K&A

Rekrytering

Infrastructure

Solution Architect - Stockholm

IT-service söker en expert/arkitekt på virtualiseringsplattformar baserade på VMwares produktportfölj. Arbetet kommer att bedrivas i ett utvecklingsteam för IT infrastruktur.

Skatteverket befinner sig i en spännande fas där en helt ny privat molninfrastruktur ska implementeras och tas i bruk. Här behövs en arkitekt/tekniker med mycket god kunskap om VMwares virtualiseringsplatform, speciellt med expertis inom produkten VMware Cloud Director (VCD) och närliggande komponenter. Kunskap om nätverk och lagring är meriterande..

I rollen ingår det att ge råd baserat på erfarenhet av liknande installationer, designa lösningen tillsammans med andra arkitekter, samt konfigurera upp plattformen tillsammans med andra tekniker. Arbetet ställer stora krav på självständighet och framåtanda. Det dagliga arbetet kan under perioder innebära högt tempo och många samtidiga arbetsuppgifter. Arbetet kommer att bedrivas i ett projektteam för IT infrastruktur som tillämpar agila metoder enligt Scrum.

Ska krav:
Flera års erfarenhet av praktiskt arbete med design, arkitektur och utveckling av VMware plattformar
erfarenhet av att implementera en plattform med vmware cloud director
Du ska ha god dokumentationsvana
Svenska i tal och skrift på modersmålsnivå

Meriterande:
Erfarenhet av Agilt arbetssätt enligt Scrum
Erfarenhet av verktyget Jira

Remote: 40%

Start: 2023-09-01

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3900

Closing: 2023-06-12

QA

Senior Performance Tester - Stockholm

Vi söker en prestandatestare till Skatteverket!
Du kommer att ingå i ett team om ca 10 personer där alla jobbar med Prestandatester och testautomatisering.
Du kommer att få ansvaret att driva kortare uppdrag (2-3 veckor) där testperioden kommer att avslutas med en testrapport som är muntligen redovisas för kunden/projektet.
Du kommer att testa många olika system som finns på Skatteverket och KFM. Inom gruppen finns även miljö-specialistkompetens för att snabbt få igång testmiljöerna. Oftast jobbar man två personer i komplexare uppdrag för att hinna med att verifiera alla krav.
Du kommer även att ansvara för vidareutvecklingen av testautomatiserings-ramverket (Optimum) och administrera tillhörande databaser. Nyutveckling och förvaltning av automatiserade tester kommer också att ingå i ditt ansvar.

Arbetsbeskrivning:
Ta fram ramverk för att underlätta/förenkla utvecklingen och underhållet av framtida automatiserade och icke automatiserade testfall
Utveckling av metoder, tekniker och verktyg för tekniska tester.
Utveckling av metoder, tekniker och verktyg för att hantera testmiljöerna.
Utveckling av icke funktionella automatiserade tester
Konfigurera och förvalta testservrarna(Loadrunner & Apache Jmeter), Jenkins, SiteScope, Prometheus.
Konfigurera och förvalta Prestandatestteamets egna databaser.
Vidareutveckla och förvalta Prestandatestteamets automatiseringsramverk (Optimum) och dess portal.
Dokumentera och kompentens överföra till relevant personal.
Planera, designa, utföra och redovisa prestandatester för skatteverkets interna och externa system.
Planera – skriva testplaner, beskriva testdata se till att tidplanen håller.
Designa – bygga test-skript, belastningsscenarios/flöden, preparera systemet med testdata som behövs för att kunna utföra ett prestandatest på ett produktionslika sätt.
Redovisa – löpande informera kunden om status, dokumentera allt som görs, samt redovisa relevanta resultat muntligen för projektet/kunden enligt plan, dvs i utsatt tid.

Ska krav:
15 års erfarenhet av prestandaoptimering och prestandatestning av Internetbaserade Enterprise IT-system
10 års erfarenhet av att utveckla prestandatestmetodik
Erfarenhet av prestandaoptimering av containerlösningar i RedHat OpenShift
Erfarenhet av arbete som utbildare/lärare inom prestandatestning med verktygen Mercury/HP/MicroFocus LoadRunner, Visual Studio Loadtest och Apache JMeter
Erfarenhet av att utveckla egna plugins och verktyg för prestandatester i Java, C och C#

Meriterande:
Flera års erfarenhet av arbete på myndighet med minst 10.000 anställda
Erfarenhet av prestandaoptimering av virtuella maskiner i VMware vSphere/vCloud
Erfarenhet av prestandaoptimering av Oracle Databaser

Personliga egenskaper:
Social
Vara flexibel i sin tanke för att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter efter vad som prioriteras och omprioriteras
Pedagogisk för att kunna lära andra och kunna vara mentor
Kunna arbeta självständigt såväl som i grupp
Kunna hantera tillfälliga arbetstoppar som kan kräva kvälls och helg arbete.

Remote: N/A

Start: 2023-07-01

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3899

Closing: 2023-06-12

QA

Performance Tester - Stockholm

Vi söker en prestandatestare till Skatteverket!
Du kommer att ingå i ett team om ca 10 personer där alla jobbar med Prestandatester och testautomatisering.
Du kommer att få ansvaret att driva kortare uppdrag (2-3 veckor) där testperioden kommer att avslutas med en testrapport som är muntligen redovisas för kunden/projektet.
Du kommer att testa många olika system som finns på skatteverket och KFM. Inom gruppen finns även miljö-specialistkompetens för att snabbt få igång testmiljöerna. Oftast jobbar man två personer i komplexare uppdrag för att hinna med att verifiera alla krav.
Du kommer även att ansvara för vidareutvecklingen av testautomatiserings-ramverket (Optimum) och administrera tillhörande databaser. Nyutveckling och förvaltning av automatiserade tester kommer också att ingå i ditt ansvar.

Arbetsbeskrivning:
Ta fram ramverk för att underlätta/förenkla utvecklingen och underhållet av framtida automatiserade och icke automatiserade testfall
Utveckling av metoder, tekniker och verktyg för tekniska tester.
Utveckling av metoder, tekniker och verktyg för att hantera testmiljöerna.
Utveckling av icke funktionella automatiserade tester
Konfigurera och förvalta testservrarna(Loadrunner & Apache Jmeter), Jenkins, SiteScope, Prometheus.
Konfigurera och förvalta Prestandatestteamets egna databaser.
Vidareutveckla och förvalta Prestandatestteamets automatiseringsramverk (Optimum) och dess portal.
Dokumentera och kompentens överföra till relevant personal.
Planera, designa, utföra och redovisa prestandatester för skatteverkets interna och externa system.
Planera – skriva testplaner, beskriva testdata se till att tidplanen håller.
Designa – bygga test-skript, belastningsscenarios/flöden, preparera systemet med testdata som behövs för att kunna utföra ett prestandatest på ett produktionslika sätt.
Redovisa – löpande informera kunden om status, dokumentera allt som görs, samt redovisa relevanta resultat muntligen för projektet/kunden enligt plan, dvs i utsatt tid.

Ska krav:
8 års erfarenhet av prestandatester med verktygen Mercury/HP/MicroFocus LoadRunner / Visual Studio Loadtest
8 års erfarenhet av prestandatester för Oracle Databaser / Microsoft SQL Server
8 års erfarenhet av nätverksprotokollanalys med WireShark / Etherreal eller liknande
Gedigen erfarenhet av monitoring och övervakning av komplexa IT miljöer med Mercury/HP/MicroFocus SiteScope
Djupa tekniska kunskaper av att monitorera och övervaka Microsoft Windows Server och RedHat Enterprise Linux

Meriterande:
Erfarenhet av att leda prestandatestteam
Erfarenhet av att sälja in prestandatesttjänster till kundprojekt
Erfarenhet av att följa upp prestandatestresultat i produktion

Personliga egenskaper:
Social
Vara flexibel i sin tanke för att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter efter vad som prioriteras och omprioriteras
Pedagogisk för att kunna lära andra och kunna vara mentor
Kunna arbeta självständigt såväl som i grupp
Kunna hantera tillfälliga arbetstoppar som kan kräva kvälls och helg arbete.

Remote: N/A

Start: 2023-07-01

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3898

Closing: 2023-06-12

QA

Test Analyst - Lund

Write and maintain manual and automated tests
Execute assigned test cases
Validate new functionality and bug fixes
Exploratory testing
Acceptance testing
Write and maintain Jenkins pipelines
Report test results and metrics in automated test activities.
Report and follow-up found defects
Manage test environments
Participate in an extended QA/CTF team

To fit for this role we believe you have at least 3 years of experience from a similar role.

Requirements:
Test automation skills and experience
Experience in automating both UI and API tests
Experience with various test automation tools such as Selenium
Experience with scripting languages such as Python
Accountable and Responsible
Analytical thinking skills
Driven and autonomous
Experience working in agile teams
Strong communication and collaboration skills.

Good to have:
Jenkins experience
Docker experience
ISTQB certified tester

Remote: 2 days/week

Start: 2023-08-15

Location: Lund 
ID: LEAD-3885

Closing: 2023-06-16

Development

Backend Developer - Stockholm

You will join our team developing our website. The team is end-to-end responsible for the product but shares the application development with two other development teams. You will join as a Senior Backend developer to build and maintain new and existing features in the product. You will also have a willingness and an interest to contribute to Frontend from time to time - if needed, our website. You will work and contribute to the whole development process; from idea to build, test and release.

Close communication and collaboration are needed with multiple teams connecting to the entire system around this team's specific application that orchestrates workflows between different applications and microservices. Data models and relationships is important to understand.

To succeed in the role, you are structured and highly committed in what you do. You understand the value of continuous improvement and challenging the status quo. You are driven, self-motivated, communicative. You are a responsible, respectful team player willing to jump in where is needed for the team and the company to succeed.

Requirements
• 5+ years experience with .Net
• .Net core
• Modern customer-facing web applications based on .Net
• Experience in writing clean, scalable code using C#
• Commercial third-party CMS (Headless, WordPress, Episerver, contentful)
• Vue or similar modern frameworks such as ANGULAR or REACT
• Css
• Some work in front-end during the last five years

Good to have:
• Contentful
• E-commerce
• Worked with the transformation from Episerver to newer CMS (headless)
• DevOps as a natural part of who you are
• Git
• APM, Elastic search
• Working in an autonomous agile team
• TDD or DDD
• Used to work within a highly distributed IT stack (REST)
• Knowledge of how to design easy-to-use front-end APIs

Remote:

Start: 2023-06-05

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3881

Closing: 2023-06-06

QA

Test Manager - Stockholm

The area of Custody is starting up a significant transformation, implementing a new future-proof IT platform and Operative setup that will support our business and operation. You will get the opportunity to contribute to the transformation by setting and maintaining an appropriate test approach, and overall test planning (incl test automation direction) and act as a point of contact for test-related aspects including advice across involved teams.

In addition to that, you will lead the testing effort and initially also look into the needed staffing. On the way, you will onboard new staff (test leads, testers/test analysts, and test automation experts). You will plan the test effort and set the structure for the testing effort. In your work, you will interact with many different stakeholders (Project Manager, Product Owners, Architects, Tech Lead, and IT development teams).

Requirements:
9+ years of experience
Experience in leading large test initiatives
Strong problem-solving skills
Structured with excellent attention to detail
Experience in working with complex systems and/or large/complex projects and thriving in a fast-paced environment
Pragmatic, adaptable, and prestige less
Technical background
Used to networking and using your communicative ability when working with stakeholder management in several areas
Like to work both independently and with others and can work under tight deadlines while maintaining multiple tasks/projects
Strong drive, like to take initiative and you can define a task even if initially is not fully clarified.

Nice to have:
Knowledge within the Custody & Securities domain.

Language:
Swedish and English

Remote: 2 days/week

Start: 2023-08-07

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3880

Closing: 2023-06-09

Management

Projektledare - Malmö

Vi söker en projektledare på nivå 4 vilket normalt uppnås efter 8 års erfarenhet. Projektledaren ska leda arbetet med att modernisera datornätverk på c:a 80 kontor runt om i Sverige.

Arbetet omfattar huvudsakligen att:
Skapa en plan för arbetsinsatser och logistiken kring nödvändigt material för respektive kontor
Leda tekniker och upphandlad leverantör av installationstjänster med målet att genomförandet på respektive kontor ska vara klart inom överenskommen tid
Förse tjänsteansvarig med underlag för beställningar
Förse tjänsteansvarig med ekonomiska prognoser avseende behov av material och installationstjänster
Regelbunden rapportering av progress, avvikelser och risker till relevanta intressenter.

Ska krav:
Minst 8 års erfarenhet av projektledning
Flera års erfarenhet av projektledning av IT infrastrukturprojekt i stora organisationer
Flera års erfarenhet av att leda utrullningsprojekt som har målet att modernisera IT-tekniska lösningar på ett flertal orter
Administrativt skicklig och med erfarenhet av att arbeta med kostnadsberäkningar respektive ekonomisk planering och uppföljning

Meriterande:
Tidigare uppdrag inom offentlig sektor
Certifiering inom projektledning
Erfarenhet av Agilt arbetssätt enligt Scrum
Erfarenhet av arbete i verktyget Jira

Möjlighet till arbete från annan ort: Ja

Remote: 40%

Start: 2023-08-14

Location: Malmö 
ID: LEAD-3878

Closing: 2023-06-07

Management

Projektledare - Stockholm

Vi söker en projektledare på nivå 4 vilket normalt uppnås efter 8 års erfarenhet. Projektledaren ska leda arbetet med att modernisera datornätverk på c:a 80 kontor runt om i Sverige.

Arbetet omfattar huvudsakligen att:
Skapa en plan för arbetsinsatser och logistiken kring nödvändigt material för respektive kontor
Leda tekniker och upphandlad leverantör av installationstjänster med målet att genomförandet på respektive kontor ska vara klart inom överenskommen tid
Förse tjänsteansvarig med underlag för beställningar
Förse tjänsteansvarig med ekonomiska prognoser avseende behov av material och installationstjänster
Regelbunden rapportering av progress, avvikelser och risker till relevanta intressenter.

Ska krav:
Minst 8 års erfarenhet av projektledning
Flera års erfarenhet av projektledning av IT infrastrukturprojekt i stora organisationer
Flera års erfarenhet av att leda utrullningsprojekt som har målet att modernisera IT-tekniska lösningar på ett flertal orter
Administrativt skicklig och med erfarenhet av att arbeta med kostnadsberäkningar respektive ekonomisk planering och uppföljning

Meriterande:
Tidigare uppdrag inom offentlig sektor
Certifiering inom projektledning
Erfarenhet av Agilt arbetssätt enligt Scrum
Erfarenhet av arbete i verktyget Jira

Möjlighet till arbete från annan ort: Ja

Remote: 40%

Start: 2023-08-14

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3877

Closing: 2023-06-07

Infrastructure

Solution Architect, Arbetsförmedlingen - Stockholm

Lösningsarkitekt för utveckling av digitala självservicetjänster till arbetssökande och arbetsgivare. Rollen kräver ett gott samarbete med andra i det agila utvecklingsteamet och produktledningen. Rollen innebär också samarbete med andra utvecklingsteam och plattformsteam med fokus på kontinuerlig leverans. Kvalitetsmedvetenhet är viktigt och utvecklingsmiljön är komplex.

Ska krav:
• Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av systemutveckling.
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av utveckling av REST API-er för webbtjänster.
• Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av arbete som systemarkitekt med ansvar för framtagande av lösningen på både abstrakt och systemteknisk nivå.
• Kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
• Kunskap och praktisk erfarenhet av Elastic Search.
• Kunskap och praktisk erfarenhet av Logstash.
• Kunskap och praktisk erfarenhet av Komplexa it-system med hög andel systemintegrationer.
• Ha en utvecklarbakgrund och ha arbetat i flera år med att skriva kod samt bereda beslutsunderlag till produktledningen och ha haft en ledande roll i verksamheten.

Remote: 49%

Start: 2023-07-01

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3875

Closing: 2023-06-12

AI Data

Data Engineer - Stockholm

I uppdraget ingår hantering av GitLab/Azure DevOps, Artifactory, Kafka och OpenShift och löpande utveckling av releasepipeline för datatransformeringar och maskininlärning i en säkerhetsmässigt komplex IT-miljö. kommer Konsulten kommer att vara en del av kittet mellan data science och vår IT-drift och kommer vara delaktig i vidareutvecklingen i en containerbaserad miljö. I uppdraget ingår även att jobba mot våra databärande plattformar Hadoop och SQL för data at rest samt Kafka och OSI Soft PI för data in motion.

Uppgifter:
Ta fram eller uppdatera dokumentation i form av krav- och designdokument
Kontinuerligt designa, utveckla och testa dataflöden/Data pipelines bl.a. för våra Machine learning algoritmer, där både historisk data och data i realtid ingår, i ett DevOps-team
Ta fram eller uppdatera systemdokumentation
Samarbete inom teamet men även med andra delar av organisationen.
Hantera incidenter, där felsökning och buggrättning kan ingå, samt bistå i övrigt i IT-förvaltningen av våra applikationer.

Skakrav:
Högskole/universitetsutbildning inom IT, omfattande minst 120p/180hp. Alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer som relevant.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av programmering i Java eller Kotlin.
Arbetslivserfarenhet i minst 2 projekt av arbete med DevOps och CI/CD.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete i Linux-miljö med t.ex. scriptning, systemadministration, installationer,
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift

Börkrav:
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med att utveckla och driftsätta microtjänster där OpenShift/Kubernetes och/eller Kafka har ingått.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet från arbete som Data Engineer i tvärfunktionella team tillsammans data scientists och som arbetar med maskininlärning.
Arbetslivserfarenhet i minst 2 projekt av arbete med automatisk testutveckling.

Egenskaper:
God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Har förmåga och vilja att ta till sig nya kunskaper
Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
Arbetar självständigt och målinriktat med ett stort intresse för att skapa hållbara och säkra IT-lösningar.

Remote:

Start: 2023-08-15

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3867

Closing: 2023-06-08

Infrastructure

Lösningsarkitekt - Stockholm

Trafikinformation är en central del av vårt uppdrag. Vi har många system och tjänster som bidrar till att säkerställa flödet av planerad data och realtidsinformation från alla olika trafikslag och trafikutövare kommer resenären till gagn. Som lösningsarkitekt kommer du huvudsakligen arbeta med framtagning av nya backend-lösningar för stabil, effektiv och robust dataförsörjning inom området. Här ingår bland annat system och tjänster för grunddata, tidtabellsproduktion, planerad trafikinformationsdata, realtidsuppdateringar, skyltsystem, reseplaneraring med mera.

Vi arbetar tillsammans med verksamheten på ett strukturerat sätt med processer och en operativ modell där både agila team och standardsystem från tredjepartsleverantörer ingår. Då området är komplext och många av systemen hänger ihop i flöden så är det av stor vikt att du förstår sammanhangen och kan stötta i arbetet mot den framtagna målarkitekturen.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med annan linjeverksamhet i beroenden till en rad driftsatta tjänster och system: som lösningsarkitekt behöver du därför ha mkt god förståelse för både nyutveckling och förvaltning.

Inom området finns även domänarkitekter som stöttar pågående initiativ och det är av stor vikt att kunna både stämma av tänkt arkitektur mot målarkitektur men även att kunna förankra och visualisera tänkta lösningar med både IT-specialister, verksamhet och tredjepartsleverantörer.

Du är van att jobba med systemflöden, informationssäkerhet och realtidsdata. Förmågan att förstå komplexa samband och erfarenhet av både agila utvecklingsteam och förvaltning mot externa leverantörer är viktig. Praktisk erfarenhet av trafikinformation och kravställning i offentliga upphandlingar är meriterande.

Ska krav:
Minst 7 års dokumenterad erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt IT i projekt.
Minst 3 uppdrag i rollen som lösningsarkitekt med lösningsarkitektur och systemdesign de senaste 5 åren
Minst 2 års erfarenhet av att jobba att ta fram lösningsförslag baserad på molntjänster.
Minst 3 år erfarenhet av att jobba med nätverksprodukter.
Erfarenhet av genomförande av krav- och GAP-analys för informations- och IT-säkerhet från minst 1 tidigare uppdrag .
Minst 2 års erfarenhet av att genomfört granskning av lösningsförslag från leverantörer

Mervärdeskrav:
Erfarenhet från minst 2 tidigare uppdrag där konsulten arbetat med säkerhetsklassad information och/eller hantering av sekretessuppgifter.
Certifiering inom IT-arkitektur
Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av att ha arbetat med trafiksäkerhet inom spårtrafik och dess regelverk.

Egenskaper:
Ordningsam, strukturerad och kunna arbeta självständigt
Kommunicerar enkelt och tydligt med fokus på mottagarens förutsättningar och behov
har förmåga att se helheten men även kunna gå in i detaljer vid behov
har förmåga att se och föreslå förbättringsmöjligheter
är analytisk och lösningsorienterad
är prestigelös och främjar ”högt i tak”
Mycket god förmåga att skapa samarbete mellan olika intressenter

Remote: Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.

Start: 2023-07-03

Location: Stockholm 
ID: LEAD-3853

Closing: 2023-06-06

Development

Unreal Engine C++ Developer, Sony - Lund

You will be working in a close-knit multi-disciplinary team consisting of 3D artists, game programmers, and engineers creating immersive virtual experiences where you bring in the physical aspects via the latest sensing technologies into the digital experiences. This could also be referred to as Metaverse-related experiences, like Virtual Fan engagement.

In the role of Creative UE4 Developer, you will be responsible for imagining new concepts and experimenting with virtual experiences, creating prototypes within Unreal Engine, and evaluating them. The role will allow for creative independence, giving you the freedom to realize your ideas and find your approach to solving problems. Since the role requires physical testing, you should be comfortable working with hardware and performing tasks such as swapping out PC components, recalibrating sensors, and rerouting cables.

The team, you would be a part of, have broad experiences developing virtual and digital experiences as well as interactive experiences for a wide range of environments such as 360-degree projection rooms, large-scale LED and projection walls as well as AR and VR headsets. These experiences can be seen in public spaces such as airports, st, ores, etc., and are frequently used to promote some of the most well-known IPs in theaters as well as during red-carpet events.

Required qualifications:
Ability to take the lead in a team of experienced developers and artists.
Extensive knowledge of Unreal Engine, C++, and, blueprints.
Ability to create and develop effects that wow our customers
Good understanding of interaction design and user experience
A good understanding of real-time graphics, performance, and optimizing content.
Adaptable to a fast and frequently changing work environment.
Creative mind - Brings exciting ideas and new ways to wow people.
Always striving for perfection - Loves to “turn every stone”.An eye for both details and able to see the full picture.
Likes problem-solving and can think creatively and resolve technical challenges.
Excellent communication skills (English), on both a technical and creative basis.

Preferred qualifications:
Previous experience in developing games or apps within Unreal Engine3+ years of graphics-oriented development.
Experience with various 3D software such as Maya, Blender, or similar.
Experience working with Adobe Suite such as Photoshop, After Effects, etc
Experience in VR/AR development is a benefit in this role but not a requirement.
Artistically as well as technically inclined.Ability to travel at least 2 weeks per year.
Comfortable with computer equipment, e.g. swapping graphics cards and connecting sensors and equipment to the computers.

Remote: N/A

Start: 2023-06-12

Location: Lund 
ID: LEAD-3773

Closing: 2023-06-30