K&A

Open positions

Areas

Development

Systemutvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2687

Vi söker en systemutvecklare SharePoint (SharePoint-utvecklare). Organisationen arbetar med en lösning för stöd av Dokumenthantering i dess SharePoint-miljö (2016 On-Premise) som bygger på den befintliga Sammarbetsrumsstrukturen. Lösningen innefattar ny och vidareutveckling av kod för att hantera dokument i reglerade dokumentbibliotek.

Den andra delen av uppdraget omfattar vidareutveckling och förvaltning av SharePoint-plattformen med fokus på att framtidssäkra den befintliga miljön för kommande utgåvor och uppgraderingar av SharePoint såväl som att avveckla legacy-kod/programtillägg.

I utvecklarens arbetsuppgifter ska förutom att vidareutveckla/granska koden, ingå att komma med proaktiva åtgärder och förslag på förbättringar. Utvecklaren ska även ansvara för att förvalta och underhålla koden och se till att förändringar dokumenteras. Utvecklaren ska delta på CAB möten och berätta om konsekvensen av att uppdatera systemet eller en specifik komponent.

Involverade tekniker/modeller/metoder/produkter:
- SharePoint 2016/2019
- PowerShell
- Windows Task Scheduler
- C#
- JavaScript/jQuery
- SharePoint Framework
- SharePoint Workflows
- SharePoint Hosted/Provided hosted Add-ins

Du ska minst ha följande:
- 5 års praktisk erfarenhet av Back-end orienterad apputveckling inom SharePoint, (C#/.Net/PowerShell)
- 5 års praktisk erfarenhet av Front-end orienterad apputveckling inom SharePoint, (HTML5/CSS3/JavaScript/jQuery/Angular)
- Erfarenhet från större komplexa organisationer/organisation med fler än 5000 användare
- Erfarenhet av minst två större migreringar av SharePoint
- Erfarenhet av att utveckla/underhåll PowerShell Script som kopplas till Windows Task Scheduler
- Erfarenhet av att utveckla/underhåll SharePoint-Hosted & Provider-Hosted Add-Ins
- Arbetat agilt med JIRA som arbetsyta
- Erfarenhet av att utveckla mot SharePoint-Search Service
- Erfarenhet av att skapa SharePoint Site Templates
- Erfarenhet av att utveckla SharePoint Farm & Sandboxed Solutions
- Erfarenhet av att utveckla SharePoint Workflows i Visual Studio (2017+)
- Kunskap inom Microsoft Active Directory

Start: 15 Mar 2022
End: 28 Feb 2023

Infrastructure

Lösningsarkitekt - Göteborg

Göteborg,

LEAD-2686

Uppdraget inbegriper ansvar för arkitekturell lösning vid nyutveckling av tjänster, samt vidareutveckling av befintliga applikationer och tjänster. Som lösningsarkitekt kommer du att ha ett varierande arbete som kräver att du är självgående, driven, tar initiativ och är lätt att samarbeta med. Du har erfarenhet att arbeta i ett agilt utvecklingsteam enligt SCRUM (eller KanBan). Du kommer att driva teamet kring de lösningar som tas fram tillsammans med arkitekter och andra team, både vad gäller krav och implementation. Inom förvaltningen innebär arbetet allt från att ge support till användare, genomföra tekniska ändringar i produktion och hantera produktionsincidenter.

OBS! Ytterligare information om uppdraget kommer ges vid senare steg i urvalsprocessen.

Obligatoriska krav:
- Fullstack
- React.js
- Kubernetes
- Integrationer
- MQ
- Oauth
- .Net eller Java
- Rest

Meriterande kompetenser och erfarenheter:
- Oracle database
- SQL Server
- Testautomatisering
- Cloud-lösningar

Start: 21 Mar 2022
End: 20 Mar 2023

Development

Fullstack Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2683

We are looking for a Fullstack Developer to join a cross-functional Product Team with the mission to develop products that empower thousands of recruiters and hiring managers and engage millions of candidates. Together with the team, you have end-to-end responsibility for the digital Talent Acquisition solutions, from product ideation to implementation and beyond.

The tech stack consists of; Global Talent Acquisition platform (ATS and CRM SaaS solution, REST API integrations), Career sites (React, Azure, WordPress, AI language translations), and Azure (DevOps, AppServices, Azure AD).

Responsibilities:
- Have a holistic view of the technical solutions and their role in the greater ecosystem.
- Provide options for how the solution could be evolved to provide even more value.
- Mentoring more junior engineers and being open to sharing knowledge (E.g., through pair programming, code reviews, and joining discussions on the internal tech community).
- Communication with stakeholders (vendor, cross teams, end-users).
- Translate product strategy and requirements into suitable, maintainable, and scalable solutions designed according to existing architectural guard rails.
- Build the simplest possible solution that fulfills user needs as well as meets functional, quality, and data compliance.
- Build beautiful, modern, and user-friendly frontend solutions.
- Drive testing and deployment of software solutions, ensuring automated testing to solution quality.
- Build and operate infrastructure, toolset, and deployment pipelines.

Qualifications:
- Extensive experience working with web and frontend development
- Experience working with cloud-based delivery pipelines, continuous integration, continuous delivery, distributed version control, branching strategy, and continuous code quality 
- Experience working with automation of test and test data, zero downtime deploy, release strategies, QA in production
- Experience working with API’s and agile development methodology (i.e., DevOps)
- Education in Engineering, another related field, or equivalent practical experience

It is a merit if you have worked with:
- System integrations  
- React  
- Azure  
- WordPress  
- UX/UI  
- Data and information architecture  
- Back-end development  
- AI and Machine learning  
- Analytics and reporting 
- Agile methodologies
- 3rd party vendors

Start: 28 Feb 2022
End: 30 Nov 2022

QA

Testare/Scrum Master - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2682

Som testledare / scrum master är du med och coachar leveransteamet, säkerställer att teamet levererar inom tids- och budgetramar och avlägsnar hinder som påverkar teamets förmåga att uppnå målet. Du löser problem och/eller eskalerar till initiativledare eller andra stödfunktioner.

Arbetsuppgifter:
- Leder testarbetet enligt gällande riktlinjer och agil arbetsmetod för test.
- Upprättar teststrategi och testplanering för initiativet/projektet.
- Driver och deltar i det dagliga testarbetet genom att analysera krav, skapa testfall och genomföra tester.
- Ansvarar för testmiljöer.
- Faciliterar möten och och avlägsnar hinder för leveransteamet.
- Ägandeskap för teamets Jira-tavla.
- Ansvarar för att planera och genomföra sprintplanering och retrospektiv.
- Ansvarar för iniativets Change control board - CCB.

Språkkunskaper:
- Utmärkt svenska i tal och skrift.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens.
- Minst 3 års erfarenhet som testledare.
- Minst 5 års erfarenhet av funktionell test.
- Minst 1 års erfarenhet av rollen som scrum master.
- Minst 2 års erfarenhet av att agila verktyg, Jira eller liknande .
- Erfarenhet av både scrum och kanban.
- Erfarenhet av att leda distribuerade team.

Bör-Krav:
- Grundläggande kunskaper i kravanalys och projektstyrning.
- God dokumentationsförmåga.
- Erfarenhet av utvecklingsprojekt i Microsoft-miljö med .Net och SQL Server.
- Erfarenhet av webb-projekt baserade på Angular.
- ISTQB-certifiering Foundation level eller motsvarande erfarenhet.
- Certifierad Scrum Master eller likvärdig kompetens.

Start: 15 Feb 2022
End: 31 Dec 2022

Infrastructure

Solution Architect - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2681

Work tasks:
- You can see the big picture, identify patterns and instinctively know how to win support for your ideas.
- You can create artifacts such as conceptual, and logical architecture and know-how to visualize and do capability mapping.
- You can understand and visualize concepts that are not yet concrete, and use your problem-solving skills, strong analytic ability, creativity, and customer and business drive to find a solution.
- You take the initiative and are not afraid to take the first steps to identify and address existing and potential obstacles, issues and opportunities.
- You should have extensive knowledge of enterprise networking systems, together with advanced problem-solving skills, and the ability to understand business challenges and technical issues and develop effective technology solutions to meet those requirements.
- You show commitment and ownership and demonstrate attention to detail and accuracy.
- You are open to change and humble about not always knowing everything, so you ask.
- You are an effective team player that can express technical concepts, ideas, feelings, opinions, and conclusions to peers and people with only limited technical backgrounds and contribute positively to your team environment.

Mandatory requirements:
- Have end to end experience from e-com solutions and business processes
- Architecture/Engineering experience in e-commerce expansion & implementation projects
- Experience in working with remote parties and resources
- Experience from agile development
- Knowledge of Architecture frameworks and modeling techniques
- Functional and technical architecture
- Business analysis
- Systems integration
- Architecture and solution arch development
- Technical change management
- Stakeholder management
- Business process management

Qualifying requirements:
- Experience creating system design and models used as part of the software solutions
- Experience in collaborating effectively with external partners, engineers in other Products/Areas or enabling engineering teams to solve and reduce technical dependencies
- Experience having technical discussions with external partners regarding solution creation, development roadmap, and backlogs
- Used to facilitate agile ceremonies, development planning, and discussion around MVPs:s based on partner capability and architectural landscape
- Experience evaluating, onboarding, and maintaining external partners
- Knowledge in Azure DevOps and/or other cloud environments
- Knowledge of API design and integration, published API services to the cloud
- Know of JSON, REST, XML, HTML, JavaScript, GraphQL, REACT and Node.js
- Have experience from SEO, working agile and E-commerce
- Previous H&M experience

Language skills:
- Excellent skills in English, verbally as well as in writing

Start: 07 Feb 2022
End: 30 Nov 2022

Development

.NET Developer/CM - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2680

Vi söker en .Net-utvecklare / Configuration manager. För att lyckas i detta uppdrag behöver du ha mycket god erfarenhet av programutveckling i Windowsmiljö med MVC, C# och Entity Framework. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med verktyg som MSSQL, SQL Server, Jira och Git. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av frontendutveckling i Angular, CSS och HTML.

Integrationer sker till stor del via köer på ActiveMQ och bygg/deploy sker med Jenkins och Nexus 3 så kunskap och erfarenhet inom dessa områden är också en förutsättning. En utvärdering sker f. n. av Azure DevOps för att ev. på sikt ersätta Jenkins.

Språkkunskaper:
- Utmärkt svenska i tal och skrift.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens
- Minst 5 års erfarenhet av MS SQL Server
- Minst 5 års erfarenhet av C#/.Net under de senaste 10 åren
- Minst 3 års erfarenhet av enhetstester de senaste 5 åren
- Minst 2 års erfarenhet av Entity Framework de senaste 5 åren
- Minst 3 års erfarenhet av Git de 5 senaste åren
- Minst 2 års erfarenhet av Jenkins de 5 senaste åren
- Minst 2 års erfarenhet av byggen med MSBuild de 5 senaste åren
- Minst 2 års erfarenhet av scriptning i PowerShell eller liknande de 5 senaste åren

Bör-Krav:
- Erfarenhet av att administrera windows servrar
- Erfarenhet av agilt arbete
- Erfarenhet av att arbeta med JIRA
- Kunskaper om och erfarenhet av Azure DevOps är meriterande

Start: 15 Feb 2022
End: 31 Dec 2022

Infrastructure

Cloud Engineer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2679

Vi söker nu en DevOps Cloud Engineer till ett nystartad cloud team. Teamet CloudOps är del av gruppen Hybrid/Infrastrukturtjänster i sektionen Interna tjänster.

Teamet har i uppgift att hantera organisationens molnmiljöer. Teamets främsta uppgifter kommer att vara:
- Säkerhet.
- Övervakning.
- Standardisering av infrastrukturlösningar.
- Arkitektur stöd till övriga team.
- Tekniskt stöd till övriga team.

Fokus ligger på att bygga teamet och verktyg vilket innebär för närvarande att du måste vara öppen för bredare uppgifter som innebär en del systemutveckling, samt hjälpa verksamheten att förbättra processer och arbetssätt. Det innebär också att du kommer kunna vara delaktig att forma din roll. Du bör ha arbetat med devops, arkitektur eller operations på AWS och vi ser gärna att du även behärskar minst ett programmeringsspråk. Alla miljöförändringar görs med Infrastructure as Code så det är något du arbetat med tidigare.

Ska-Krav:
- Högskoleexamen eller högre i datorrelaterat område
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet efter examen
- Minst 3 års arbetslivserfarenhet av devops i AWS
- Minst 2 års erfarenhet av att jobba Intrastruktur som kod (Exempel: Terraform,Cloudformatin)
- AWS Associate eller högre

Bör-Krav:
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med Azure.
- Minst 1 års sammanlagd arbetslivserfarenhet av utveckling med Python, under de senaste 6 åren
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med Terraform.
- AWS Professional Certifications

Start: 07 Feb 2022
End: 31 Jan 2023

Management

Scrum Master - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2678

I uppdraget jobbar du med ett av team inom appområdet för att främja deras samarbete och gemensamma leveransförmåga, dels med sektionens intressenter och samarbetspartners. Alla team befinner sig i olika skeden av sin mognad och utveckling tillsammans. I rollen är det därför viktigt att du har hög förmåga att anpassa din approach och coachande insatser utifrån behov. Alla team jobbar utifrån Scrum-metodik.

Det sker förändring och anpassning till nya krav och behov löpande, och konsulten på denna roll ska kunna bidra till organisatorisk utveckling även inom andra områden.

Ska-Krav:
- Minst 3 års erfarenhet som Scrum Master (100%) eller Agile Coach (100%) för ett agilt team inom produktutveckling, under de senaste 5 åren
- Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med eller i olika Agila processer och metoder, under de senaste 5 åren.
- Erfarenhet av coaching och mentoring av andra ledare för att stärka deras agila approach, till exempel produktägare, projektledare och testledare från minst 5 uppdrag.
- Erfarenhet av coaching och mentoring av andra ledare för att stärka deras agila approach, till exempel produktägare, projektledare och testledare från minst 3 uppdrag senaste 5 åren.

Bör-Krav:
- Arbetat minst 3 år med kundtillvända system (Såsom app, webb) del av tiden bör vara förlagd inom det senaste året
- Minst ett tidigare uppdrag inom myndighet/förvaltning.
- Minst ett tidigare uppdrag där du etablerat nya agila team.

Start: 14 Mar 2022
End: 31 Jan 2023

QA

Testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2677

Vi söker en driven och erfaren testare till ett stort och prioriterat projekt med fyra agila team och ca 60 projektmedlemmar. Huvudsakliga arbetsuppgifter är analys och design av systemtester och systemintegrationstester inkl att granska och analysera krav utifrån ett testperspektiv och att producera testdata samt att exekvera tester och rapportera testresultat. Du ska delta aktivt vid retrospektiv och sprintplanering och kommer utföra utforskande tester.
OBS! Ytterligare information om uppdraget kommer ges vid senare steg i urvalsprocessen.

Du kommer att arbeta med bland annat:
- Analys och design samt genomförande av system- och systemintegrationstester.
- Granska och analysera krav utifrån testperspektiv
- Förbereda och strukturera testdata
- Genomföra system- och systemintegrationstester samt verifiera både funktionella krav och tekniska lösningar.
- Test av Frontend och test av Backend
- Testadministration i Jira Test Manager
- Utvärdera testning samt identifiera fel och orsakssamband samt kommunicera resultat.

Obligatoriska krav:
- Testarbete i framförallt medelstora (ca 20 pers.) och större systemutvecklingsprojekt, minst 5 års praktisk erfarenhet av samt gärna i minst två större projekt.
- Behöver vara certifierad - ISTBQ certifiering, eller likvärdig certifiering.
- Minst 5 års praktisk erfarenhet av SQL.
- Minst 5 års praktisk erfarenhet av XML.
- Minst 2 års praktisk erfarenhet av SCRUM eller annan liknande agil arbetsprocess.

Start: 01 Mar 2022
End: 01 Mar 2023

Design UI/UX

UX Designer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2675

Vi söker en driven och erfaren UX-analytiker/UX-designer som kommer ha huvudansvar för kundinvolvering. Huvudsaklig arbetsuppgift är att säkerställa god kvalitet i användarupplevelsen och skapa grafisk design till ett handläggarsystem.
OBS! Ytterligare information om uppdraget kommer ges vid senare steg i urvalsprocessen.

Vi söker dig som:
- har lång och gedigen praktisk erfarenhet av interaktionsdesign, kan leda andra och själv utföra arbete inom kundinvolvering, konceptdesign, detaljdesign och utvärdering.
- tillsammans med produktägare och agila team, skapa riktning i design som bidrar till att uppfylla produktmål och effektmål.
- har god erfarenhet av att presentera och motivera designbeslut för projektägare, produktägare, team och intressenter.
- har lång och gedigen erfarenhet av att målgrupps- och situationsanpassat tillämpa olika kommunikationsstilar så att alla som behöver förstå förstår.
- kan samverka med projektledning och övriga ledningsfunktioner samt övriga samverkande projekt enligt etablerade samverkansformer.

Obligatoriska krav:
- 7 år erfarenhet av konceptdesign, interaktionsdesign, tillgänglighet och användarvänlighet WCAG, användarstudier och användartester (från alla faser från planering till analys) samt utveckling av IT-system.
- Minst 5 års erfarenhet av att hålla möten och workshopas, och att presentera lösningar och koncept inom projektteam och för intressenter.
- 5 år erfarenhet av strukturerat arbete med krav genom att samla och dokumentera krav från fokusgrupper eller andra liknande grupper.
- Minst 3 års erfarenhet som UX designer av större komplexa utvecklingsprojekt inom större organisation med IT inslag de senaste 10 åren. Med större organisation avses fler än 400 anställda.

Start: 01 Mar 2022
End: 31 Dec 2022

Development

Software Engineer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2674

The Customer Engagement Area provides solutions for e-commerce platforms. The Customer Data & Engagement Engine team is the focal point of all customer-related data and loyalty program points solutions for future e-commerce platforms.

As a Software Engineer, you are responsible for the entire software life cycle – design, development, test, release, and maintenance and translate business needs into working software. Regardless of the area, tools, or languages, a software engineer builds and configures solutions that are easy to maintain and change, enabling a constant delivery pace to be kept indefinitely. This is achieved through continuous attention to technical excellence and good design, with extensive use of automation.

Mandatory requirements:
- Java
- Spring (in particular Boot, Data, AOP, and Cloud)
- Azure or other cloud hosting experience
- Docker, Kubernetes
- Integration development using RESTful web services
- Relational DBMS/JPA-Hibernate
- JMS
- Git
- CD/CI
- Distributed systems
- Microservices
- Agile methods

Good/Qualifying knowledge:
- Infrastructure as code
- NoSql
- React
- JHipster
- Splunk
- Jira/Confluence

Language skills:
- Fluent in English written and oral
- Swedish, oral, and written is meriting

Start: 01 Feb 2022
End: 30 Jan 2022

Management

Product Owner - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2673

The team goal is to enable an awesome support experience for colleagues worldwide through technology and innovation. The team works with the latest and greatest ServiceNow capabilities such as Predictive Intelligence/Machine Learning, Performance Analytics, Virtual Agent, Natural Language Understanding, and Walk-Up Experience and the new capabilities to come. Together with your team, you will have a great impact to improve and digitalize large-scale processes and be at the forefront of new technological initiatives.

Work tasks:
- Lead the Product - accountable for maximizing the value of the product resulting from the work of the team.
- Set ambitious and clear product vision and communicate it effectively to key stakeholders and the product team.
- Understands and contributes to the end-to-end team output strategy from inception to production.
- Collaboration with stakeholders to ensure the digital vision and products align within product strategy and requirements.
- Responsible for product-specific OKRs and KPIs once solution enters production and communicate regular tracking to collaboration partners.
- Own and maintain the backlog and prioritize based on the given OKRs and KPIs.
- Align with other Product Owners to ensure interfaces to other Products and shared OKRs and KPIs are maintained.
- Understands financial impact of Team and Product related decisions.
- Utilizes market and industry knowledge to translate user needs into user stories and acceptance criteria for their product.
- Define, implements, and track performance metrics once solutions enter production.
- Work close with Product Design to Integrate usability studies and research into product requirements to enhance user satisfaction and ensure customer-driven design.

Mandatory requirements:
- Atlassian: Jira och Confluence.
- ServiceNow platform

Qualifying requirements:
- Experience within the ServiceNow platform

Language skills:
- English
- Swedish (the team is based in Stockholm with all team members speaking Swedish)

Start: 07 Feb 2022
End: 31 Aug 2022

Development

Frontend Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2669

We are looking for a FrontEnd Developer for the Sell Price Product. The Sell Price product team’s mission is to enable the colleagues to set locally relevant and value-driven prices, secure price strategies, and understand the global and local price landscape. This is achieved in close cooperation with users and stakeholders by developing new solutions in parallel to improving existing solutions.

Work tasks:
- Designing and developing Single Page Applications using Angular.
- Work closely with PO, Product Designer, Architect, Business Expert, and stakeholders to develop features and value.
- Together with PO and the rest of the product team build and constantly develop the product and the future way of Sell Price.

Mandatory requirements:
- Minimum of 5+ years of development experience in Angular.
- Ability to work in a team towards a common objective.
- Experience in HTML, CSS, JavaScript (ES5, ES6).
- Great understanding of Web technologies likeES6 JavaScript Syntax, JSX, and tools like npm, Nodejs.
- Experience in incorporating and utilizing TDD and JavaScript unit testing frameworks.
- Experience in working with Git.

Qualifying requirements:
- At least 7+yrs of expertise in software development.
- Experience in working with Angular 11+.
- Experience in building complex UI Screens with editable grids with the help of either out-of-box or 3rd party libraries.

Bonus:
- Experience to work with Single Page Application templates based on ASP.Net Core.
- Experience in working Angular components to match with Figma files.
- Experience to work with Progressive Web Applications.

Language skills:
- English - oral, and written

Start: 24 Jan 2022
End: 29 Apr 2022

QA

Teknisk testare - Hela Sverige

Stockholm,

LEAD-2668

Som teknisk testare inom området fokuserar du på test inom något av verksamhetssystem som stöttar verkställighetsprocessen. Verkställigheten är största process och medarbetare inom området arbetar med att driva in och verkställa förpliktelser som rör betalning eller återställande av rättsförhållanden.

Arbetsuppgifter:
- Delta i det dagliga testarbetet genom att analysera krav och skapa testfall.
- Delta i analys av nyutveckling och incidenter.
- Testa utvecklad funktionalitet manuellt både baserat på testfall och utforskande.
- Bygga automatiska tester av ny- och befintlig logik med Java i JBehave och Selenium.
- Övervaka resultatet av automatiska tester som körs schemalagt med Jenkins.
- Säkerställa att felen som identifieras korrigeras.
- Arbeta kontinuerligt med utvärdering och förbättring av arbetssätt och bidra aktivt med kompetensspridning.

Arbetet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder och aktivt bidra till att teamet lyckas med agilt utvecklingsarbete. För att vara framgångsrik i detta uppdrag bör du ha mycket god samarbetsförmåga, men också god förmåga att arbeta självständigt. Du bör vara analytisk, strukturerad och stresstålig. Vi ser gärna att du arbetar proaktivt.

Språkkunskaper:
- Utmärkt svenska i tal och skrift.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/IT eller motsvarande kompetens
- Minst 2 års erfarenhet av testautomatisering
- Minst 5 års erfarenhet av teknisk test
- Erfarenhet av test i JavaEE-miljö på Unix/Linux-plattform
- Erfarenhet av att bygga autotester med exempelvis Java
- Erfarenhet av etablerade testramverk, tex JBehave och Selenium
- Erfarenhet av att arbeta med byggserver, exempelvis Jenkins.

Bör-Krav:
- Erfarenhet av agila verktyg för krav/test-hantering, t ex Jira testmanager eller motsvarande
- Erfarenhet av BDD-baserad testning
- Erfarenhet från integrationsintesiv testning
- ISTQB-certifiering Foundation level

Start: 01 Feb 2022
End: 31 Dec 2022

Management

Scrum Master - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2662

Vi söker nu efter en Scrum Master som initialt skall arbeta med ett plattformsteam inom webb. Teamet arbetar aktivt med utveckling av modulära webbplattform med fokus på saker som komponentutveckling, designsystem mm och även med utveckling inom marknadsföring/kommunikation.

I rollen är det viktigt att du har hög förmåga att anpassa din approach och coachande insatser utifrån behov. Alla teamen jobbar utifrån Scrum-metodik och arbetar med DevOps. Det sker förändring och anpassning till nya krav och behov löpande, och du ska kunna bidra till organisatorisk utveckling även inom andra områden. Den vi söker ska vara van vid att coacha och stötta team till att bygga upp struktur och stötta inom de agila processerna.

Rollen som Scrum Master innefattar även en viss nivå av teamledarskap. Det innebär att arbeta tillsammans med team och gruppchef för att säkra att teamet har rätt bemanning på rätt plats under rätt situation, säkra att teamet mår bra och har det stöd de behöver och även jobba med individer för att stötta dessa vid behov.

Konsulten ska bidra till andras växande. Du behöver därför ha en väl utvecklad förmåga att kunna göra avvägningar i ditt ledarskap och anpassa din approach till olika personer och behov.

Ska-Krav:
- Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av scrum master-rollen, senaste uppdraget skall ha varit som scrum master/agil coach
- Minst 2 års samlad erfarenhet av att arbeta med eller i olika agila processer och metoder.
- Minst 1 års erfarenhet av att arbeta med fullstackteam där produkten ägs och förvaltas inom teamet

Bör-Krav:
- Arbetat minst 1 år med teamledning, rekryteringar, teamsammansättningar, feedback mm
- Minst ett uppdrag inom myndighet/förvaltning.
- Arbetat minst 1 år med klassisk agil teamsetup (Ej ramverk som SAFe och liknande)
- Minst ett uppdrag av förändringsarbete

Start: 14 Feb 2022
End: 31 Dec 2022

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2656

Uppdraget innebär att vara verksamhetsprojektledare och i den rollen ansvara för att samordna och tydliggöra verksamhetens krav på biljett- och försäljningslösningens olika delar.

Du ska i dialog med berörda intressenter och sakkunniga såväl inom organisationen som bland dess ägare och relevanta partners kunna fånga och dokumentera verksamhetens krav och behov. Du ansvarar även för framtagande (och uppföljning) av en projektplan och kommer att arbeta i nära samarbete med ansvarig IT-projektledare. Uppdraget omfattar även att sammanställa underlag till styrgrupp för rapportering, beslut eller prioriteringar.

Då kravhantering är en viktig del i detta uppdrag ställs det stora krav på ditt erfarenhet av kravsamordning och uppföljning. Det är också viktigt med planeringsförmåga, samarbetsförmåga och erfarenheter inom tjänsteorienterade arbetssätt. Du kommer att agera i en strategiskt ledande roll i uppdraget vilket även ställer krav på god ledarskapsförmåga i projekt med högt IT-innehåll.

Uppdraget utformas i samarbete med beställarens kontaktperson(er). Du rapporterar framdriften till beställaren i av beställaren tillhandahållen mall. Introduktion till uppdraget sker vid uppstart och avstämningar sker löpande utefter behov.

Du kommer att ha många kontaktytor både inom och utanför organisationen, därför vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och självständigt, att du är prestigelös och lösningsorienterad och att du lägger vikt vid att leverera med noggrannhet, tydlighet och med kvalitet.

Ska-Krav:
- Du ska ha minst 4 års erfarenhet av projektledning i uppdrag med högt IT-innehåll.
- Du ska ha erfarenhet av minst 2 uppdrag där det ingick kravsamordning.
- Du ska ha erfarenhet av minst 2 uppdrag där det ingick att beskriva flöden för tjänsteorienterade arbetssätt och processer.

Bör-Krav:
- Erfarenhet av att arbeta som projektledare i minst 1 uppdrag som omfattade utformning av e-handels alternativt biljett- och försäljningslösning.
- Erfarenhet av att arbeta som projektledare i minst 1 uppdrag bestående av webb och app-utveckling.
- Erfarenhet av att arbeta som projektledare i minst 1 uppdrag som omfattade arbete med kollektivtrafik.

Start: 01 Feb 2022
End: 31 Aug 2022

QA

Testledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2652

Uppdraget är att planera, leda samt genomföra tester av ny funktionalitet fram till och med produktionssättning. Scopet för testerna är att granska leverantörens system- och integrationstester och leda acceptanstester samt dokumentera. Rollen förändras i faser från att ”hands on” testa, till att planera och koordinera externa parter till att skriva omfattande rapporter. Kandidaten behöver vara självgående gällande utförandet av testarbetet samt ha förmåga att själv identifiera testbehov utifrån dokumentation.

Dina arbetsuppgifter kommer vara blandade med både ledningsarbetet i form av arbetsnedbrytning, tidplaner, riskanalyser, beställningar och leda testare till att faktiskt utföra tester och skriva rapporter, granska rapporter från leverantörer, ta fram testdata och analysera utfall av tester. Arbetet sker enligt organisationens rutiner, processer och verktyg Xray (Jira).

Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att du har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Ska-Krav:
- Minst 4 års erfarenhet av arbete som testledare de senaste 6 åren
- Minst 5 års erfarenhet av arbete med komplexa IT-system med många integrationer, minst tre system involverade
- Minst 5 års erfarenhet av arbete i ledande position vilket har innefattat att leda och planera arbete för andra inidivider.
- Minst 4 års erfarenhet av att arbeta och planera i testverktyr X-ray/JIRA
- Minst 5 års erfarenhet av dokumentation; Testrapporter, beskriva testfall och upprätta testplaner.
- Minst 5 års erfarenhet av Linux programmering

Bör-Krav:
- Certifiering enligt ISTQB/ISEB
- Minst 1 uppdrag inom större organisation (+500 medarbetare) med flera (+5 grupperingar) intressenter och kravställare
- Minst 2 uppdrag som testledare med system för CCTV eller strömmad video
- Minst 3 års erfarenhet av testleda outsourcad/upphandlad lösning
- Minst 1 uppdrag som scrummaster för ett agilt sw-utvecklingsteam
- Minst 1 uppdrag som testledare inom offentlig förvaltning

Start: 01 Feb 2022
End: 31 Dec 2022

Development

Java Developer - Stockholm/Remote

Stockholm,

LEAD-2645

Systemutvecklaren:
- Utvecklar och implementerar mjukvarulösningar inom specificerad tid och budget samt enligt ställda krav, design och arkitektur.
- Genomför felsökning, isolerar och korrigerar mjukvarufel.
- Utgör stöd och support till drift och förvaltning av mjukvarulösningar.
- Utför enhetstester och integrationstester.
- Dokumenterar implementerad funktionalitet.
- Justerar/optimerar prestanda.
- Genomför intern och extern integration av system.
- Levererar enhetsstöd och dokumenterad kod som integrerar med angränsande system.
- Levererar systemdokumentation.

Arbetet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder och aktivt bidra till att teamet lyckas med agilt utvecklingsarbete.
För att vara framgångsrik i detta uppdrag bör du ha mycket god samarbetsförmåga, men också god förmåga att arbeta självständigt. Du bör vara analytisk, strukturerad och stresstålig. Vi ser gärna att du arbetar proaktivt.

Språkkunskaper:
- Utmärkt svenska i tal och skrift.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens
- Minst 2 års erfarenhet av utveckling av JavaEE/JakartaEE-baserade system under de senaste 6 åren
- Minst 1 års erfarenhet av framgångsrik testbaserad utveckling under de senaste 6 åren.
- Erfarenhet av JPA och/eller JMS under de senaste 6 åren.

Bör-Krav:
- Erfarenhet av testbaserad utveckling för enhets/integrationstest baserat på ramverk som Junit, JBehave eller motsvarande under de senaste 5 åren.
- Erfarenhet av Domain Driven Design.
- Erfarenhet av av XML/XSD/JSON/JSONSchema.

Start: 24 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

QA

Testare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2615

Uppdraget är planera samt genomföra projektets tester. Scopet för tester är alltifrån utforskande tester, system och integrationstester till end-to-end och acceptanstester.

Dina arbetsuppgifter kommer vara väldigt blandade med fokus på att skapa testfall, utföra tester och skriva rapporter, förändringshantera, granska rapporter från leverantörer, ta fram testdata och analysera utfall av tester.

Du kommer stötta verksamheten med testutförandet och vara delaktig i att stödja och följa upp kravarbetet.

Ska-Krav:
- Minst 4 års erfarenhet av arbete som testare.
- Minst 2 års arbete av testning av integrationer där minst 3 system är involverade.
- Minst 2 års erfarenhet av arbeta med testverktyg, Xray (Jira) och/eller HP ALM.
- Minst 2 års erfarenhet av test enligt agil metodik.
- Minst 2 års erfarenhet av test i projekt metodik.

Bör-Krav:
- Certifiering enligt ISTQB/ISEB.
- Erfarenhet från uppdrag inom större organisationer (>500 anställda).
- Minst 1 års erfarenhet av att testa Customer Relationship Management system.
- Minst 1 års erfarenhet av att testa system baserat på MS dynamics.
- Minst 1 års erfarenhet av att genomföra eller planera acceptanstester med slutanvändare.
- Minst 1 års erfarenhet av Testledning.
- Minst 1 års erfarenhet av releasekoordinering.

Start: 03 Jan 2022
End: 31 Dec 2022

Management

Tech Lead - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2553

We are looking for an Architect / Tech lead for Optimized Packing and Packaging. The area Optimized Packing and Packaging is a part of the Sourcing & Production domain and the Supply planning Product Area. The team’s mission is “To provide a seamless, sustainable and efficient packing & packaging solution for the entire logistics flow ensuring an excellent customer experience”.

The team is newly built, agile, and cross-functional with a great passion for developing a world-class solution for optimization of packing & packaging. The current solution is to be defined and we believe it to consist of three parts COTS solution, in-house development as well as utilizing AI capabilities.

Responsibilities:
- Design, develop and implement enterprise-scale solutions to support business strategy and goals.
- Evaluate COTS solutions for packing and packaging.
- Design APIs:s and events to communicate with Products and solutions.
- Identifying, researching, and prototyping new technologies to improve DevOps processes.
- Build a functional CI/CD pipeline that maximizes efficiency for the dev team.
- Conduct design and code reviews with extended team to ensure that code meets enterprise standards.
- Collaborating with various teams and disciplines to promote and develop DevSecOps best practices.
- Work closely with the Product Owner to fully understand requirements or clarify functional requirements and translate to actionable stories that can be worked on independently.
- Working with teams to develop code quality metrics and release gates.

Preferred skills and previous experiences:
- You have excellent communication and documentation skills in English.
- Being passionate about the customer and commitment to creating the best customer experience.
- Structured and pragmatic approach to communicating in a dynamic environment.
- Knowledge and experience in selecting COTS including working in an RFI/RFP process.
- Knowledge and experience building cloud solutions with a full DevOps perspective.
- Knowledge and experience building and maintaining modern integration patterns APIs + events.
- Experienced in working with vendors around solutions from a long-term perspective.
- Knowledge and experience of agile methods and frameworks such as Scrum, Kanban, SAFe.
- Agile mindset and willing to find new ways to deliver on your goals in case you get stuck.
- You are truly a doer, willing to get hands-on solving any problems needed to help the product move forward.
- You are structured, analytical, and fast in understanding and execution.
- Humble yet driven, you believe in a non-hierarchical culture of collaboration, transparency, safety, and build trust and relationships at all levels.
- Experience with Jira.
- Experience in the Supply chain, preferably in Packing and packaging.

Start: 03 Jan 2022
End: 30 Jun 2022

Development

Fullstack Developer - Malmö

Malmö,

LEAD-2427

- Be able to take responsibility and be self-driven.
- In a humble way cooperate with the team.
- Worked with systems including both SW and HW

You have:
- +5 years of experience within software development
- Experience as a frontend developer working in Typescript/Javascript
- Experience with data layer interfaces (we use a combination of message queues, REST, custom web sockets, etc…)
- Experience with microservice architecture (Docker, Kubernetes, etc…)
- Experience working with collaboration software (e.g. Jira, Confluence, Git)
- Fluent English skills

Good to have:
- Experience in DevOps, Continuous Integration & Delivery
- Experience working in an international, multicultural, and entrepreneurial environment
- Knowledge within cloud services (Azure/AWS etc.)

Start: ASAP
End: Open

Management

Product Owner - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2216

As a part of Customer Domain, the Customer Attraction area is responsible for all digital capabilities across the organization that attracts new and existing customers into the stores, both digital and physical. This includes the technology supporting all our paid and organic marketing activities, such as email, push, paid, and organic marketing channel technology as well as core enablers such as attribution, media mix modeling, content optimization, and 3rd party data sources. The area is fully responsible to develop, build & operate these tech products to fulfill the Group’s business growth.

About the role & Responsibilities:
- As a Product Owner for Owned Media Channels, you will have a tight collaboration with the other products within Business Tech as well as with different marketing and media teams within the Group. Your role is to secure that the customers across the markets and brands receive relevant content at the right time, in channels they have actively chosen to meet in.
- Take end-to-end ownership of the product (full lifecycle from ideation to optimization) with ultimate accountability for business and customer value delivered
- Set ambitious and clear product mission and OKRs and translate these into a prioritized roadmap and team backlog that drive agreed KPIs
- Lead a cross-functional team including business experts, software engineers, product designers, and data analysts to execute and deliver value
- Set a budget and follow up costs for the product team
- Maintain an in-depth understanding of market/industry landscape and customer needs through gathering & analyzing qualitative and quantitative insights to adjust strategy and priorities dynamically
Clearly communicating the product mission, OKRs, and backlogs across the organization
- Translate customer needs into user stories and acceptance criteria for the product
- Define MVPs, manage product backlog priorities, and strategically de-scope to achieve rapid feedback cycles
- Monitor and manage the financial impact of decisions and priorities of the product team
- Engage, communicate and collaborate with product-specific stakeholders within the organization, as well as the marketplace partners.

Qualifications:

We believe that you have a leadership style that coaches and empowers your colleagues so they can lead, collaborate and deliver exceptional customer and business results. We also believe that you have experience from working with Marketing and/or Sales, and preferably have knowledge about email and push channels.

- Experience in leading a cross-functional team
- At least 3 years experience of working as Product Owner/Product Manager
- Experience working with external business partners, vendors, and suppliers
- Strong in planning, prioritizing, execution, and follow up together with a “can-do attitude”
- Motivated to work in an environment that allows you to work and take business decisions independently
- Previous experience of working in an agile, customer-centric, product organization
- Fluent in English both written and verbal

Start:01 Jul 2021
End: 30 Jun 2022