K&A

C++ Developer, QT - Remote

Malmö
LEAD-2004
Development
Development

Java Developer - Stockholm

Stockholm, LEAD-2003
Development

Database Developer - Stockholm

Stockholm, LEAD-2002
Development
Enter the lead key above
Development
C++ Developer, QT - Remote
LEAD-2004

Development
Java Developer - Stockholm
LEAD-2003

Development
Database Developer - Stockholm
LEAD-2002

C++ Developer, QT - Remote

LEAD-2004

Teamet består av en grupp mjuk och hårdvaru utvecklare, som normalt sett göra detta uppdrag helt själv.

Kunden behöver en konsult för att vara med och slutföra upprättandet av ett HMI, som existerande team inte hinner med.
Kunden har precis fått hem en ny maskin för att köra tester, vilket kan utföras via en laptop.
Den lanseras under Q1-Q2 vilket gör att ett HMI måste finnas på plats.
Kunden har gjort kanske 60-70% av detta arbete, men med den arbetsbördan som finns på övriga team så behöver de nu slutföra projektet med hjälp av en extern konsult.
Koden är C++ i ramverket Qt5. De ser helst att du har erfarenhet från Qt5, men har du lång erfarenhet från liknande ramverk kan det vara aktuellt.

C++, Qt5 (eller snarlik), HMI
Svenska
Självgående, mogen, effektiv.

Start: ASAP
End: 2 months+

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Java Developer - Stockholm

LEAD-2003

We are looking for a medior to senior Java Developer with a test driven mind set.

Competence requirements:
Java 10/11/15, JDBC, JMS, Spring Framework.
The candidate should have worked for longer periods in an agile environment and fully understand agile principles with the team having a shared responsibility for what they deliver.
The candidate has an interest in QA and test.

Additional qualification:
Knowledge of TDD and test automation
Spring Boot
React/Javascript
Kafka
Docker/Kubernetes
Basic Linux/Unix
REST, Maven, Git
Databases like Oracle, MongoDB, Postgres
JMS Providers such as Active MQ or similar
Knowledge of Domain Driven Design and Development
Experience of test data management, mocking of external APIs
Experience of continuous delivery
Provisioning, service activation, TV (broadcast and play) and telecom experience
Knowledge of PL/SQL.

Start: 08 Feb 2021
End: 31 Jul 2021

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Database Developer - Stockholm

LEAD-2002

We need a developer with at least 5 years of experience in system development in Oracle PL/SQL. Together with us, you develop solutions within CRM and Billing for, among other things, our consumer customers. We take responsibility for requirements, development, testing, release management, and system management. The team consists of developers in both PL/SQL and Java.

We hope you are a person who likes to collaborate and likes to communicate with others. You have a great drive, are curious, and taking responsibility comes naturally to you. In our department, you need to be able to communicate in English fluently in both speech and writing.

Competence requirements:
Extensive experience of development in PL/SQL development and with an emphasis in ordering and billing flows
At least 5 years of experience PL/SQL, Oracle, Oracle Forms
Communicative team player
Work in agile teams
java
REST APIs
Experience from data migrations
Experience in Telecom is a merit
Speaks and writes English fluently

Start: 08 Feb 2021
End: 31 Aug 2021

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Java Developer - Stockholm

LEAD-2001

Vi söker en fullstack-utvecklare med bred kompetens av java applikationer och särskilt fokus på gränssnittsutveckling.

Systemutvecklaren arbetar med systemutveckling och implementerar funktionalitet baserad på fastställda krav. Utveckling av system sker med hänsyn till den planerade/levererade lösningens hela livscykel. I uppdraget ingår även 3:e linjens support.

Systemutvecklaren:
Utvecklar och implementerar mjukvarulösningar inom specificerad tid och budget samt enligt ställda krav, design och arkitektur. 
Genomför felsökning, isolerar och korrigerar mjukvarufel.
Utgör stöd och support till drift och förvaltning av mjukvarulösningar. 
Utför enhetstester och integrationstester. 
Dokumenterar implementerad funktionalitet. 
Justerar/optimerar prestanda. 
Genomför intern och extern integration av system. 
Levererar enhetsstöd och dokumenterad kod som integrerar med angränsande system. 
Levererar systemdokumentation. 

Uppdraget innefattar arbete inom:
Språk/plattform: Java (JDK8)/JavaEE7 eller senare med fokus på EJB3, JPA2, JMS.
Frontend: Angular, React, Javascript/Typescript och Struts 2
Database: Oracle (JPA/SQL)
Integration: XML/XSD, Soap, JMS
Byggstöd: Maven och Jenkins
Versionshantering: Git 
Versionhantering - database: Liquibase
Applikationsserver: Weblogic v12
Utvecklingsverktyg: IntelliJ för Java-utveckling
Testramverk: Junit/Mockito 
Driftsmiljö: Redhat Linux

Arbetet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder och aktivt bidra till att teamet lyckas med agilt utvecklingsarbete.
För att vara framgångsrik i detta uppdrag bör du ha mycket god samarbetsförmåga, men också god förmåga att arbeta självständigt. Du bör vara analytisk, strukturerad och stresstålig. Vi ser gärna att du arbetar proaktivt.

Språkkunskaper:
Utmärkt svenska i tal och skrift.

Ska Krav:
Minst 4 års erfarenhet av Java/JavaEE-utveckling under de senaste 10 åren
Minst 2 års erfarenhet av frontend-utveckling med frontend-ramverket Angular eller React 
Minst 4 års erfarenhet av frontend-utveckling i Javascript/Typescript under de senaste 8 åren
Erfarenhet av komplexa systemlösningar baserat på java med fler än 8 integrationer
Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens

Bör Krav:
Erfarenhet av etablerade ramverk och standarder inom frontend-området , tex W3C och Web Components
Utvecklingserfarenhet av backend-baserade och webb-ramverk i Java som Struts eller motsvarande 
Erfarenhet av byggstöd för Angular baserat på Angular CLI och npm/yarn
Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete i stor organisation med fler än 500 anställda 

Start: 01 Mar 2021
End: 31 Dec 2022

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Software Engineer - Stockholm

LEAD-2000

We are looking for an experienced Hybris developer that have agile work experience.

Tasks:
Analyzing & Problem solving
Agile Development
New features
Defect & Incident solving
Test

Required skills:
Agile experience
Hybris backend development
Order process
Price & Promotion
Java

Desirable skills:
Azure
SAP OPP
Integration Package for SAP for Retail ExperienceSplunk
Azure DevOps

Personal Competences:
Agile WoW, such as work team based as opposed to role based. This might require the candidate to set up KT session with team to distribute knowledge within the team, further participate in KT-session to broaden competence and be able to execute on other activities than just ABAP development.
Honest and transparent communication when in agreement and not in agreement.

Language skills:
Fluent in English written an oral

Start: 01 Mar 2021
End: 30 Sep 2021

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Lösningsarktitekt - Stockholm

LEAD-1999

Som Lösningsarkitekt hos företaget ansvarar man för att designa lösningar inom ett funktionellt del-område. Aktuellt uppdrag för Lösningsarkitekt är att delta i två olika förstudier. Man kommer gå parallellt med en anställd lösningsarkitekt men kommer vara ansvarig lösningsarkitekt i det två förstudierna, Butikskommunikation och Mobil Självscanning. Fördelningen mellan de två uppdragen beräknas till 50/50.

Generella Uppgifter: Designa och dokumentera förvaltningsbara lösningar (arbetssätt och system) kopplat till sitt verksamhetsområde Säkerställa helhetsperspektiv i lösningar. D.v.s.; - Rätt balans mellan långsiktighet och kortsiktiga avväganden - Funktionella som icke-funktionella aspekter tillvaratas - Beroenden till andra lösningar identifieras och hanteras Följer riktlinjer, principer och målarkitektur Återanvänder gemensamma lösningskomponenter Kommunicerar lösningen till olika intressenter samt presenterar lösning för arkitekturell kvalitetssäkring Säkerställa efterlevnaden av de förändrade och implementerade lösningarna i verksamheten, tillsammans med verksamhetsexperter och sponsorer/processägare Specifik kunskap som är bra att ha för Butikskommunikation är tex: Erfarenhet av Office 365/Sharepoint men även andra plattformar för digital kommunikation. Hur dessa används och kan interagera med andra system/datakällor Erfarenhet av upphandlingar Erfarenhet av Intranät/ sökfunktionalitet/behörighetsstyrning av information etc. Specifik kunskap som är bra att ha för Mobil Självscanning Gärna erfarenhet av lösningar för kassalinjen/checkout Meriterande med kunskap och erfarenhet i Azure och nätverkstopologi för integration mellan cloud och on-premises

Flerårig erfarenhet från arbete som lösningsarkitekt Djup kunskap inom lösningsarkitektur Fördel om man har erfarenhet av detaljhandeln Har man erfarenhet som mjukvaruarkitekt eller verksamhetsarkitekt är det till förde Erfarenhet av agilt arbete och att kunna arbeta fram en lösning iterativt under projektets gång Svenska och engelska i tal och skrift Bra på att kommunicera och visualisera budskap Leda och koordinera arbete Strukturerad Förmåga att hitta rätt balans mellan kort- och långsiktighet i beslut etc., helhetsperspektiv

Vi kommer som vanligt behöva ett cv i word format på engelska. Där det tydligt står, timpris, tillgänglighet samt en matchning mot de angivna kraven i de bifogade filen.

Start: 2021-02-01
End: 2021-05-31

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Produktspecialist - Stockholm

LEAD-1998

IT-service söker en specialist inom området Red Hat Linux och OpenShift.
För att utveckla och underhålla våra plattformar behöver vi förstärka vårt RHEL/OCP team med en tekniker med mycket god kunskap i Red Hat Linux. Kunskap i Openshift är meriterande.
IT Service jobbar i agila team med stöd av Jira.

Arbetet innebär att sköta utveckling och underhåll av kundens RHEL plattform.
Hantering av allvarliga incidenter där IT drift behöver stöd.
Problemhantering enligt ITIL.
Proaktivt arbete med plattformen, automatisering, skapande av rutiner, dokumentation och utbildning.
Vara tekniskt sakkunnig vid design av nya lösningar inom området.

Krav
RedHat Enterprise Linux 7 och 8
RedHat OpenShift 3 och 4
RedHat IDM
RedHat Satellite
Flera års erfarenhet av praktiskt arbete med design, arkitektur och utveckling inom RedHat Linux
Erfarenhet av RedHat OpenShift
Konsulten ska ha god dokumentationsvana
Svenska i tal och skrift på modersmålsnivå
Engelska i tal och skrift

Start: 01 Mar 2021
End: 28 Feb 2022

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Senior Frontend Developer - Stockholm

LEAD-1997

Idag har vi en api plattform som kommunicerar med vårt bokningssystem. Plattformen bygger idag på virtuella miljöer som körs på wildfly/Java.
Plattformen är skriven i angular.JS och är hostad i Adobe Experience manager. Vi arbetar idag på att förflytta våra tjänster och klienter till Azure som plattform. Istället för traditionell hosting på virtuella servrar kommer vi använda oss av PaaS och IaaS tjänster fortsatt med Java som grund.

Vår klient behöver flyttas till ett modernare ramverk där vi har valt React. I och med denna förflyttning bygger vi nu upp ett komponentbibliotek som skall följa våra designriktlinjer, filosofier och principer. Syftet med Komponentbiblioteket är att med kodade komponenter uppnå en effektiv och kvalitetssäkrad utveckling med stort fokus på återanvändbarhet.

Vi söker nu en senior frontendutvecklare till vårt nystartade komponentteam som har erfarenhet av att implementera designsystem. Teamet stöttar våra utvecklingsteam med att bygga kodade komponenter enligt vår design och med de krav vi har på återanvändbarhet och kvalitet.

Komponentteamet arbetar även nära ansvarige för digital design och vår UX expert. Vårt mål är att bygga ett designbibliotek som är lätt att förstå, är väl strukturerat och som ger en tydlig bild av hur vi kodar och återanvänder kodade komponenter.

I rollen ingår därför att bygga komponenter själv men framför allt att bygga och skapa en struktur för biblioteket som kan förmedlas till utvecklarna i utvecklingsteamen så att även de kan nyttja och bidra till uppbyggnaden på ett effektivt och kvalitativt sätt. Vi ser därför att man i denna roll har en god förmåga att skapa struktur, är självgående, kommunikativ och tydlig med en administrativ förmåga. VI ser gärna att du har ett “öga för detaljer” och hjälper teamen att granska komponenter och att vi kan versionshantera biblioteket.

Idag har vi ett antal kodade komponenter på plats som bygger på Google Material UI och som ligger i Storybook. All nyutveckling görs i React.
Vi sätter högt värde på kvalitet och god förvaltningsbarhet i allt vi utvecklar och vi kodar tillgänglighetsanpassat enligt WCAG 2.1 AA

Krav
Har 5-10 års erfarenhet som konsult inom området. Är en förebild för andra konsulter på lägre nivå och har befunnit sig på nivå 2 under minst 3 år. Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
·        Java SE och EE
·        HTML5 och CSS
·        Storybook och MaterialUI
·        Tillgänglighet enligt WCAG 2.1 AA
·        Goda kunskaper inom något/några JavaScript-ramverk såsom React, Angular.JS

Bör krav:
Designsystem, UX & UI, Web Analytics och Tag Manager, Git, Maven, Jenkins, DevOps, Agil systemutveckling med Scrum, Figma, Storybook

Språkkunskaper:
Svenska- flytande i tal och skrift
Engelska- goda kunskaper i tal och skrift

Start: 08 Feb 2021
End: 20 Jun 2021

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Senior IT lösningsarkitekt - Stockholm

LEAD-1996

Kunden har en It verksamhet med drygt ett 60 tal anställda samt ett antal konsulter. Kunden behöver förstärka ett projekt med en senior It lösningsarkitekt som även kommer att arbeta med systemutveckling. Konsulten behöver ha mycket goda kunskaper inom finansiell rapportering till de EU myndigheter som övervakar finans- och försäkringsmarknaderna.

Krav
Minst 10 års erfarenhet av systemutveckling
Minst 5 års erfarenhet av projekt inom finansiell rapportering till EU myndigheter
Minst 3 års erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt med system för finansiell rapportering till EU myndigheter

Bör krav
·         Erfarenhet av projekt för finansiell rapportering i XBRL format
·         Erfarenhet av taxonomier från EBA och EIOPA
·         Erfarenhet av rapportering enligt Basel I-III och CRD IV/CRR
·         Erfarenhet av rapportering enligt Solvens 2
·         Erfarenhet av rapportering enligt MAR
·         Erfarenhet av Microsoft TFS
·         Erfarenhet av uppdrag som IT lösningsarkitekt inom offentlig sektor

Start:
 
2021-02-01
End: 2021-12-31 + option 12 månader

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

DBA - Malmö

LEAD-1995

Du har dokumenterat erfarenhet av att arbeta som postgreSQL-DBA på Unix/Linux-plattform. Detta har du med fördel fått genom att arbeta i produktionskritiska miljöer.
Du har ett stort driv och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra specialister.

Mycket goda SQL-kunskaper
God förståelse för ER-modeller (relationsmodeller).
Förståelse för drift och driftsättning av objekt i produktionsmiljö
Vet hur DBMS fungerar (låsstrukturer, konflikter, design etc)
Erfarenhet av scriptning samt att bygga utilities.
Akademisk utbildning inom IT-området.
Van vid agilt arbete
Flytande i Svenska och Engelska (tal och skrift).

Start:
 
2021-02-01
End: 2021-12-26

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

DevOps - Stockholm

LEAD-1994

We are looking for a Senior Engineer who has experience with CI/CD tools,
automation, containers, and orchestration or have an interest in DevOps.

Your responsibilities
● Experience with CI/CD - Jenkins
● Experience with Kubernetes
● A strong coding ability with core skills in Python
● A passion for writing clean and testable code.
● Experience with Agile practices (Pairing, TDD)
● A data-driven approach
● Collaboration and coordination skills.
● Familiar with Microservices

Additional Requirements
● DevOps
● Kubernetes
● Python
● Jenkins

Start: ASAP
End: OPEN

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Data Engineer - Stockholm

LEAD-1993

2 Data Engineers

● AWS: Glue, Athena, S3, Kinesis, SQS, Aurora DB
● Other: Python, PySparka, Kafka Streams, HTTP, Image Processing

Start: ASAP
End: OPEN

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Senior fullstackutvecklare - Stockholm

LEAD-1990

Vi söker flertalet utvecklare som kan modern utveckling, främst i Java och Python. Vi behöver ytterligare en senior utvecklare med fokus på Java, Python och utveckling på AWS. Frontendkunskaper är mycket meriterande.

Teamet ansvarar för att utveckla ett antal bastjänster på AWS, tjänster som i sin tur ska kunna användas av andra utvecklingsteam.

Minst 9 års relevant arbetserfarenhet efter examen
Minst 7 års total dokumenterad erfarenhet av systemutveckling
Minst 2 års total dokumenterad erfarenhet av utveckling med Java samt minst 2 års dokumenterad erfaranhet av att utveckla med Python
Minst 2 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Asible, Jenkins, Bamboo etc.)
Minst 1 års erfarenhet att arbeta med AWS och molntekniker
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med frontend

Start: 2021-02-01 (snarast möjligt)
End: 2021-12-31

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

React Native Developers - Remote

LEAD-1989

We are looking for three exceptional developers with a passion for modern frontend JavaScript technologies. You probably have deep expertise in several areas, but you are also able to learn whatever is needed to get the job done.

One of our current focus areas is to transition to React when we implement and deliver our experience. We build our apps using Node.JS, ReactJS, React Native, Redux, and GraphQL at our core.

Join a team of dedicated and skilled software professionals building a cutting-edge e-health platform
Design and implement user-facing features that deliver digital treatment to thousands of patients on a global scale
Write efficient code to support complex business requirements, meeting the demands of various markets, and user types
Test your code using a range of tools and strategies, such as unit, integration, and end-to-end automated testing frameworks
Work closely with product management and design to explore how to deliver our experience efficiently.

Skills
GraphQL, Node.js, React Native, React.js, Redux
Mature, driven, responsible, and know how to communicate.

Start: ASAP
End: 6 months+

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Systemutvecklare - Stockholm

LEAD-1988

Vår webbsite, behöver skrivas om med ett nytt ramverk under 2021 och vi har valt att gå från det ramverk vi använder idag, AngularJS, till att använda React. Då det är en site med många funktioner och komplexitet där vi sätter kunden i fokus letar vi nu efter en senior reactutvecklare som kan hjälpa oss att utveckla effektivt, förvaltningsbart samt med hög kvalitet och förståelse för kundupplevelsen.

Mål
Vi ser gärna att du har en förmåga att se helheten i designmönster och arkitektur och kan sätta ramar för en god utvecklingsmiljö.

Parallellt med förflyttningen till nytt ramverk arbetar vi även med att bygga upp ett komponentbibliotek där vi har ambitionen att bygga komponenter av högkvalitet som lever upp till våra krav på design, tillgänglighet och återanvändbarhet.

Rollbeskrivning
Du kommer att ingå i ett av våra agila utvecklingsteam och det är av stor vikt att du trivs med att arbeta i team, är införstådd med agila arbetssätt och har goda kommunikativa färdigheter.

Du ser fördelen med att testa din kod och har erfarenhet av att utveckla automatiserade tester.
Våra team är tvärfunktionella och besitter kompetenser inom UX/UI, frontend, backend, test och CM.

Vi ser gärna en person som vill bidra med perspektiv och erfarenheter inom teknik/utveckling såväl som metod/samarbete. Vi sätter högt värde på kvalitet och god förvaltningsbarhet i allt vi utvecklar. Säkra webblösningar är för oss ett måste – vi är ständigt under attack!

Mycket god kompetens inom webbutveckling; React, Typescript, JavaScript, HTML5 och CSS  
Erfarenhet av att arbeta med designkomponenter, SEO, automatiserade tester. 
Har + 10 års erfarenhet som konsult inom området. Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomför uppdrag med mycket hög komplexitet och kvalitet. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 5 år.
Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning. 
Mycket stor men också stor erfarenhet av att arbeta i agila team.

Start: 08-Feb-2021
End: 20-Jun-2021

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Test Manager - Malmö

LEAD-1987

You should have experience in leading a group in a test environment.
Your background should be from Software development or if you are active in a development team as a test leader. You should be aware of some standards like the HIL test environment based on Vectors CANoe. You should be able to produce the parameters in the test sprints.

Documentation is an important part of the work.
Automotive experience is positive.
Vector test, canou, vt studio, Jira, and Git

Start: ASAP
End: 6-12 months

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

App Developer - Malmö

LEAD-1983

Driven APP-utvecklare med minst 3 års erfarenhet. Din roll blir att förstärka ett team som utvecklar features för kundmötet i en väldigt prioriterad affär. Du kommer bli en del i ett högpresterande tvärfunktionellt team vars uppdrag är att skapa nya förbättrade digitala tjänster.

Minst tre års erfarenhet av APP-utveckling iPhone/iPad
Swift for iOS, Objective C
Bitbucket, Git, Jenkins
Meriterande om du har erfarenhet av säkerhet och inloggningslösningar.
Flytande svenska och engelska är ett krav

Start: 2021-02-01
End: 2021-12-31

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Backendutvecklare - Stockholm

LEAD-1979

Vi söker en ny utvecklare till vår nya biljett- och betallösning. Idag består vår utveckling av totalt ca 20 personer som aktivt jobbar med utveckling fördelat på 3 agila team. Vi söker dig som vill hjälpa oss att bygga framtidens biljettsystem, systemet skall vara robust, säkert, skalbart och användarvänligt. Teamen består av mycket duktiga och drivna seniora utvecklare med stor erfarenhet av Java, databaser, docker, infrastructure as code och automatiserade byggen och driftsättning samt AWS. Vi ser även att du har gedigen erfarenhet av modern utveckling och effektiv DevOps-verksamhet.

Minst 5 års relevant arbetserfarenhet efter examen
Minst 4 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Java 8 eller nyare de senaste 6 åren
Minst 1 år dokumenterad arbetslivserfarenhet av Spring och/eller Spring Boot
Minst 2 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Asible, Jenkins, Bamboo etc.)
Minst 1 års erfarenhet att arbeta med AWS och molntekniker

Kommunikativ
Lösningsfokuserad
Analytisk
Helhetsperspektiv
Självgående och drivande
Tar ansvar för ledning av sitt och andras arbete"

Start: 2021-02-15
End: 2021-12-31 - 2025-12-31

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Projektledare - Stockholm

LEAD-1978

Uppdraget kommer att bedrivas tillsammans med andra två andra konsulter. Totalt sker avrop på tre konsulter med följande inriktning:

Projektledare - sammanhållande för hela processutvecklingsarbetet samt även bedriva faktiskt processutvecklingsarbete – denna roll

Senior processutvecklare som bedriver faktiskt processutvecklingsarbete

Metod och verktygsspecialist som kan optimera myndighetens verktyg för processutveckling, dokumentation och publicering av processmodeller

Utvecklingsavdelningen därför söker en tillfällig förstärkning av arbetet med att inspirera, leda, coacha och driva processorienteringen av myndighetens kärnprocesser.
Uppdraget syftar till att uppnå målsatt processmognad på prioriterade kärnprocesser dels genom att utveckla myndighetens processförmåga rent generellt, dels genom att leverera målsatt effekt i egna uppdrag. Detta innebär att stärka myndighetens förmåga att själva utveckla sin verksamhet agilt genom processer vilket bl a omfattar att utveckla strukturer, modeller & verktyg samt bidra till kompetensutveckling avseende processutveckling inom myndigheten.

Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning:
Inspirera, leda och coacha processutvecklare inom myndigheten samt facilitera egna workshops avseende verksamhetsmodellering i synnerhet processmodellering.
Leda processutvecklingsprojekt
Analysera och dra slutsatser om förbättringar kopplade till behov som uttrycks i verksamhetsplaner och –strategier och hur det påverkar processutvecklingen.
Identifiera och beskriva automatiseringspotential i processerna
Säkerställa att myndigheten kan uppnå detta genom att utveckla strukturer, modeller och verktyg avseende processutveckling ( t ex förmågeutveckling, metomodeller, publicering och interaktion med användare & förvaltning av processer)
Utveckla verksamhetsarkitekturmodeller, exempelvis mål-, förmåge-, process-, intressent- och begreppsmodeller enligt Astrakan
Dokumentera versksamhetsarkitekturmodellerna främst processbeskrivningar i EA Sparx med kundens Astrakanprofil
Samverka med interna resurser samt andra processkonsulter inom initiativet

Språkkunskaper: Svenska

Erfarenhet (ska-krav):
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av:
verksamhetsutveckling/”affärsutveckling”
projektledning, processutveckling och förändringsledning
förvaltning av processer
publicering och interaktion med användare
facilitering av workshops för verksamhetsmodellering
använda verksamhetsarkitekturmodeller vilka åtminstone omfattar mål-, förmåge-, process-, intressent- , regel- och begreppsmodeller
agila principer
processanalys
mätningar i processer
arbete med processoptimering och automatiseringsanalys
verksamhetsutveckling enligt Astrakan
att dokumentera verksamhetsarkitekturmodeller i Sparx EA

Kompetens (ska-krav):
inom förändringsledning (”Change Management”)
inom projektledning
om verksamhetsarkitektur
om Astrakanmodellen
om Sparx EA (utbildad och använt verktyget)
inom facilitering (utbildad/certifierad facilitator alternativt ha dokumenterad erfarenhet av facilitering)
samt ha ett stort engagemang, driv och ta ansvar för helheten

Erfarenhet (bör-krav):
Konsulten bör ha erfarenhet av offentlig förvaltning.
Konsulten bör ha erfarenhet av agilt utvecklingsarbete

Kompetens (bör-krav):
Konsulten bör ha kompetens inom koncernarkitektur (enterprise architecture)
Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av modellering enligt Archimate
Konsulten bör ha kompetens om agilt utvecklingsarbete

Start: 15-Feb-2021
End: 31-Dec-2021

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Solution Architect - Stockholm

LEAD-1977

Informations- och stödtjänsterna är av verksamhetskritisk och teknisk karaktär med många interna och externa integrationer. De fungerar som integrationsnav för kundens IT-system och det är av stor vikt att applikationsdrift och support fungerar. 
Tjänsterna används i huvudsak för att informationsförsörja både interna verksamhetsystem men även andra myndigheter/företags verksamhetsystem.

Leveransområdet IST, Informations- och stödtjänster,  har till uppgift att vidareutveckla tjänster som ska hantera allmän kronofogdeinformation som har flera konsumenter samt tillgängliggöra externa källor internt för att effektivisera och minimera dubblerad funktionalitet. 

Projektets leverabler består av tjänstekomponenter som konsumeras av flera olika verksamhetssystem, med många integrationer och systemberoenden, nästan inga användargränssnitt, varför det är viktigt att förstå tekniken bakom och hur allt hänger ihop tekniskt, för såväl frontend som backend. Uppdraget drivs enligt agilt arbetssätt varför det är viktigt att du är bekväm med agila arbetsmetoder. 

För att nå framgång i detta uppdrag bör du ha mycket god samarbetsförmåga, ha ett driv och att ta reda på det du behöver för att lyckas med ditt arbete. Du bör vara noggrann, analytisk, strukturerad samt ha en förmåga att tänka helhet. 

Uppgifter:
Uppdraget innefattar framtagande av ny lösning av ett Event Streaming Data Warehouse som är master för extern information, bl.a. distribution och det digitala kundmötet. Dagens lösning prenumererar på och hanterar runt 600 000 meddelanden om dygnet och exponerar API:er för andra tjänster att konsumera. Datamängden uppgår idag till 4 TB.

Arbetet omfattar:
Ta fram ett lösningsförslag
Ta fram ett eventuellt upphandlingsunderlag
Deltagande i PoC
Deltagande vid införande och migrering av dagens lösning

Dagens lösning baserar sig på en Oracle sql-databas och prenumererar på JMS-köer/-topics med händelsemeddelanden som även innehåller informationsobjekten. En övergång till ActiveMQ Artemis är planerad inom ett år.

Start: 01-Feb-2021
End: 31-Dec-2021

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Teknisk Testare - Stockholm

LEAD-1976

Rollen kräver att konsulten har förmågan att jobba både med att ta fram metod och planering för tekniska tester på högre nivå, och att operativt testa tjänster, integrationer och funktioner. Man bör också ha en vana av att guidea/stötta andra teammedlemmar när det kommer till test och testautomatisering.

Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att konsulten har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer.

Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Planera och genomföra tester, främst integrationstester
Säkra testmiljöer och testdata
Sätta upp automatiserade tester
lanera och genomföra End-to-end tester för de funktioner vi utvecklar
Samverka och koordinera testarbete inom det agila teamet, programmet samt med externa parter och systemleverantörer
Ta fram testrapporter och ge sin bedömning om release är möjlig eller ej
Säkerställa att relevant dokumentation tas fram för överlämning

Start: 2021-02-01
End: 2021-12-31

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

C++ Developer - Malmö

LEAD-1975

Teamet består av en grupp mjuk och hårdvaru utvecklare, som normalt sett göra detta uppdrag helt själv.

Kunden behöver en konsult för att vara med och slutföra upprättandet av ett HMI, som existerande team inte hinner med.
Kunden har precis fått hem en ny maskin för att köra tester, vilket kan utföras via en laptop.
Den lanseras under Q1-Q2 vilket gör att ett HMI måste finnas på plats.

Kunden har gjort kanske 60-70% av detta arbete, men med den arbetsbördan som finns på övriga team så behöver de nu slutföra projektet med hjälp av en extern konsult.

Koden är C++ i ramverket Qt5. De ser helst att du har erfarenhet från Qt5, men har du lång erfarenhet från liknande ramverk kan det vara aktuellt.

Skills:
C++, Qt5. HMI
Självgående, mogen, effektiv.

Start: 2021-01-24
End: 2+ months

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

iOS Developer - Malmö

LEAD-1974

Förstärka teamet som utvecklar kundmötet och utveckla features för att stötta prioriterad affär.

3+ års erfarenhet. Driven, ansvarstagande och kommunikativ. Erfarenhet och förståelse för utmaningen med legacykod. Intresse av att tillsammans med affären skapa nya och förbättrade digitala tjänster.

Profil 1 av dessa app-utvecklare skall ha erfarenhet och intresse av säkerhet och inloggningslösningar.
Men den andra utvecklaren, Profil 2, behöver inte ha det.

Bitbucket, Jenkins, OAuth, Objective-C, Swift

Start: 2021-02-01
End: 2021-12-31

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Test Automation - Stockholm

LEAD-1973

Vi vill få igång automatiska tester, främst i back-end men gärna även i front-end. Här behöver vi hjälp med att komma igång och tips och råd för att göra det på en rimlig nivå. Som minst tänker jag mig att någon hjälper oss med utvalda delar av koden, men jag kan också tänka mig att ”utvalda delar” är hela koden!

Vår teknikstack består av ASP.NET, C#, Microsoft SQL, GraphQL, Vue.js och TypeScript.

Vi behöver hjälp med att sätta upp fungerande rutiner och att komma igång med att automatisera så mycket som möjligt.
Vår drift är i Microsoft Azure. Där skulle det vara bra om någon kunde se över hur jag har satt upp det och samtidigt hjälpa mig att planera driften för framtiden. Jag har mina tankar om hur jag vill ha det, men det kan behöva bollas och har säkert några finurliga lösningar i Azure som jag inte hinner sätta mig in i just nu.

Start: ASAP
End: 3 months

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Technical Tester - Remote

LEAD-1971

You will have the role of a tester in an Agile Team.
In your daily work, you will work with Product Managers to define acceptance criteria
In your daily work you are coaching your team members in aspects of testing
In your daily work you are making sure that appropriate testing tasks are scheduled during release planning
In the daily work you are participating in daily standup meetings, grooming sessions, and team retrospectives

In planning
You are in grooming deciding the testability of the user stories
You are planning the testing for the release
You are coordinating tests with other teams’ tester when your feature has dependencies to other teams’ software implementation
You are creating e2e tests for the features/user stories

In testing
You can perform Exploratory Testing of new features
You will give fast feedback to the team in case of any issues
You are writing tests for new and old features
You are in release test testing your team’s delivered features
You are testing the features/user stories on mobile devices (Android and iOS)
You can install needed tools like Node, android SDK/Xcode and use terminal commands on your Ubuntu/Mac
You can use Git/GitHub in your work with test automation
You can write automated regression tests for new and old features (javascript/Detox/Appium/Selenium)

Good to have
You can execute automated tests on a CI server (CircleCI)

Technologies
Android SDK, Github, Javascript, Node.js, Test automation, User testing

Start: ASAP
End: 4-6 months

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Testande Testledare - Stockholm

LEAD-1969

I uppdraget ingår att driva tester på olika nivåer med syfte att kvalitetssäkra samtliga informationsflöden och bearbetningar i lösningen, inklusive E2E-tester. Uppdraget innefattar även planering och koordinering av testmiljöer och testdata för olika ändamål, inklusive säkerhetstestning, inom projektet och med andra pågående projekt.
 

Typiska arbetsuppgifter är att planera tester, skriva testfall, utföra funktionella tester (både manuella och automatiserade) och icke-funktionella tester samt dokumentera tester. Du kommer att vara nav för testerna mot olika samarbetspartners och då hantera access för externa testare samt granska testfall och testfallstäckning för externa tester.

Rollen kräver en senior testledare som är van att själv planera och genomföra tester. Kandidaten behöver vara helt självgående och drivande gällande planering, koordinering, testfallsgenerering och utförande av tester samt ha förmåga att själv identifiera testbehov utifrån dokumentation. Du behöver ha starkt eget driv, och god social och kommunikativ förmåga, för att kunna leda och samordna arbetet med övriga involverade testare.

Rollen kräver mycket goda kunskaper om integrationer mellan system och om test av sådana.

Obligatoriska Krav:
Minst 7 års erfarenhet inom testområdet de senaste 12 åren.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av testledning under de senaste 8 åren. Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av helhetstester (E2E), acceptanstester och integrationstester till andra system och/eller externa parter.
Minst 2 års erfarenehet av test av API:er eller message broker integrationer. Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Confluence och Jira.

Start: 2021-02-15
End: 2022-06-30

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Test Automation - Stockholm (remote)

LEAD-1968

I uppdraget ingår att vara med och testa nästa generations digitala reseupplevelse genom en uppdatering av samtliga webbsajter. Under 2020 har arbete pågått med att modernisera våra kanaler. Den nya stack vi arbetar med består av en mikroarkitektur i frontend såväl som backend i en cloudbaserad miljö. Vi använder oss av React.js och vårt eget komponentsystem underbyggt av ett designsystem baserat i Figma. Vi fokuserar vår utveckling på att skapa fristående, test- och releasebara komponenter med hög prestanda.

För närvarande är vi i uppstarten av att separera kanaler och innehåll genom implementation av ett headless CMS som ersätter våra nuvarande innehållssystem. Under en övergångsperiod kommer arbetet även innebära förvaltning av våra äldre lösningar som stegvis skall migreras över till den nya stacken.

Webbutveckling genomförs för närvarande av två team som arbetar agilt mot en gemensam backlogg. Vi bedriver utveckling som ett team och strävar mot att få till en miljö där releaser går fort och varje teammedlem känner sig delaktig i vår gemensamma produktutveckling.

Vi söker nu en person med erfarenhet av testning och testautomatisering.

Rollen innefattar att:
· Planera och genomföra tester (manuellt och automatiserat) samt utvärdera testresultat
· Scripta automatiserade tester
· Genomföra integrationstester
· Genomföra helhetstester (end-to-end)
· Vara del i ett agilt team och bedriva testning och kvalitetstänk

För rollen krävs:
· En mycket god förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa uppgifter
· Att man har god kännedom om tillgänglighet som WCAG.
· Att man har ett agilt mindset och väl känner till Scrum och agila produktutvecklingsmetoder
· Att man har en god kommunikativ förmåga och mycket bra samarbetsförmåga då uppdraget kräver samarbete med många parter i både verksamheten och IT
· Att man är självgående, noggrann och strukturerad
· Att man har kunskaper kring tekniska plattformar och har god erfarenhet av helhetstester i en agil miljö
· Att man har kunskaper i Confluence och Jira

Location: Stockholm (remote during Covid-19)
Start: 2021-02-01
End: 2021-12-31 + 6x6 extensions

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Backend Developer - Stockholm

LEAD-1967

Our client is looking for an experienced developer with strong skills in NodeJS and AWS. Knowledge in PHP, Docker + Docker Compose is a must too.

The consultant will join an autonomous cross-functional team to work on their product. The team has two skilled backend developers who need support from a skilled developer for some time going forward. The assignment is to help out with the backend publishing platform while transitioning into a new architecture based on micro-services.

The assignment is at least three months with possibilities for extension.

Start: ASAP
End: 2021-04-30 (+ extension)

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Projektledare - Stockholm (remote)

LEAD-1961

Vi har sedan 2012 haft en extern lösning med en konsultförmedlare som hanterat majoriteten av alla konsultinköp. I april 2020 beslutades en ny försörjningsstrategi för konsulter, vilket innebär att vi kommer hantera delar av konsultinköpet internt.

Till detta skall ett nytt fristående systemstöd upphandlas och implementeras för att få ett gränssnitt som inte är beroende av en konsultförmedlares systemstöd och som kan anpassas efter våra behov.

Nu söker vi en senior Projektledare för att projektleda kravställningsarbetet, upphandlingen och uppsättningen av nytt systemstöd. Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt projekt för implementeringen av den nya försörjningsstrategin och rapportera till projektledningen.

Du kommer behöva äska resurser från organisationen och IT för att få relevanta kravställare, till din hjälp har du upphandlingsledare och avtalsförvaltare.
Det är en fördel om du har arbetat med offentlig upphandling tidigare och i en större organisation med >400 intressenter/beställare.
Du skall ha erfarenhet av att arbeta med molnbaserade lösningar och vara väl insatt i GDPR lagstiftning.

Exempel på arbetsuppgifter
Projektleda uppdraget!
Etablera budget, tidplan och säkerställa kvalitet i upphandling och implementering
Planera, leda och dokumentera workshops
Hantera risker och förändringar
Rapportering till huvudprojekt, styrgrupp och IT-projektportfölj
Kvalitetssäkra och lämna över system till förvaltare
Planera och äska resurser hos resursägare
Vi har en projektmodell, baserad på XLPM som fungerar som stöd såväl som en styrande instruktion för projektledare och andra nyckelroller i projekt för att underlätta genomförandet

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet. Vi vill att projektledaren;
Är drivande och målfokuserad men samtidigt lyhörd
Har ett gott omdöme och kan göra korrekta avvägningar, prioriteringar och fatta beslut
Har förmåga att se helheten men även kunna gå in i detaljer vid behov
Har förmåga att se och föreslå förbättringsmöjligheter
Har god kommunikationsförmåga
Har god samarbetsförmåga
Är proaktiv och självgående
Är analytisk och lösningsorienterad
Är noggrann och strukturerad
Är prestigelös och främjar ”högt i tak”

Start: 2021-01-25 (ASAP)
End: 2021-12-31

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Android Developer - Stockholm (remote)

LEAD-1959

Vi söker Apputvecklare med stora kunskaper inom Android för att vidareutveckla våra appar. Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team på 9 personer där vi har roller så som produktägare, scrum master, etc.

De mobila applikationerna är bara en del i de distribuerade system som tillsammans bygger upp våra lösningar. Kunskap och erfarenhet av liknande distribuerade miljöer är därför ett krav. Då teamet består av både IOS- och Android-utvecklare är det starkt meriterande att kunna agera utvecklare för båda plattformarna.

Systemutveckling sker i Kotlin.

Ska-Krav
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av utvecklingsarbete för Android.
Minst 1 års arbetslivserfarenehet med at jobba med distribuerade system.
Minst 2 års arbetslivserfarenehet att utveckla i Kotlin och dess ekosystem, minst 2 år.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att jobba i automatiserade bygg- och deployment-miljöer. (Maven, Asible, Jenkins, Bamboo etc.)

Bör-krav
Minst 2 års arbetslivserfareneht av att jobba med SQL och NoSQL databaser
Minst 2 års arbetslivsfarenehet av att jobba i agilt utvecklingsteam med minst 4 utvecklare

Remote
Start: 2021-02-01
End: 2021-12-31 (2024-12-31)

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se

Senior JS Fullstack Engineer - Stockholm

LEAD-1957

We are looking to strengthen our streaming team with a new senior developer from the beginning of January 2021.

We are looking for a senior web developer with 5+ years of experience and the technologies below are of merit:
GraphQL / Node (apollo)
ReactJS
NextJS
Contentful CMS

Good to have:
Streaming experience

Start: ASAP
End: OPEN

?>
Upload your CV:

|connect@kantur.se