andra produktledande funktioner.

I arbetet ingår att stödja förvaltnings- och affärsutvecklare så väl som domänens ledning med beslutsunderlag i strategiska frågor.
Vidare skall arkitekten ansvara för och leda arbetet med framtagandet av lösningsarkitektur och implementation för de system och lösningar som tas fram inom domänen. På grund av detta krävs mycket goda tekniska kunskaper och praktisk utvecklarerfarenhet i områden som är vitala och specifika för domänen, exempelvis tekniken relaterat till avläsning av EMV kort, de specifikationer och standarder som reglerar områdena biljetter och betalningar i lokaltrafik på så väl lokal som nationell nivå och den driftsmiljö som valts för systemen i domänen, AWS.

För rollen krävs en mycket god förmåga att se och förstå komplexa sammanhang och beroenden, god kommunikativ förmåga i så väl tal som skrift och mycket bra samarbetsförmåga.

Ska krav:
Minst 10 års erfarenhet av rollen som IT-/lösningsarkitekt som innefattat att leda utvecklingsarbete, ta konkreta implementationsbeslut samt agera som mentor för utvecklare vid framtagande av komplexa system med krav på svarstider och tillgänglighet.
Efarenhet från minst 2 uppdrag av rollen som mentor för utvecklare i projekt med multipla utvecklingsteam under de senaste 5 åren.
Erfarenhet från minst 2 uppdrag av utveckling i Java i system/miljöer, exempelvis system som hanterar tusentals eller t.o, hundratusentals slutanvändare och ett flertal kritiska tjänster under de senaste 5 åren.
Minst 5 års erfarenhet av framtagande och drift av lösningar i container miljö, och teknik relaterat till detta exempelvis Docker, Kubernetes, ECS o.dyl.
Minst 4 års praktisk erfarenhet och kompetens runt korttekniken EMV, exempelvis erfarenhet av implementation av kortavläsning, implementation av EMV kernels eller motsvarande.
Minst 4 års praktisk erfarenhet av kortnätverkens Mass Transit Specificationer för kontaktlösa betalningar i kollektivtrafik samt PCI regelverken som helhet.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av framtagande av lösningar för embedded system i specifik dedikerad hårdvara.
Minst 4 års erfarenhet av det nationella API för biljettintegrationer som specificeras av Samtrafikens BoB-specifikationer, exempelvis från implementation av antingen applikationer som agerar klient mot biljettsystem som säljer biljetter enl BoB, eller biljettsystem som tillhandahåller biljetter enl BoB.

Mervärdeskrav:
Minst 5 års erfarenhet av tjänsteutveckling i AWS.
Minst 4 års erfarenhet av kollektivtrafik och dess regelverk så som upphandlingsregler eller regler för hantering av personuppgifter som omgärdar arbeten i dessa miljöer. (Exempelvis LOU, GDPR, tillgänglighetsregler för handikappade eller dylikt).

Egenskaper:
Kommunikativ
Lösningsfokuserad
Van att fatta och driva beslut
Analytisk
Helhetsperspektiv
Självgående och drivande
Gillar att jobba i team
Kan samarbeta med andra team

Start: 2023-01-02
Slut: 2023-12-29
Optioner: 1+1+1+1 år

Development

Java Developer - Stockholm

LEAD-3300

Teamen arbetar enligt scrum med tvåveckorssprintar och kontinuerliga releaser. Vi utvecklar molntjänster med AWS och Spring/SpringBoot i Docker, i en automatiserad bygg- och deploymentmiljö i Jenkins. Systemen är i möjligaste mån distribuerade och eventbaserade.

Ska krav:
Minst 7 års arbetslivserfarenhet av rollen som utvecklare.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling av backend tjänster i Java 11 eller senare.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av utveckling i AWS
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete med continous integration and delivery (CI/CD)
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att jobba med containers och virtualisering i molnmiljö. (t.ex. Docker)

Mervärdeskrav:
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att sätta upp eller managera CI/CD-miljöer.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Spring Boot.
Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med Terraform
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av mobilutveckling för Android.

Personliga egenskaper:
Kommunikativ
Lösningsfokuserad
Analytisk
Engagerad
Självgående
Lagspelare
Kunna ta ansvar för ledning av sitt och andras arbete
Känna ansvar för produkten och produktleveransen
Ha ett intresse av att arbeta med funktionella programmeringstekniker"

Distans:
Uppdraget möjliggör arbete på distans.

Start: 2023-01-03
Slut: 2023-12-30
Optioner: 1+1+1+1 år

QA

Test Automation - Stockholm

LEAD-3299

Vi efterfrågar nu en senior testare med erfarenhet av testautomatisering till vårt team.
Systemet baseras på Microsoft Dynamics 365, CRM o webbgränssnitt och har vidareutvecklats i hög omfattning för att anpassas till verksamhetens behov. Systemet består även av webbplatser kopplade till CRM:et och ingår i ett integrationstätt systemlandskap med en mängd beroenden.

Du kommer arbeta som en del i ett agilt team med att planera och utföra löpande system och funktionstester samt vara behjälplig vid acceptanstester. Produkten har nyligen lanserats i form av en MVP och kommer nu löpande utökas med ytterligare funktionalitet och förbättringar och vi ska även se över möjligheter för ökad automatiseringsgrad av tester och releasflöden

Dina arbetsuppgifter kommer vara väldigt blandade med fokus på att skapa testfall, utföra tester och skriva rapporter, förändringshantera, granska rapporter från leverantörer, ta fram testdata och analysera utfall av tester.

Du kommer stötta verksamheten med testutförandet och vara delaktig i att stödja och följa upp kravarbetet.
Arbetet sker enligt rutiner, processer och verktyg (HP-ALM, Confluence, Jira och Xray).

Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att konsulten har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Du har även kunskaper kring tekniska plattformar, teknisk design, har erfarenhet av integrationstester och testautomatisering.

Som person är du en god kommunikatör, noggrann, strukturerad med stor erfarenhet av att både planera och genomföra tester. Du har dokumenterad erfarenhet av att snabbt förstå verksamhetens behov.

Ska krav:
Minst 9 års erferenhet som testare av produkter med agila arbetssätt
Minst 5 års erfarenhet av automatiserad testutveckling.
Minst 5 års erfarenhet av att bygga testflöden över flera produkter och utföra integrationstester
Minst 5 års erfarenhet av arbeta med testverktyg, Xray (Jira) och/eller HP ALM
Minst 2 uppdrag inom offentlig verksamhet
Minst 5 års erfarenhet av att testa CRM baserat på MS Dynamics

Mervärdeskrav:
Minst 2 års erfarenhet av verksamhet för sjukresor och/eller färdtjänstresor.
Minst 5års erfarnhet av arbete som testare i Dev&Ops team

Personliga egenskaper:
Personen har god vana av att arbeta med olika intressenter, ha stor fokus mot resultat i tid och som kan ta in synpunkter, men också förmedla och förankra uppnådda resultat. Personen ska vara driven, strukturerad och ha mycket god samarbetsförmåga.
Personen ska vara självgående och van att arbeta i olika teamkonstellationer, stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att konsulten har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Distans:
Viss distansarbete kan förekomma.

Start: 2022-12-14
Slut: 2023-12-31
Optioner: 1 + 1 år

Development

Systemutvecklare - Stockholm

LEAD-3297

Nu söker vi dig som är utvecklare med backendfokus, brinner för continuous delivery och har ett intresse att stötta ditt team med bra utvecklingsmiljöer, stöd för ett smidigt releaseförfarande och väl fungerande verktyg (loggning,test, automation). Du är en lagspelare som ansvarar för att releasearbetet håller hög kvalitet.
Hos oss kommer du få driva arbetet mot continuous delivery och dagliga releaser genom en hög grad av automation. Öppenhet, prestigelöshet och goda kommunikativa färdigheter är viktigt för att lyckas i rollen och du gillar att dela med dig av dina kunskaper. Vi ser gärna en person som vill bidra med perspektiv och erfarenheter inom teknik/utveckling såväl som metod/samarbete. I rollen ingår både nyutveckling och i framtiden förvaltning.
Intresse/passion för testdriven utveckling och ”clean code”.
Mycket god kompetens av objektorienterad utveckling med Java, responsiv webutveckling; JavaScript, HTML5 och CSS

Kompetenser och färdigheter:
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling
Arbetat minst tre år inom CM och release
Arbetat med testdriven utveckling
Erfarenhet av Azure DevOps, selenium och/eller cypress
Goda kunskaper i Java Springboot och JavaScriptramverk React, HTML5 och CSS
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Agila metoder

Meriterande:
Jmeter
API-testning
Prestandatester
Jira och Confluence
Adobe suite – Target, analytics, campaign

Start: 01/01/2023
End: 30/06/2023
Option: + 1 år

Development

Tech Lead - Stockholm

LEAD-3283

Vi efterfrågar en Tech lead / Senior utvecklare till fortsatt utveckling och underhåll av vårt tillståndssystem. Systemet baseras på Microsoft Dynamics CRM och har i hög omfattningen anpassats till verksamhetens behov. Systemet består även av två webbplatser kopplade till CRM:et och ingår i ett integrationstätt systemlandskap med en mängd beroenden.

Som Tech lead / senior utvecklare arbetar du primärt med systemutveckling men är också inblandad i arkitektur och lösningsdiskussioner, du kommer att vara en viktig del av ett tvärfunktionellt agilt team på ca 10 personer, samt i utveckling av hela produktområdet och de flöden som är relaterade till tillståndshantering.
Vi ser att du aktivt bidrar till teamets utveckling och gärna tar ett helhetsgrepp i allt från verksamhetens behov till implementation.
Du är driven, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Start: 2023-01-01
Slut: 2023-12-31
Option
:
1+1 år

Development

Cobol / VMS / Java Developer - Stockholm

LEAD-3241

The consultant will assist one of our finance teams to develop applications based on COBOL/VMS and assist in the transformation to a modern java- and microservices-based platform.

Experience within at least one, preferably several, of the following areas:
COBOL, SQL
Development/maintenance of billing systems
Development in an Open VMS environment
Java web services

Optionally, we would also welcome skills within:
Oracle RDB
DECforms
ACMS
DCL

In addition, for this assignment we’re valuing the following personal traits:
Analytic ability
Good communication skills
Thoroughness
At least decent skills in both Swedish and English

Start: 01-Dec-2022
End: 30-Nov-2023

Management

Planeringschef - Stockholm

LEAD-3230

Uppdraget handlar om att ansvara för planeringsavdelningen där ca 350 personer jobbar. I planeringsuppdraget ska produktionen planeras (hur personalen ska jobba 24/7 tre skift) samt hur fordonen som kommer till depån ska parkeras. Utöver det har planeringschefen också ansvar för tågbildningsuppdraget, som omfattar ansvaret att dagligen för alla järnvägsoperatörer i depån planera och exekvera en tågbildningsplan i samråd med tågklareraren hos Trafikverket. Planeringschefen har ett personalansvar för elva personer.

Start: 2023-01-02
End: 2023-03-31
Option: + 1 år

QA

Teknisk Testare - Stockholm

LEAD-3216

Vi söker en person med erfarenhet av testning av mobilapplikationer både på iOS och Android. Uppdraget avser specificera och genomföra tester inom flera olika applikationer samt integration med andra system samt helhetstester.

Kandidaten behöver vara självgående gällande utförandet av testerna samt ha förmåga att själv identifiera testbehov utifrån dokumentation. Kandidaten skall ha ett agilt mindset och väl känna till Scrum och agila produktutvecklingsmetoder.

Vi söker nu en person med erfarenhet av testning och testautomatisering.

Rollen innefattar att:
Planera och genomföra tester (manuellt och automatiserat) samt utvärdera testresultat
Sätta upp och scripta automatiserade tester
Genomföra integrationstester
Genomföra helhetstester (end-to-end)
Vara del i ett agilt team och bedriva testning och kvalitetstänk

För rollen krävs:
En mycket god förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa uppgifter
Att man har ett agilt mindset och väl känner till Scrum och agila produktutvecklingsmetoder
Att man har en god kommunikativ förmåga och mycket bra samarbetsförmåga då uppdraget kräver samarbete med många parter i både verksamheten och IT
Att man har kunskaper kring tekniska plattformar och har god erfarenhet av helhetstester i en agil miljö
Att man har kunskaper i Confluence och Jira

Ska krav:
Minst 2 års erfarenhet av att testa appar på iOS och Android-telefoner.
Minst 4 års erfarenheter av att jobba i agilt kontext som testare.
Minst 1 års erfarenhet av att köra API-tester med verktyg som SoapUI eller Postman.
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i Confluence och Jira med test.
Minst 1 års erfarenhet av att köra automatiserade app tester.
Minst 2 års erfarenhet av helhelstester (E2E-tester).

Bör krav:
Minst 1 års erfarenhet av att arbeta i testverktyg, så som Xray (Jira) eller motsvarande (Zephyr, TM4J).
Minst 1 års erfarenhet av lasttester med verktyg som Jmeter, Loadimpact.
Minst 1 års erfarenhet av BitRise och Firebase.
Erfarenhet av Testledning
Erfarenhet av strukturerad utforskande testning (Exploratory Testing)

Önskemål om personliga egenskaper:
Förmåga att förstå komplexa sammanhang och beroenden.
Kommunicerar enkelt och tydligt med fokus på mottagarens förutsättningar och behov.
Ha hög integritet då vi arbetar med kritisk verksamhet.
Självgående, noggrann och strukturerad.
Mycket god förmåga att skapa samarbete mellan olika intressenter.

Övriga krav:
Geografisk placering Stockholm under arbetsveckor
Bred förståelse för arkitektur och integrationer
Kan uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska

Start: 2022-12-12
End: 2023-12-31

Tech Lead - Stockholm

LEAD-3192

The Tech Lead within the development organization is responsible for aligning the development community and architecture within all departments. The role includes architectural alignment, coaching the development teams in improved ways of working, and facilitating collaboration.

This particular tech lead role is focusing on promoting collaboration and reuse and does not have a particular home in any of the development teams, but rather on a department-level cross-team. You can however expect to join development teams in hands-on deep dives in particular challenges if needed. In particular- promoting reuse, modularization and maintainability is something that requires close communication and innovation.

Specific tasks in the role:
Ensure that Enterprise Architecture and IT security requirements are met, and the solutions are designed in alignment with Digital & IT's overall target architecture.
Remove technical obstacles for the Digital & IT organization.
Assist in driving the tech lead skill hub and initiatives from that group to ensure that communication and collaboration is smooth.
Prepare high-level architectural decisions and assist in the communication of the decided Enterprise Architecture.
Engage in continuously enhancing the overall target architecture and tech principles to ensure that it is accurate and relevant.
Driving software craftsmanship and a continuous delivery mindset.
Solve architectural challenges together with the development teams and leaders
Coordinate integrations with portfolio (e.g. SEIP, NAP, EDW) and external integrations with other Tech leads and external suppliers
Ensure collection of data as well as easy access for the team and business stakeholders
Understand different regulations and be able to translate that into working software such as Accessibility and GDPR.
Understand how to recognize and mitigate application security risks
Participate in negotiations with external suppliers as a tech/architecture expert
Be active in the problem management process to make sure that incidents do not re-occur
Ensure that the teams work proactively with security and aligns with security specialists when needed.

Requirements:
Experience working with Enterprise Architecture in large organizations.
Ability to quickly grasp complex technical challenges and drive improvements/decision-making.
Proven experience as a tech lead/senior software engineer, ideally with exposure to both ‘world-class rapidly growing technology first’ working with customer-facing solutions and businesses going thru digital transformation at a significant scale.
Possess a deep understanding of how to translate business goals into tech strategies.
Experience in developing software in the travel domain is highly valued.
Preferably M.Sc. or similar.

Experience:
5-7 years

Start: 01-Dec-2022 (can be flexible)
End: 01-Jun-2023
Option: High chance