K&A

Frilans

Design UI/UX

Senior UX Designer - Göteborg

Var med att skapa de bästa digitala förutsättningarna som uppmanar till ett hållbart resande! Brinner du för att, genom att sätta användaren i fokus, ta fram digitala och behovsanpassade produkter? Då söker vi dig!

Som UX designer på Västtrafik kommer du att jobba i ett utvecklingsteam med produktägare. Du kommer även att jobba tillsammans med flera UX/UI-designers som ansvarar för Västtrafiks digitala kanaler men även ha samarbete med copy.

Vi jobbar nära våra utvecklare och sätter ribban högt när det kommer till att ta fram tillgängliga och friktionsfria upplevelser som stöttar våra resenärer i deras vardag. Huvudfokus i denna roll är att skapa nya tjänster för våra användare, men jobb inom andra produkter kan ingå

Du kommer att jobba i ett tätt samarbete tillsammans i teamet och övrig UX-gruppering för de olika digitala kanalerna inom Västtrafik. I rollen ingår att ta fram idéer och koncept för nya lösningar liksom förbättringar i befintliga tjänster, baserat på användarnas behov och beteenden.

Som person är du driven och du besitter en god förmåga att kommunicera lösningar, idéer och tankar för kunskapsspridning. Vidare är du en prestigelös lagspelare som alltid utgår från användarens perspektiv och kan argumentera för dina designval. Har du även tidigare erfarenhet av att jobba med utveckling inom offentlig verksamhet är det ett plus. Vi ser gärna också erfarenhet av att jobba med digital tillgänglighet, då detta genomsyrar alla delar av det vi jobbar med. 

 Vi söker dig som har:
• Jobbat minst 3 år som UX-designer
• Du har arbetet enligt vedertagen agil metodik och att jobba tätt tillsammans med utvecklare.
• Erfarenhet av verktygen Figma och Jira och bygga designsystem.
• Erfarenhet av att jobba med att planera och genomföra användartester, såväl kvalitativa som kvantitativa. 
• Erfarenhet av att jobba med tillgänglighetsfrågor.

Omfattning:
Uppdraget är ett vikariat som förväntas vara 100% fram till 2024-11-01 för att sedan omfatta ca 40% fram till 25-08-01.

Remote: Delvis

Start: 2024-01-14
End: 2025-07-01
Extension: Uppdraget kan förlängas

Location: Göteborg 
ID: LEAD-4290

Closing: 2023-12-10

Infrastructure

Lösningsarkitekt - Stockholm

Vi söker en lösningsarkitekt med mycket god förståelse för området särskilda persontransporter, erfarenhet av offentlig upphandling, offentlig verksamhet och med en hög förmåga att dokumentera och kommunicera arkitektur.

Uppdraget har inledningsvis en betoning på analys och utredning. Efterhand förväntas uppdraget få en större andel praktiskt uppföljande. I uppdraget förväntas också ingå delar med teknisk utförande/beställande, framför allt för infrastrukturnära delar.

Lösningsarkitektens arbetsuppgifter inkluderar bland annat följande:
Dokumentera arbete och analyser som del av förvaltningens process för investeringar
Beskriva det nya trafikhanteringssystemet samt dess etablering, förvaltning och vidareutveckling ur ett verksamhets-, informations-, applikations- och infrastrukturperspektiv
Delta i kravställning inför kommande upphandling/upphandlingar
Delta i upphandling och utvärdering av anbud
Delta i etablering och kravuppföljning för ett valt nytt trafikhanteringssystem
Delta i teknisk etablering – beroende av vilken typ av system som realiseras – gällande nätverks-, server-, lagrings-, autentiserings, och säkerhetsinfrastruktur
Stödja vid förändringar av omgivande systemlandskap och verksamheter i samband med införande av nytt trafikhanteringssystem
Stödja i beskrivning av arkitektur för övriga system och verksamheter inom området särskilda persontransporter
Leda trafikförvaltningens arkitekturarbete relaterat till det nya trafikhanteringssystemet fram till dess att det ansvaret övertagits ordinarie förmågeområdesorganisation
Arbetsuppgifterna ska utföras i samverkan med färdtjänstverksamheten inom trafikförvaltningen, dess förmågeområde för särskilda persontransporter samt dessa organisationers intressenter. En hög grad av samverkan med en framtida leverantör av trafikhanteringssystem förväntas också. God förmåga till kommunikation och samverkan kring både IT och verksamhetsfrågor är viktig.

I uppdragets samtliga delar förväntas en god förståelse för en offentlig politiskt styrd verksamhet och för de lagar och riktlinjer som styr verksamheten. Lösningsarkitekten ska också kunna agera med hög integritet i sitt uppdrag då verksamheten som bedrivs är mycket kritisk samt både känslig och sekretesskyddad information hanteras.

Obligatoriska krav:
Civil‐ eller högskoleingenjör med relevant datateknik- eller IT-inriktning.
Minst 9 års arbetserfarenhet av att ha arbetat med lösningsarkitektur i rollen som lösningsarkitekt.
Minst 5 års arbetserfarenhet av informationsmodellering.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av analys och specifikation av integrationer.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att jobba med dokumentation av verksamhetsarkitektur.
Deltagit i minst 3 offentliga upphandlingar på upphandlande partens sida med kravställning och utvärdering.
Minst 5 års erfarenhet kring infrastrukturetablering inom områdena nätverk, brandväggsregler, certifikat, servrar, lagring via beställningsrutiner

Mervärdeskrav:
Minst 5 års arbetslivserfarfenhet av lösningsarkitektur/IT-arkitektur inom färdtjänst.
Erfarenhet av kravarbete från minst 2 tidigare uppdrag av juridiska områdena färdtjänstlagstiftning, förvaltningslagstiftning, lagstiftning kring sjukreseersättning, dataskyddsförordning.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arkitekturmodellering med språket Archimate.
Minst ett uppdrag med arbetslivserfarenhet av autentiseringslösning med SITHS-kort baserat på standarden SAML2.

Remote: Delvis

Start: 2024-01-01
End: 2024-12-31
Extension: 1+1+1 år

Location: Stockholm 
ID: LEAD-4289

Closing: 2023-12-11

Lösningsarkitekt - Stockholm

Trafikinformation är en central del av vårt uppdrag. Vi har många system och tjänster som bidrar till att säkerställa flödet av planerad data och realtidsinformation från alla olika trafikslag och trafikutövare kommer resenären till gagn. Som lösningsarkitekt kommer du huvudsakligen arbeta med framtagning av nya backend-lösningar för stabil, effektiv och robust dataförsörjning inom området. Här ingår bland annat system och tjänster för grunddata, tidtabellsproduktion, planerad trafikinformationsdata, realtidsuppdateringar, skyltsystem, reseplaneraring med mera.

Vi arbetar tillsammans med verksamheten på ett strukturerat sätt med processer och en operativ modell där både agila team och standardsystem från tredjepartsleverantörer ingår. Då området är komplext och många av systemen hänger ihop i flöden så är det av stor vikt att du förstår sammanhangen och kan stötta i arbetet mot den framtagna målarkitekturen.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med annan linjeverksamhet i beroenden till en rad driftsatta tjänster och system: som lösningsarkitekt behöver du därför ha mkt god förståelse för både nyutveckling och förvaltning.

Inom området finns även domänarkitekter som stöttar pågående initiativ och det är av stor vikt att kunna både stämma av tänkt arkitektur mot målarkitektur men även att kunna förankra och visualisera tänkta lösningar med både IT-specialister, verksamhet och tredjepartsleverantörer.

Du är van att jobba med systemflöden, informationssäkerhet och realtidsdata. Förmågan att förstå komplexa samband och erfarenhet av både agila utvecklingsteam och förvaltning mot externa leverantörer är viktig. Praktisk erfarenhet av trafikinformation och kravställning i offentliga upphandlingar är meriterande.

Obligatoriska krav:
Minst 7 års dokumenterad erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt IT i projekt.
Genomförd relevant högskoleexamen inom IT, ingenjörsexamen eller motsvarande.
Minst 3 uppdrag i rollen som lösningsarkitekt med lösningsarkitektur och systemdesign de senaste 5 åren
Minst 3 års erfarenhet av att jobba att ta fram lösningsförslag baserad på molntjänster.
Minst 5 års erfarenhet av att skapa integrationsspecifikationer och gränssnittsbeskrivningar.
Erfarenhet av genomförande av krav- och GAP-analys för informations- och IT-säkerhet från minst 1 tidigare uppdrag .
Minst 2 års erfarenhet av att genomfört granskning av lösningsförslag från leverantörer

Mervärdeskrav:
Erfarenhet från minst 2 tidigare uppdrag där konsulten arbetat med säkerhetsklassad information och/eller hantering av sekretessuppgifter.
Erfarenhet från minst 2 tidigare uppdrag med att jobba i en agil kontext.
Har tagit minst en cerfifikering inom IT-arkitektur genomförd under de senaste 4 åren
Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag som innefattar framtagning integrationslösningar mellan system med olika krav på konfidentialitet.

Remote: Delvis

Start: 2024-01-01
End: 2024-12-31
Extension: 1+1+1 år

Location: Stockholm 
ID: LEAD-4288

Closing: 2023-12-11

Infrastructure

Solution Architect, Azure - Stockholm

Som senior integrationsutvecklare på SJ kommer du jobba i ett team där du förväntas ta stort ansvar och ha överblick över helheten även utifrån ett arkitektperspektiv. Uppgifterna varierar från design av integrationslösningar i olika projekt till att utveckla integrationslösningar samt att delta i arkitekturdiskussioner. I integrations utvecklarrollen arbetar man brett från krav, design av integrationslösningar och implementation, samt design av API:er till att testa. Inom tjänsten kommer du arbeta med utveckling av nya integrationslösningar baserade på Azure komponenter.

Man kommer tillhöra ett större team för utbyte av erfarenheter och lärande men i dagliga är det ett självständigt arbete där man behöver ta ett stort ansvar för helheten.

Kunskap och erfarenhet:
Kompetens av mycket hög rang, uppfattas som mycket senior på marknaden med en bred och djup kompetens. Nivån uppnås efter minst 10 år som utvecklare. Har deltagit i stora uppdrag inom olika integrationsprojekt och genomfört uppdrag med mycket hög komplexitet och kvalitet i minst 5–7 år. Har stor vana och erfarenhet av att leda andra utvecklare.

Skall krav, minst 7 års erfarenhet:
• C# och/eller .Net utveckling

Skall krav minst 4 års erfarenhet av alla verktyg listade:
• Azure Integration Services (LogicApps, API Management, Service Bus, Functions)
• YAML
• Skall kunna agera arkitekt för lösningen (2-3 år)
• Måste vara självgående med hög initiativnivå
• Flytande muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska

Bör krav
• Erfarenhet att arbeta enligt Agila arbetssättet SAFe

Ansökan:
Cv på svenska i Word
Beskriv kravuppfyllnad samt referera till uppdrag i Cv.

Remote: 2-3 dagar i veckan

Start: 2023-11-30
End: 2024-06-28
Extension: 6 mån

Location: Stockholm 
ID: LEAD-4233

Closing: 2023-11-30

Development

Fullstackutvecklare / Frontendutvecklare - Stockholm

Hantera och säkerställa drift och utveckling av AIS-F klienten som används av ca 9000 handläggare dagligen. Drift samt vidmakthållande.

Ska krav:
• ha minst 5 års erfarenhet av vb.net
• ha minst 4 års erfarenhet av Visual studio
• ha minst 4 års erfarenhet av Jenkins
• ha minst 4 års erfarenhet av SOAP och REST
• ha minst 4 års erfarenhet av Git
• kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift

Meriterande:
• erfarenhet av Jira
• ha jobbat med agila arbetssätt
• erfarenhet av tidigare arbete inom större myndighet eller organisation

Remote: 49%

Start: 2023-10-16
End: 2023-10-03
Extension: 1 år

Location: Stockholm 
ID: LEAD-4152

Closing: 2024-10-15